Operaház

Az Operaház fõigazgatója válaszol öt kérdésre.

Hol tart most az Operaház modernizációs programja?

Hegyi Árpád Jutocsa: Az Operaház modernizációs programjának stratégiai koncepcióját elfogadta fenntartónk, a Kultuszminisztérium. A programban az Operaház működésének teljes körű megújulását vázoltuk fel. A program lényege, hogy állami befektetéssel olyan változásokat valósítunk meg, melyek hosszabb távon gazdaságosabbá teszik a működést és végső soron egy szakmaiságában és működésében megújult, európai színvonalú, minőségét tekintve pedig Európában vezető helyzetű Magyar Állami Operaház jöjjön létre.(A verseny ma már erősen nemzetközi, hiszen az Erópai Unió polgárai a budapesti operaházat a londoni, frankfurti, római, berlni stb. operaházakkal hasonlítják össze.)
Ennek érdekében, összhangban a Minisztériummal,  a  modernizációs programból  operatív tervet készítünk, melynek alapján a konkrét modernizációs lépések megvalósíthatók. Amennyiben a Kormány zöld utat ad a modernizációnak, terveink szerint a szervezeti-működési átalakítás két szezon alatt, 2008-ra megvalósulhat.


Az Operaház költségvetésében milyen arányban szerepel állami támogatás, illetve mennyi a saját bevétel? Várható-e ebben változás a modernizációs program folyományaként?

Hegyi Árpád Jutocsa: Az Operaház össz-költségvetése nyolcmilliárd forint körül mozog évenként. Ebből jelenleg 15-16 % a saját bevétel, a többi állami támogatás. Ezen az arányon változtatni kívánunk, többek között erről szól a modernizációs program. A nagyobb arányú külső bevétel és ezzel párhuzamosan a belső költséghatékonyság növelése a modernizációs program célja. Az állam nem igen tudja emelni a támogatás összegét. Nézetem szerint egy jó operaházi főigazgatónak, miközben minden eszközzel megpróbálja elérni, hogy az állam emelje a támogatást, az is a dolga, hogy egyéb eszközökkel megteremtse azt a modern működést, amely változatlan értékű támogatás mellett is biztosítja a ház fejlődését és egyensúlyi költségvetését.


A pályázatunkban fölvázolt "blokk-rendszer" lényege éppen az, hogy az Operaház adottságaival egy olyan, új típusú működést hozzunk létre, amely változatlan támogatási kondíciók mellett magasabb színvonalú szakmai-művészi munkát eredményez.

Ezért sorsdöntő a modernizáció, hiszen így elérhető, hogy stabil állami támogatás mellett az Állami Operaház mégis fejlődési pályára álljon. Ez az Operaház és az állam közös érdeke és mi ezen dolgozunk.


Miért maradt el a Kovalik-féle Anyegin-bemutató?

Hegyi Árpád Jutocsa: Kovalik Balázst nem csak a Xerxes, majd helyette az Anyegin rendezésére, de a főrendezői poszt betöltésére is felkértük. Nagyra becsülöm Kovalik művészi kvalitásait, és a jelenlegi szezon végén szándékomban áll őt újra felkérni a 2006/7-es szezontól főrendezőnek. Addig én gyakorlom a főrendezői jogkört.
Kovalik, az én megítélésem szerint, miután nem lehetett az Operaház művészeti vezetője (hiszen nem ő nyerte a pályázatot), egy másik területen, nevezetesen az Őszi Fesztivál keretein belül kezdte el megvalósítani művészeti elképzeléseit. Itt olyan erősen építette fel saját imázsát, mely szerint ő ma Magyarországon a kortárs, modern operaművészet, sőt színházművészet apostola, hogy ezt nem tudta már összeegyeztetni azzal, hogy a "hagyományos", klasszikus értékrendű Operaházban is rendezzen. Ezért maradt el az idei Kovalik-bemutató.


A maradványképzés okozta anyagi problémák hogyan hatottak a társulat hangulatára, jövőképére?

Hegyi Árpád Jutocsa: Az Operaház társulata dolgozik, tehetséggel és komoly esti sikerekkel. Állandó telt házak előtt játszunk. Rengeteg értékes ember munkálkodik nap mint nap, összhangban és nagy szakmai tudással azért, hogy este héttől tízig létrejöjjön az a varázslat, amely  ma Magyarországon csak az Állami Operaház színpadán jöhet létre. Az ország legkiválóbb operaművészei és balett- művészei produkálják az előadásokat és a ház teljes apparátusa szolgálja őket.

Készülünk idei  bemutatóinkra (Bartók: A kékszakállú herceg vára, A csodálatos mandarin,  A fából faragott királyfi, valamint Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok). Lassan elkészül a teljes, jövő évi szezon műsorrendje és készülünk a blokk-rendszer bevezetésére. (Ennek lényege, hogy egy produkció egymás után, "blokkban" megy négyszer-ötször.) Egyszóval a társulat energikusan dolgozik, a közönség élvezi az előadásainkat. Ez a fontos. A többi csak mellékes, hétköznapi, színházi gond, amit megpróbálunk folyamatosan megoldani. 

forrás: Hegyi Árpád Jutocsa

süti beállítások módosítása