2EU

Dr. Dragan Klaic, a leideni egyetem professzora 2008. szeptember 13-án  Nemzetközi kulturális együttmûködés: a szakmai tökéletesség keresése  címmel elõadást tartott a Mûvészetek Palotájában, amelyben a nemzetközi kulturális együttmûködés formáit, modelljeit, stratégiáit vizsgálta.

Elsősorban nem a kulturális javak exportjára, vagy a saját nemzeti kultúra dicsőitésére és promóciójára, hanem a szakmai fejlődési folyamatok vizsgálatára helyezte a hangsúlyt. Azok az egyének és szervezetek, akik ezt a határokon átívelő elkötelezettséget saját fejlesztési stratégiájuk részévé teszik, inspirációt, kihívást, felívelő tanulási folyamatot, pótlólagos forrásokat és közönséget találnak a munkájukhoz. Az előadásban szó volt arról, hogy mennyiben változtak az igények és a lehetőségek a hidegháború végével, és arról is, hogy milyen szervezeti elvárásokat, finanszírozási lehetőségeket, váratlan körülményeket illetve etikai és politikai kérdéseket vet fel a transznacionális együttműködés. Ezt követte Sonja Greiner, az Europa Cantat főtitkárának Sikeres lobbizás és képviselet helyi, regionális és európai szinten előadása a lobbizás (lobbying) és képviselet (advocacy) fogalmának tisztázásáról, valamint arról, hogy milyen célokat és írott vagy íratlan szabályokat kövessünk kulturális szakemberként, amikor ezt a munkát végezzük különböző szinteken. 


Forrás: ITI Magyar Központ

süti beállítások módosítása