Caravaggio a muszka fronton

Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország! - énekli Derzsi János -Vincze Zsigmond A hollandi menyasszony címû operettje II. felvonásának elhíresülten önállósodott dalát. Kulisszarázásra alakult együttes - Pintér Béla Társulata (Picarro Mûvészeti Produkciós Mûhely hivatalos nevû, nem hivatalos, független színház) koprodukcióját láttuk a Nemzeti Színház szuterénszínházában.

Népszabadság - 2003. november 13. - Szerzõ: M. G. P.

Gyévuska címmel bemutatták Pintér Béla (író-rendező-előadó) és a Darvas apa-fia balladaoperáját. Darvas Benedek komponálta egybe a negyvenes évek Kívánsághangversenyeinek slágereit, Darvas Ferenc meghangszerelte, Bencsik Pál vezényelte a nyolctagú zenekart; Kéménczy Antal, Veér Bertalan, Veér Mátyás, Pelva Gábor, Nyíri László, Kerti István, Román Géza, Póta György játsszák igen jókedvűen, nagy érzékenységgel a megnemesített zenei szirupokat, a muzikális találttárgy-osztályt Carlo de Friestől Malcsiner Bélán át Fényes Szabolcsig. Thuróczy Szabolcs dr., Szalontay Tünde, Bencze Sándor, Deák Tamás, Quitt László, Derzsi, Csatári Éva, Enyedi Éva, Nagy-Abonyi Sarolta, Tóth József és Pintér Béla előadásában kacsintás nélküli, kitekintéstől mentes, nem karikírozó, hanem komolyan elénekelt műnél voltunk, mintha Mozart valamelyik daljátékát hallottuk volna ihletett énekesek előadásában, akik persze nem énekesek - hanem Berecz Bea korrepetitori állatszelídítése eredményeként szólnak kifejezően.

Nehéz meghatározni a Gyévuska műfaját. Politikai kabarénak tekinthetnénk, ha nem jelentene mára agyműködési és szakmai amatörizmust a műfaji megjelölés, nyers durvaságot, egyértelmű illetlenkedést. Inkább balladaoperának mondható. Londonban a barokk operák ellenhatása a gúnyosan parodisz-tikus balladaopera. Legismertebbje Gay és Pepusch: Koldusoperája. Ismert zeneművek, utcán fütyült, népszerűvé vált slágerek, operaáriák, közfogyasztású dalok egybeszerkesztett egyvelege. Pintér Béla és zeneszerzője, Darvas Benedek a világháború idejének szívszaggató dallamaihoz, hazafias slágereihez, irredenta dalaihoz fordult alapanyagként. A háborús dalirodalom gyűjtéséből merítették hangzásvilágukat.

Az egykor népszerű dalokból mégsem egyveleget tákoltak öszsze. Művészi igényű kompozíció, önálló zenés színpadi mű a Gyévuska. Bővelkedik zenei viccekben, ritmikai meglepetésekben, prozódiai tréfákban. Az énekes színészek (jó: éneklő színészek) előkelő komolysággal képviselik a darabot. Nem igyekeznek tréfásak lenni. Napjaink sztár címet hordó segédszínészei gyanús színbe keverték a viccipart. Pintér Béla együttese nem humorizál. Nekik humoruk van. Ez azt jelenti, hogy a világot másként szemlélik, mint az átlag többsége. Nem keresik a viccet: a szent dolgokban is megtalálják a nevetséges ellentmondást. Fontos hangsúlyozni ezt. Kényes kegyeleti tájakon kalandoznak. Világháború. Orosz front. Elszakított területek. Kassa, Kolozsvár. Horthy Miklós, Karády Katalin. Munkaszolgálat. Zsidóüldözés.

A szerző-rendező Pintér 33 éves. Társaival saját múltjukként dolgozzák föl a történelmi múltat. Hitelesen közlekednek benne. A múlt árnyékait eleven mai valóságként kezelik.

Benedek Mari az ókori görög tragédiák előadóinak magas talpaira állította a kéményseprőnek öltöztetett színpadi hadsereget. Antik koturnuson klasszikus emelkedettséggel álomszerűen mozgó kéményseprőket látunk telitalpaikon, emberfeletti méretben, nyársat nyelt ünnepélyességgel. A megnagyított testektől megváltoztak az arányok. Mintha (Horgas Péter) méltóságteljes síremlékdíszletében festészeti rövidüléssel mozognának a szereplők. Kimért méltósággal tudnak csak toronytalpaikon lépni. Az elslamposodott katonai közegben feltűnik egy szélben szenvedélyes lendülettel feltartóztathatatlanul előrehaladó német tisztfigura. A német vezérezredes fénylő palástja drótoktól kimerevített, megmerevedett festészeti utalásként szélfútta dinamizmust szerelt a játékosra. Klasszikus redőzetű fekete műanyag köpönyege áramvonalas erővonalakat ír le a háta mögött. Egy szép, tiszta szemű germán katonaisten, egy vezérezredes, egy mesebeli katona, rettenthetetlen fajgermán, egyben Wagner-tenor. Mintha Caravaggio festményéről az angyal érkezett volna a muszka frontra. Von Ziege a magasabb rendű téboly képviselője. Gazdaságosan letisztult mozdulatai a Führert éltetik kivont karral, vagy megfélemlítik mindazokat, akik elmulasztottak félni. Paprikapiros óriási, ázsiai maszkot viselő katonák menetelnek át a pergamoni oltárdíszleten álomjelenésként.

A Gyévuska emelkedettség és köznapiság, pátosz és gúny közötti kivételes tehetségű színházi előadás. A retrót, a múltban elrévedő nosztalgia eszközeit a jelen megvizsgálására fordítja.


Népszabadság - 2003. november 13. - Szerző: M. G. P.

süti beállítások módosítása