Kísérő programok

A 2008. november 21 -29. között zajló Kortárs Drámafesztiválon a magyar, a nemzetközi és a szlovén elõadások mellett kísérõprogramként számos szakmai beszélgetést kínál, azaz izgalmas párbeszédre hívja a színházi és kritikusi szakmát, valamint az érdeklõdõ közönséget.

1. Mi volt az után előtt? - beszélgetéssorozat a közelmúlt feldolgozása és a kortárs színház viszonyáról

A beszélgetések kezdete: november 27. csütörtök (14 óra), november 28. péntek (10 és 14 óra), november 29. szombat (9.30, 13.15)

Helyszín: Szlovák Kulturális Intézet (Budapest, VIII. Rákóczi út 15.)

Hiánypótló és Magyarországon egyedülálló beszélgetéssorozatot szervez a Kortárs Drámafesztivál a rendszerváltás 20. évfordulójának "előestéjére". Nyolc országból a színházi élet huszonöt gyakorlati és elméleti szakemberét szólítjuk fel közös gondolkodásra Közép-Európa kortárs színházának és az elmúlt negyven év történelmének viszonyáról, a szocialista éra, valamint a rendszerváltás és következményeinek színházi feldolgozásáról.

A témafelvetés nemcsak időszerű, hanem kényes is. A múltfeldolgozás fogalma Magyarországon jóformán ismeretlen, színházi vonatkozásait különösen kevesen kutatják. Pedig igencsak elérkezett az idő a józan számvetésre, a kulturált dialógusra, hogy helyére tegyük a múltat és levonjuk a személyes és társadalmi szintű tanulságokat.

Szembenézni vagy elfordulni? A beszélgetéssorozat felveti a színházak társadalmi és politikai felelősségvállalásának nagyon is aktuális kérdését, hisz a vasfüggöny felhúzása után több ország érezte azt, hogy a színház kivonult a társadalomból. Mennyiben nyújtanak lehetőséget a színházak a múlt folytonos feldolgozására? Szerepel-e színházak műsorpolitikájában a múltfeldolgozás témaköre? Milyen művészi eszközöket használnak azok a színházi előadások, amelyek az egyes történelmi eseményeket vagy akár a "mindennapi szocializmus" tapasztalatait - a nők helyzete, egyéni sorsok, öncenzúra - öntik formába? Mit írtak le (helyesebben hallgattak el) a szocialista kor színikritikusai?

Az öt ülés öt különböző, de egy gondolati váz mentén kialakított témát vet fel, melyeket a huszonöt résztvevő rövid felvezető előadásai alapoznak meg. A beszélgetéseket angol nyelven szakmai moderátor vezeti, az angolul nem tudó érdeklődőknek szinkrontolmácsolást biztosítunk. Reméljük, hogy egy kiterjedtebb kutatássorozat és közös színházi produkciók beindítója is lehet egy ilyen nemzetközi tapasztalatcsere, valamint hogy párbeszédbe tudjuk fogni az elmélet és gyakorlat eltérő nézőpontjait.

Ellentmondásos szerepek, vallomások, számvetés és meglepő párhuzamok Közép-Európa sokhangú kortárs színházi levegőjében.

2. SZÍNHÁZ. KRITIKA. MA. - nemzetközi projekt
Színház! Kritika? Ma...


A 7. Kortárs Drámafesztivál Budapest programja kérdéseket fogalmaz meg és izgalmas párbeszédre hívja a színházi és kritikusi szakmát, valamint az érdeklődő közönséget határainkon innen és túl.


KONFERENCIA ÉS NYILVÁNOS KEREKASZTALBESZÉLGETÉS
2008. NOVEMBER 26-27. ÉS 29.
HELYSZÍN: GOETHE INTÉZET, BUDAPEST

A 7. Kortárs Drámafesztivál Budapest programja kérdéseket fogalmaz meg és izgalmas párbeszédre hívja a színházi és kritikusi szakmát, valamint az érdeklődő közönséget határainkon innen és túl.

A 7. Kortárs Drámafesztivál Budapest keretében ötnapos nemzetközi szemináriumot szervezünk Színház. Kritika. Ma. címmel, magyar és közép-kelet európai fiatal kritikusok, színházelmélettel is foglalkozó szakírók számára. A kritikus-szeminárium konferencia-beszélgetésekkel kiegészített elméleti workshop formájában valósul majd meg. A program lényege és különlegessége, hogy a kritikaírói tevékenység gyakorlati problémáin túl a kortárs színházi tendenciák és a kritika viszonyát vizsgáljuk szakmai, elméleti szempontból, továbbá különleges hangsúlyt fektetünk a kérdéskör országspecifikus jellemzőire. Olyan problémákra fókuszálunk, mint: milyen kritikai tendenciák léteznek a régióban? Milyen a kritika és az új színházi jelenségek viszonya - mennyiben van egyfajta kölcsönös dialógus a színházi formák, nyelvek, alkotók és a kritika között? Milyen felfejthető szakmai háttér, hányféle megközelítésmód, kritikusi attitűd és tekintet, nézőpontrendszer létezik? Támaszkodik-e a kritika az új színházi jelenségek leírásánál, magyarázatánál és közvetítésénél korszerű színházelméleti ismeretekre? Mennyiben érzékelhető egyfajta kölcsönhatás a kritika-szakma-közönség koordinátarendszerben?

