Borbély Szilárd: Halotti pompa

Borbély Szilárd két mûvét, a Halotti Pompát és a Míg alszik szívünk Jézuskáját állította színpadra január 31-i premierrel Vidnyánszky Attila. Merész vállalkozás, mert két eltérõ szemléletû mûvész találkozása ez: a költõ számára "nincs katarzis, nincs feloldás." Vidnyánszky Attila legsötétebb témájú elõadásai is, mint a Roberto Zucco, Gyilkosság a székesegyházban, Szarvassá vált fiú, nyújtanak valamiféle feloldást. A rendezõ hisz a katarzis gyógyító erejében. A Halotti Pompa hátterében olyan szörnyû tett áll, amely tértõl és idõtõl elemelve, a nyelv embertelenségét, az istenek néma világát sejtetve mondható ki.

A szerző által választott himnikus forma az ismétlést és az esendőséget hordja magában. A színház megrázóan sűrű terében a költői szöveg rítussá válik. A Míg alszunk szívünk Jézuskája játékos, olykor blaszfémiába hajló hangvétele átszövi az előadást. A születő élethez való viszony kapcsolatot teremt a két világ, Vidnyánszky Attila szuverén színházi világa és a költői szöveg között.

"Ha könnyeim, ha arcomon, Mint éles kések, mély árkot húznak,
S az égi fények a tárgyakon, Mint tövisek, szemembe szúrnak,
Ha bánatom, mely lelkemig hat, Akár a tőr, akár tüzes vas,
A dolgok közt, ha Rád találok, Tudom, nem az Élet vár ott,
Hanem, aki már messze jár S a Szavak között nem talál
Magának egy puszta helyet, Amelyben volna bent a Kezdet,
Legyőzve ott az Allegóriát Kezdődne a Feltámadás,
S mint ismeretlen nyelvű Textust Recitálnám a Resurexust:
Így írná testem majd a Végbe Az Exitust, akkor az Égbe'
Nem tudná semmi Gondolat, Hogy Krisztusunknak hódolat!"
(Borbély Szilárd: Rosarium a Szavakért)

"/.../ az összefüggő szövegvilág, amely az utóbbi öt évben Borbély Szilárd mint szerzői név köré épül, a legfontosabb fejleménye napjaink magyar irodalmának. A Vigilia Kiadó kiváló esszésorozatában megjelent legújabb kötetének címe érvényes az egész korpuszra: egy gyilkosság mellékszálai tekergőznek nyelvi regisztereken és műfajokon keresztül. Ha nagyon leegyszerűsítem, van egy történet: egy brutális rablótámadás és annak következményei, elsősorban az anya elvesztése; illetve van egy metafizikai botrány: a gyilkosság. Ezek íródnak újra Borbély verseiben (Halotti Pompa), a versek jegyzeteként szereplő újsághírekben, esszéiben, interjúiban, egy publicisztikájában és - áttételesen, de - a Míg alszik szívünk Jézuskája című betlehemes misztériumban is. Borbély műveinek alapegysége nem a vers vagy a ciklus, hanem a kötetegész (a képekkel, kísérőszövegekkel együtt), az esszék és interjúk megjelenése után úgy gondolhatjuk tovább, hogy a valóban szokatlanul szervesen építkező Halotti Pompa egyes verseinek kínálkozó értelmezési kerete a köteten kívülre terjed. De az Egy gyilkosság mellékszálai jóval több, mint hasznos kommentár az utóbbi évek legsikeresebb verseskönyvéhez. ..az egyik legfontosabb alapvetést: a gyilkosság istenjel, és Jézus halála óta "minden testben Krisztust ölik meg, és ugyanakkor minden test Krisztusba veti reménységét".

(Urfi Péter kritikája Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai című kötetéről)
Magyar Narancs

Borbély Szilárd: Halotti pompa
Szereplők:
Bicskei István
Csikos Sándor
Edelényi Vivien
Kiss Gergely Máté
Ráckevei Anna
Újhelyi Kinga
Varga József
Oleg Zsukovszkij
Ifj. Vidnyánszky Attila

Zenei közreműködő: Pál István
Díszlet / Jelmez: Ondraschek Péter
Koreugráfus: Oleg Zsukovszkij
Dramaturg: Rideg Zsófia
Rendezőasszisztens: Sóvágó Csaba
Súgó: Nánási Andrea
Ügyelő: Kató Anikó

Rendező: Vidnyánszky Attila

Bemutató: 2009. január 30.

Előadás időpontok februárban:
2009. február 02. hétfő, 19:00 
2009. február 23. hétfő, 19:00
2009. február 25. szerda, 19:00

Forrás: Csokonai Színház, Debrecen

süti beállítások módosítása