Nyílt válasz

Az Alternatív és Független Színházak Szövetsége szeretné tájékoztatni a Hólyagcirkusz Társulatot mûködésének néhány jellemzõjérõl, melyek a 2003-ban megválasztott elnökséghez köthetõk:

- A folyamatos tájékoztatás érdekében létrehoztuk az AFSZSZ honlapját (www.alternativszinhazak.hu), melyen a Hírek menüpont alatt folyamatosan és rendszeresen tájékoztatjuk a tagságot az aktuális ügyekről.

- Ugyanezen a honlapon a Fórum menüpont alatt kérdések, válaszok, vélemények formájában folyamatos lehetőség nyílik a kommunikációra.

- Az alaposabb tájékoztatás érdekében külön, önálló honlapot hoztunk létre a Szegedi Alternatív Színházi Szemle (SZASZSZ) számára. (www.szaszsz.hu)

- Ezen túlmenően kör e-mailekben minden tag rendszeres tájékoztatást kap az aktualitásokról.

- Az AFSZSZ éves rendes közgyűlésein az Elnökség éves beszámolójához és terveihez mindenki hozzáfűzheti gondolatait, javaslatait, elképzeléseit, kritikáit.

- Nagy horderejű, stratégiai kérdések kapcsán rendkívüli közgyűlések összehívására is sor került.

- A 2006/2007-es évadban különösen fontos elképzelések láttak napvilágot, melyek kapcsán heti rendszerességű találkozókat tartottunk, melyekre minden tag meghívást kapott. A találkozók témái a következők voltak: a Befogadó Színházak Társulása (BESZT), a Regisztrációs Rendszer, a kuratóriumok működése, és a Szövetség strukturális átalakítása. Ez utóbbi folyamat célja a tagság aktivizálása, az érdekképviselet és a kommunikáció keretinek még hatásosabb megteremtése volt.

- Az Alapszabály, mely az elnökség döntéseinek folyamatait, illetve a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, mindenki számára hozzáférhető. A legújabb változásokat tartalmazó alapszabály módosítás tervezetét, mely a 2007. május 19-i közgyűlés egyik fő témája volt, 2007. május 15-én a Hólyagcirkusz Társulat is megkapta.

- A számtalan személyes találkozás alkalmával (Merlin Színház, Szkéné Színház) is lehetőség volt bármilyen kommunikáció létesítésére, hiszen egymás mellett dogozunk, és telefonszámaink is bármikor elérhetők.

- Sikerült elérni, hogy a Flórián Műhelyt a Fővárosi Önkormányzat 10 évre átadja az AFSZSZ-nek. Az AFSZSZ elnöksége a kidolgozott és nyilvános koncepció alapján a Műhely működtetésével a Mozgó Ház Alapítványt bízta meg, aki vállalta ennek az intézménynek a nyitott, befogadó jellegű működtetését, valamint az ehhez szükséges források előteremtését. A Flórián Műhely a 2006. januári megnyitása óta 25 produkciót támogatott (ingyenes próbalehetőség és technika használat, szakmai háttér biztosítása, produkciós támogatás). A Mozgó Ház Alapítvány társulatával ezen a helyszínen művészi aktivitást nem fejt ki.

- Az Alternatív Színházi Szemle lebonyolításáért az AFSZSZ mindenkori elnöksége felelős. Az új elnökség hivatalba lépése óta a Szemlével kapcsolatban világosan kommunikált új koncepció lépett életbe. Ennek értelmében az elnökség minden évben válogatót vagy válogatókat, illetve zsűrit kér fel, akik az elnökségtől kapott mandátumuk alapján teljesen függetlenül és szuverén módon hozzák meg döntéseiket. A koncepció másik lényeges momentuma a szemle Szegedre való áthelyezése, és kooperációja a THEALTER International fesztivállal. A THEALTER csak a külföldi, a határon túli, illetve a saját menedzsmentjében létrehozott produkciókat mutatja be, az AFSZSZ által szervezett SZASZSZ-on pedig a válogató(k) által kiválasztott előadások szerepelnek. A Befogadó Színházak Társulásának ezen fesztiválok szervezéséhez semmi köze. Minden Szemle előtt a fent említett kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatunk a fesztivál szempontjairól, a válogatási rendszer és a lebonyolítás mikéntjéről.

Egyetértünk abban, hogy "a kommunikációs hiánynak súlyos szerepe van".

Őszintén sajnáljuk, hogy a Szövetség működésében társulatotok jó ideje nem tudott részt venni. Sajnáljuk, hogy ennél fogva úgy döntöttetek, hogy ki is léptek az AFSZSZ-ből. Mivel továbbra is nyitottnak tűntök, bízunk abban, hogy döntésetek nem végleges, és azt reméljük, hogy újra a szövetség tagjai között tudhatunk Benneteket, ahol számíthatunk véleményeitekre és javaslataitokra.


Az AFSZSZ elnöksége

kapcsolódó anyagok:

A Hólyagcirkusz Nyílt levele AZ ALTERNATÍV ÉS FÜGGETLEN SZÍNHÁZAK SZÖVETSÉGÉHEZ

süti beállítások módosítása