Disclaimer

Azzal, hogy belép a www.szinhaz.hu szájtrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.szinhaz.hu domainen keresztül elérhető honlapokon (a továbbiakban a szájtrendszer együtt "Honlap") található tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogok jogosultja a Fidelio Média Kft.

A Fidelio Média Kft. fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Fidelio Média Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatbázis, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Fidelio Média Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Fidelio Média Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.