Fülöp Viktor táncmûvészeti ösztöndíj

- Pályázati felhívás a Fülöp Viktor táncmûvészeti ösztöndíj elnyerésére -

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal elõadó-, alkotómûvészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel - foglalkozók részére a 2004-es évre.


Az ösztöndíj célja: hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez.

Az ösztöndíj naptári évre szól.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban részesülhet évente 7 fő
Pályázhatnak: előadóművész esetén: 1979. január 1. után születettek
alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1969. január 1. után születettek

Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Pályázhatnak a táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-, alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Az ösztöndíj kisebb művészi közösségeknek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni. A beszámoláshoz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvános lehetőséget is biztosít.
Az ösztöndíjas vállalja a művészeti ösztöndíjasokról szóló kiadványban való megjelenést, valamint azt, hogy fellép egy - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított - nyilvános kulturális rendezvényen, továbbá az ösztöndíj időtartama alatt készített publikációk illetve fellépések alkalmával feltünteti, hogy Fülöp Viktor ösztöndíjas.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:

A balettművészet területén műkődő ösztöndíjas felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre vagy szakmai továbbképzésre hazánkban vagy külföldön.

A kortárs, alternatív táncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában, részt vesz legalább egy tanfolyamon, amely művészi formanyelvének gazdagítását szolgálja.

A néptáncművészet területén működő ösztöndíjas részt vesz legalább egy gyűjtőúton a Kárpát-medencében, amely a magyar néptánc vagy a magyar közösséggel együtt élő népek táncainak gyűjtését szolgálja, és erről dokumentálhatóan számot ad.

A koreográfus az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét: (pl. Graham, Limón, kontakt technika, stb.) Az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 15-20 perces koreográfiát készít és betanítja azt (amennyiben máshol lehetősége nincs a Táncművészeti Főiskola növendékeinek).

A tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia.

A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben.


A pályázati kérelemhez csatolni kell:

1./ szakmai önéletrajzot
2./ művészi teljesítményt bemutató videokazettát
3./ a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlását
4./ a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listáját
5./ pályázati adatlapot

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Haffner Viktória. Telefon: 266 1357, 266 2669
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.
Beadási határidő: 2004. február 26.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).Budapest, 2004. január

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

süti beállítások módosítása