A színházi kínálat, avagy

Április 25-én hétfõn 15 órakor szakmai kerekasztal beszélgetés lesz a Színházi Intézet körtermében. Mindenkit szeretettel várunk.

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
és a Magyar Színházi Társaság

Szeretettel meghívja Önt az alábbi rendezvényére:

Megőrzés vagy változtatás?

Szakmai beszélgetések a magyarországi színházi rendszer
jelenlegi állapotáról és lehetséges átalakításáról

A Széchenyi Művészeti Akadémia Színház 2004 című konferenciája óta pezseg a színházi szakma. A rendezvényt követően több tanulmány, cikk, interjú jelent meg, sokfelé zajlottak zártkörű megbeszélések, amelyek a jelenlegi színházi szerkezet állapotáról és lehetséges átalakításáról szóltak. A konferencián elhangzott, illetve az újságokban, folyóiratokban publikált álláspontok azonban meglehetősen messze állnak egymástól. Ezért nyilvános szakmai beszélgetéseket kezdeményeztünk a magyarországi színházi szerkezet alapkérdéseinek megvitatására. Célunk egyrészt a jelenlegi helyzet minél több nézőpontból történő feltárása, másrészt a lehetséges jövőképek, az eltérő fejlesztési elképzelések minél markánsabb felvázolása, illetve megvitatása.

A tervezett szakmai találkozók két részből állnak:

1. Kerekasztal-beszélgetés meghívott vendégekkel

2. Az elhangzottak nyilvános vitája, ahol bárki elmondhatja véleményét, tapasztalatait, elképzeléseit

A következő szakmai találkozó időpontja: 2005. április 25. (hétfő) 15.00
Helye:  Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet körterme. (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.)

Témája:  A színházi kínálat avagy Közönségrétegek, színháztípusok, finanszírozási modellek


Milyen markánsan kitapintható közönségrétegek vannak, ezek milyen színházi igényeket képviselnek? A közönségigények alapján elkülöníthetők-e különböző színháztípusok, illetve színházi feladatok? Vannak-e markánsan kirajzolódó különbségek az egyes színházak között? Ez miben ragadható meg: műsortervben, közönségkapcsolatokban? A repertoár alapján milyen színháztípusok rajzolódnak ki? Milyen - kimondatlanul kialakult - színháztípusok ismerhetők fel a mai magyar színházi rendszerben? Fenntartható-e a színházak egységes alapelv szerint történő finanszírozása? A különféle színházi funkciókhoz milyen finanszírozási modellek kapcsolhatók? Megteremthetők-e nálunk az üzleti alapú színház alapjai? Milyen prioritásai lehetnek az államnak a kultúrafinanszírozásban? Ez hogyan vonatkoztatható a színházi rendszerre?

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Csizmadia Tibor, Csóti József, Kőváry Katalin, Máté Gábor, Novák János, Tasnádi Csaba


További tervezett témánk:

2005. május 9. - Hogyan tehető rugalmasabbá a színházi rendszer?

süti beállítások módosítása