A szeminárium résztvevőivel és előadóival együtt körüljárjuk a kritikusi szakma legfontosabb kérdéseit, lehetőleg folyamatos kitekintéssel az európai párhuzamokra és különbségekre. A szemináriumot Dirk Pilz német színházi szakíró, kritikus, a Theater der Zeit (Berlin) és a nachtkritik.de vezető online színházi magazin szerzője és szerkesztője vezeti majd. Elismert kritikusokat hívunk meg a régióból, valamint Németországból, Angliából, akik nem csupán saját tevékenységükről beszélnek, és vetik fel saját szakmai szempontból releváns kérdéseiket, hanem egyúttal saját színházi kultúrájuk sajátosságait is összefoglalják a kritika szemszögéből. E ponton érdekes és érdemes mélyebben érinteni a kritikusképzés területenkénti hagyományait, a kritikai tradíciókat, a szakma etikai követelményeinek kérdését, a "korszerűség" problémáját. Szeretnénk tanulságos és termékeny vitákat generálni a műfaj státuszáról és a közéleti kommunikációban elfoglalt helyéről (nyomtatott és online kiadások nyelvezete, lehetőségei, új - interaktívabb - kritikai műfajok kialakulása).

A szeminárium több fázisban zajlik. Hangsúlyt szeretnénk fektetni az előkészítő szakaszra, illetve publikációk formájában az "utózengésre" is. A pályázati úton bevont fiatal kritikusok nemzetközi csoportjának munkája bizonyos fázisaiban és momentumaiban a közönség számára is megtekinthető lesz. Az együttműködés lényege, hogy a különböző színházi kultúrából érkező fiatal kritikusok információt cserélnek saját színházi kultúrájuk aktuális helyzetéről, szakmájuk friss tendenciáiról, közös problémákat, elméleti kérdéseket meghatározva.
 
A workshop tulajdonképpeni időszakában a program a Kortárs Drámafesztivál előadásaihoz kapcsolódik, ám nem elsősorban a megtekintett előadások elemzése a cél, sokkal inkább a látott produkciók kapcsán felmerülő szakmai, elméleti kérdések kibontására helyezzük a hangsúlyt. A workshop zártkörű, szeminárium-jellegű része tehát a fesztivál során látott előadást kiindulási pontnak, "alapanyagnak" tekinti, és az adott előadás műfaja, megragadhatósága, rögzíthetősége mentén felvetődő izgalmas elméleti kérdéseket dolgozza fel. 

A workshop nyilvános része konferenciaszerűen zajlik majd, nyilvános, meghirdetett viták formájában. Szeretnénk a szakma provokatív, sokakat érintő, ellentmondásokat generáló problémáihoz nyúlni, és bevonni a hazai kritikusszakma képviselőit, illetve külföldi vendégeinket is. Hiszen a cél éppen ez: a nézőpontok, megközelítési módok termékeny ütköztetése!

A workshop levezető szakasza a publikációs fázis: a nyilvános rendezvényeken elhangzott anyagot szeretnénk hazai színházi szaklapokban egészében vagy részleteiben elhelyezni, úgy, hogy a publikációk online formában is hozzáférhetők legyenek. Meghívott külföldi közreműködőink előadásait is szeretnénk valamilyen formában nemzetközi szinten is elérhetővé tenni, összefoglalva a workshop tanulságait és konklúzióit.

Partnerek: Színházi Kritikusok Céhe (Magyarország), Trafó Kortárs Művészetek Háza (Magyarország), Műhely Alapítvány (Magyarország), nachtkritik.de (Németország), KŘD - Konkrétne O Divadle (Szlovákia), Svět a Divadlo (Csehország), Didaskalia (Lengyelország) 

PROGRAM

November 26. (szerda)

Résztvevők:
Szűcs Katalin Ágnes (HU) - színházi szakíró, színikritikus, a Criticai Lapok főszerkesztője, a Magyar Színikritikusok Céhének elnöke

Ian Herbert (UK) - színikritikus, a London Theatre Record alapító szerkesztője, az IATC korábbi elnöke

Rok Vevar (SLO) - publicista, kritikus, rendező, a MASKA magazin szerkesztőbizottságának tagja

Dirk Pilz (D) - színházi szakíró, kritikus (Theater der Zeit (Berlin), nachtkritik.de)
 

Első rész 13:00-14:20

I. kiadványkultúra, kritikakultúra itthon és külföldön

A 4 meghívott szakértő, szakíró 10 percben ismerteti országának kritika-kultúráját a következő szempontok alapján:

- milyen folyóiratok, kiadványok, színházkritikának helyet adó sajtótermékek léteznek
- mi a különbség a kiadványok között (profil, gondolkodásmód, terjedelem)
- mennyire határozza meg a kiadvány-struktúra a kritika helyzetét (generációk, preferált szerzők, (anyagi) támogatottság, szerzői lojalitás
- érdekes és/vagy problematikus új tendenciák, formák a kritikaírás területén (online felületek, új csoportok, villám-kritikák, intézményekhez kötődő kritikusi portálok, stb.)

