Bécsy Tamás - konferencia

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 2007. március 27-én, a Színházi Világnapon kerekasztal beszélgetéseket szervez Bécsy Tamás tiszteletére. A 14 órakor kezdõdõ eszmecsere sorozaton olyan pályatársak, tanítványok, kollégák vesznek részt, akiknek a gondolkodásmódját, szempontrendszerét formálta, alakította Bécsy Tamás életmûve, személyisége. A kötetlen szakmai beszélgetéseken azok a kapcsolódási pontokat keressük, melyek a színháztudomány ontológiai megalapozását a színházi alkotómunkával, az irodalomtudománnyal és - természetesen - a kortárs színházelmélettel összekötik.

Bécsy Tamás a magyar színháztudomány egyik megteremtője, intézményesítője és nemzetközi hírű szakembere volt. Azonban ennél sokkal több is. Oktató, kolléga, gondolkodó: Magyarországon hatása alá került csaknem mindenki, aki színháztudománnyal foglalkozik. Elméleti tézisei, érvelésrendszere, koherens és korszerű megközelítésmódja megkerülhetetlen ezen a tudományterületen.

 

IN HONOREM BÉCSY TAMÁS
PROGRAM

14.00 - 14.30
Konferencia-előadás
Kerényi Ferenc: Elmélet és történetiség Bécsy Tamás életművében

14.30 - 16.00
Kerekasztal-beszélgetés
A teoretikus - Bécsy Tamás munkái és elméletének hatása
Résztvevők:
Kabdebó Lóránt, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Mekis János, irodalomtörténész, Pécsi Tudományegyetem, egyetemi adjunktus
Nagy Imre, irodalomtörténész, egyetemi tanár
Poszler György, irodalomtörténész, az MTA rendes tagja
Rajnai Edit, könyvtáros, Országos Széchényi Könyvtár
Ritoók Zsigmond, ókorkutató, az MTA rendes tagja
Szegedy-Maszák Mihály, irodalomtörténész, az MTA rendes tagja
Moderátor: Nagy András, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója

Kávé- és teaszünet

16.30 - 18.00
Kerekasztal beszélgetés
Az iskolateremtő - Bécsy Tamás az oktató és kolléga
Résztvevők:
Dallos Zsuzsanna, újságíró, egyetemi oktató
Kiss Gabriella, színháztörténész, Pannon Egyetem, egyetemi docens
Kovács Dezső, kritikus, szerkesztő
Ordasi Zsuzsanna, művészettörténész, Pannon Egyetem, egyetemi docens
Tasnádi István, drámaíró
Moderátor: Gajdó Tamás, színháztörténész

Forrás: OSZMI

süti beállítások módosítása