Bérczes László: Cseh Tamás

Micsoda útjaim  voltak nekem - szólt Desiré -, most, hogy emlékezem. Micsoda egy zûrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés... És volt egy kevés - nem is tudom, hogy hívjam ezt. Talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínû, hogy már így is maradnak, nevezetlenül... Ha én meg nem nevezem, más senki sem meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés - nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplõ. Márpedig ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tûnni fog. Az a kevés - nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így: volt egy-két este.
20 beszélgetés - 20 fejezet + 1 utóirat
Ez a könyv húsz beszélgetés rögzített, meghúzott-átírt-újraírt-stilizált, egyszóval: szerkesztett változata. A beszélgetések 2006. augusztus 26. és október 9. között történtek, ezt követi egy 2007 nyarán készült utóirat. A szöveget ezután írta meg Bérczes László, az utólagos átírási és szerkesztési munkában aktív és fölöttébb hasznos szerepet vállalt Cseh Tamás, később pedig Háy János.

A szerző, akinek hasonló könyvei korábban megjelentek már (A végnek végéig - Paál István, Székely körvasút - Tompa Miklós, Talált ember - Kovács Lajos), arra törekedett, hogy megőrizze a beszélgetések szabad és csapongó áradását, és hogy egyszerre visszaadja az élőbeszéd spontaneitását, valamint az érzékeny és pontos megformálás, az észrevehetetlen, de gondos stilizálás egyszeri végérvényességét. Élő, lüktető, szabad és megformált szöveget alkosson, azaz mintegy mellékesen szépirodalmi értéket teremtsen.
A látszólag esetleges mozaikdarabokból önmagukban kerek fejezetek épülnek fel, mely fejezetek maguk is egy nagyobb egész mozaikdarabjai. Így a szerző szándéka szerint a könyv végére érve összeáll az a bizonyos Egész, mely nem több és nem kevesebb, mint egy ember élete. Egyszercsak előttünk áll Cseh Tamás, akit mindannyian ismerni vélünk, és akiről kiderül, igen, ismerjük is, mert ő nem több és nem kevesebb, mint hittük: valaki közülünk, aki velünk élte le az elmúlt emberöltőt, erről egyszerű dallamokkal és szavakkal tudósított, és most minderről pontosan és érzékien mesél. Elmondja életét, minden igazolódik és minden újabb és újabb rétegeket, árnyalatokat kap, amiből ez az élő legenda, a huszadik század második felének egyik legkarizmatikusabb magyar hőse született. Ámulattal és élvezettel olvashatjuk a kalandokat, amik a rendszerváltás előtti idők kalandtalan állóvizében igenis megtörténtek, finom és érzékeny mesékben sorra felbukkannak további legendák, Jancsó Miklós és Viszockij, Bódy Gábor és Baksa János, és persze mindenekelőtt Bereményi Géza, az állandó társ, de már az első pillanattól érezzük, itt nem a "híres ember mesél híres emberekről" cimkéjű anekdoták közt csemegézünk, mert a könyvben is az szeretne igazán fontos lenni, ami a dalokat rendkívülivé és hétköznapivá teszi: nem(csak) bámuljuk és csodáljuk őket, hanem esett, kicsi, esetleges és egyszerű soraival-dallamaival magunkénak tudjuk őket. Vagyis a könyvnek a fent említettekkel együtt főszereplője a szomszéd Rozika és a leskelődő házmester, a gondos esernyőkészítő és a bakonybéli panziós, főszereplők az álmos reggelek és a diadalmas színpadralépések, a másnapos szédelgések és a mániákus játékok, a család mindennapjai és a végtelen utazások, a szerelem és az Indián, így nagybetűvel, minden, ami végigkíséri hősünk életét.


Bérczes László
CSEH TAMÁS
című beszélgetőkönyvének bemutató estje

Helyszín: Bárka Színház (Vívóterem)
Időpont: 2007. december 4. 19 óra

Az esten közreműködik Bereményi Géza, Bérczes László, Háy János, Kecskeméti Gábor, Mártha István, Másik János és Novák János.

A PALATINUS KIADÓ gondozásában megjelenő könyv a helyszínen megvásárolható.

Az estre a Bárka Színház jegypénztárában (3036505 - jegy@barka.hu ), illetve jegyirodájában (Ráday u. 37. - 4831326, 3231979 - jegyiroda@barka.hu) igényelhető jegy (1000 Ft).

Forrás: Bárka Színház

süti beállítások módosítása