(kávészünet)

Második rész 14:40-16:00

II. "kritikusnak lenni" - a kritikusképzés problémái itthon és külföldön

- hogyan lesz valakiből kritikus? Mi legitimizálja a kritikust? Tudás, diploma, publikációs tapasztalat, valamilyen típusú színházi előélet?
- Milyen "hivatalos" és "nem hivatalos" formái léteznek a kritikusképzésnek? Intézményes formák? Mester-tanítvány viszony? Önképzés, autodidakta mód?
- Szükség van egyáltalán intézményes képzése? Milyen "tárgyakra, kurzusokra" lenne szükség egy "kritikus-akadémián"?  
 
 
November 27. (Csütörtök)

Résztvevők:
Iulia Popovici (RO) - színházi szakíró, színikritikus (Ziua, Observator Cultural)

Sándor L. István (HU) - színházi szakíró, kritikus, az Ellenfény folyóirat főszerkesztője

Irene Moundraki (GR) - dramaturg, színikritikus, az Athéni Nemzeti Színház munkatársa

Csáki Judit (HU) - színikritikus, a revizoronline.hu főszerkesztője

Ian Herbert (UK) - színikritikus, a London Theatre Record alapító szerkesztője, az IATC korábbi elnöke

Első rész 13:00-14:20

III. KRITIKUSI FELELŐSSÉG, A KRITIKA HATALMA
Milyen hatalom a kritikusé, van-e valódi hatalma a kritikának?

Kritikaírás, mint kánonképzés - meddig terjednek a szöveg határai, mitől függ, hogy a kritikában rögzített interpretáció, értékítélet érvényes marad-e?

Mi a kritika szerepe ma? Ítél, interpretál, értelmez, dokumentál? - Mit rögzít a kritika? A dokumentatív funkció eltűnésével (hiszen a technika fejlődésével a legtöbb előadás elérhető például dvd formátumban) milyen szerepek kerültek előtérbe a kritikákban? Elképzelhető kritikusi attitűd a "protektív" védelmező magatartás - egy alkotóval, egy műfajjal, egy színpadi formával szemben?

Milyen pozíció a kritikusé? A kritikus, mint szakértő, a kritikus mint önálló szöveget kreáló művész, a kritikus mint a társadalmi-politikai rendszer része, a kritikus, mint néző, mint a közönség tagja...?

A kritikusi felelősség kérdése.

Miért felelős a kritikus? A szövegért, amit ír? Az előadásért, amiről ír? A véleményéért, amit megfogalmaz? Ki, hogyan, és miért vonhatja felelősségre a kritikust?

A kritikus "függetlensége", mint alapvető kritérium - létezik-e ilyen? Prekoncepció vagy tudás és tapasztalat? Milyen etikai problémákat vet fel példának okáért kritikus és alkotó közeli viszonya - például a pozitív vagy negatív elfogultság, személyes érintettség kapcsán? Ideális-e ha a színész/rendező/dramaturg és a kritikus közeli barátok? Szükséges-e, fontos-e hogy a kritikus a darab létrejöttének minden apró részletét ismerje vagy épp ellenkezőleg? Csak a "kész" darab számít?

(kávészünet) 
 
Második rész 14:40-16:00

IV. SZUBJEKTIVITÁS-OBJEKTIVITÁS KÉRDÉSE A KRITIKÁBAN

1. Mit jelent szubjektivitás és objektivitás a kritika kontextusában? Létezik "objektív" kritika? Szubjektívnek lenni egy szövegben - beszédmód, látásmód, retorikai megoldás? Mi a szerepe a szövegben az "én-nek"? Léteznek "túl objektív" és "túl szubjektív" szövegek, kritikák? A kritikus, a kritikaíró személyes hangja, élménye, érzelmei milyen mértékben képezik-képezhetik részét az előadásról szóló szövegnek?

2. A kritika célja
Kinek írunk, kinek ír a kritikus? Van-e mód, lehetőség arra, hogy a kritika valóban elérje a színházba járók széles/szűk rétegét? Létrejön-e kritikai párbeszéd alkotó és kritikus, néző és kritikus között vagy a kritika inkább a színházi szakma zárt dialógusa önmagának, önmagáért?  


November 29. (szombat)

Helyszín: Szlovák Intézet
Dráma élesben - a kortárs magyar dráma és színház külföldi és magyar szemmel

A Színház. Kritika. Ma. nemzetközi workshop és konferencia illetve a Mi volt az után előtt? - Múltfeldolgozás és a kortárs színház szimpózium közös záró-beszélgetése a Kortárs Drámafesztivál programjairól.

Forrás: Kortárs Drámafesztivál

Kapcsolódó cikkek:

- MAGYAR PROGRAM
- NEMZETKÖZI PROGRAM
- SZLOVÉN PROGRAM

 

süti beállítások módosítása