MGP: A selyemcipő

Majd minden művelt ember ismeri Paul Claudel nevét. És szinte senki sem olvasta. Végkép nem látta színházban. Egy francia társulat vendégjátékán, és a Ruttkai Éva Színház Az angyali üdvözletnek nekiveselkedésén kívül Honegger zenéjével a Johanna a máglyán oratóriuma (Erkel, 1958. Németh Antal rendezésében) lett láthatóvá idehaza.

Paul_Claudel_01
Paul Claudel

 

Paul Claudel utolsó nagy drámája. 1922-1924 írta. Megjelent 1929. 1943. november 27-én a Comédie-Française Jean-Louis Barrault rendezésében és főszereplésével bemutatta, a tragika Marie Bell, Madeleine Renaud és a nemzeti intézmény többi színész nagyja közreműködésével. Ami majd 90 éve megdöbbentő formai újdonság volt, mára elfogadott a színházi közhasználatban. Megszűnt a hely-, idő-, cselekmény-egység. Az illúziószínház.
Előírja, hogy a nézők szeme láttára történjenek a díszletváltozások. Javasolta a vetített díszletet. A díszletjelzéseket. Proponálta, hogy a színpadi utalásokat papírlapokra függesszék ki, vagy a rendező olvassa fel, esetleg a színészek zsebükből húzzák ki céduláikat. Egy kikiáltó konferálja be a történetet (Egerben a megszakállasodott Görög László). Claudel fölforgatta a hagyományos európai színház kellék- és eszköztárát. Lévén főfoglalkozású diplomata: konzul New Yorkban, Sanghajban, a kínai Tianjinben, Prágában, Frankfurtban, Rómában, Rióban, Kopenhágában, Tokióban, nagykövet Washingtonban és Brüsszelben. Személyesen ismerte a világot. Irodai munkája mellett magába szívta kultúráját.


Grg_Laci_Mszros_Sra
Görög László, Mészáros Sára


Barokk (vagyis: nyakatekert) tohuva-bohu. Történelmi korok, földrészek zűrzavara. Helyszínek Flandria, Kína Lengyelország, Etiópia, Mogador, Prága. Az első nap tündérmese. A második japán ño módjára készült allegória. A harmadik romantikus operakettős. A negyedik ponyva-vaudevilleszerűn lágyan megnyugszik a kegyelembe.
A földrészeken átröppenő, történelmi időrendre fütyülő „világdráma" alján Claudel rejtelzett magánéleti eseményei feszülnek, benne a testvérszerelem gyanújával illethető érzelmi kalandjai a tehetséges szobrásznő Camille nővére (aki a 24 évvel korosabb Rodin tehetséges tanítványa és szeretője) és élete gabalyodásából elmegyógyintézetbe zárt testvér talán Doña Prouhèze titkolt modellje. Tömegek vonulnak át Claudel színpadias színpadán. Gazfickók, hősök, bamba miniszterek, hólyag tudósok, apácák, szerzetesek, szentek, lovagok, szerencsevadászok, Őrangyal, néger cafka, királyok, udvartartás, hullámzó tengeren hajó, japán szentképfestők, kínai szolga, mészároslány és égi szerelem, a 10 évi lángolást távolból és látatlanban is lángolja.
Szophoklésztől, a Biblián át, Calderon és Lope de Vega érintésével felsorolható volna a Claudelre ható világirodalom. A földrajzi távolságot úgy kezeli, mint Shakespeare a Ceasar és Cleopatrában. Liturgikus dráma, de ismeri Wagner Trisztán és Izoldáját. A kínai taoizmus ugyanúgy hitelezője Claudelnek, mint a japán ño dráma, a spanyol szentséges színjátékok. Elállíthatatlanul áradó, gyönyörű verset prózával vegyítő szövegei méltóságteljességük ellenére zsúfoltak csintalanságoktól, ironikus pajzánságoktól. Brecht irigyelte, mivel krónikás drámája az egymáshoz lazán függő jeleneteit epikus szabadsággal pergeti végeláthatatlanul.


Tri_Lajos_Kaszs_Gerg
Túri Lajos, Kaszás Gergő


Nehezen követhető a szereplők egymáshoz való kapcsolata. Néha ironikus tréfa. Parodisztikus kifordítás.

A játszhatatlan remekmű megkerülhetetlen a franciáknak. Támadták jobbról és balról. Értelmezték, rejtélyeit bogozták jobbról-balról. Antoine Vitez Avignonban 12 órás előadás-monstrumban hajnalig kínozta vele nézőit. Az elmúlt évben 12 órában vitte színre az Odéon divatban lévő igazgatója, az eszeveszett katolikus-homoszexuális Olivier Py - aki Avignonban saját maga írta-rendezte 24 teljes órás drámájával (A szolgáló - Végtelen történet) tette végsőpróbára nézői türelmét. Az enyémet mindössze húsz percre, mivel túllépte sznobizmusom határait, a színészekkel telt színpadon kényszerűen keresztülmenve kinyitottam magam előtt a szabadulás kétszárnyú tölgyfaajtaját.
A selyemcipő kemény dió rendezőnek, társulatnak, közönségnek. Nemcsak a történelmi-bibliai oda-visszautalások, a töméntelen tulajdonfőnév, történeti esemény, csavaros cselekmény követel megfeszített figyelmet a nézőtől, tiszta fogalmazást a színésztől és szabatos eligazodást a rendezőtől. Talányos a teljes liturgikus mű. Megfejtésre ingerel. Legalábbis megközelítésre.
Zsótér Sándor Brecht-tanítvány. Legtöbbször Brechtben találja meg legszemélyesebb közlendőit. A Chicago-musical is amerikai Brecht leszármazott. Mit keres a katolikus Claudelnél?
Brecht fölszólítása: kételkedjetek. Claudel: higgyetek. Brecht: változtassátok meg a világot. Claudel: törődjetek bele a szenvedésekbe. Az ellentmondások a világ egységét tartalmazzák.
Semjén Gyula úttörő fordítása helyett Ungár Júlia színházi előadás céljára virtuózan vágott utat Claudel költészetének bozótosában. Az átírások ragálya idején hűen tolmácsolta az emberfölötti fordítói feladatot.


tvs_Andrs_Mszros_Sra
Ötvös András, Mészáros Sára


Ambrus Mária tervező szerint világ a színház. Claudel előírása: „a dráma színhelye az egész világ." A szín közepén kék konténer. Díszletmunkások, színészek mozgatják. Hol kastély, hol tengeri hajó. Kékes fényben úszó szobabelső. Tengerpart. Csillogó előfüggöny hálózza be az előszínpadot. Rózsafüzérek serege. Végükön kicsiny kereszt. Maga a csillagos égbolt. Vagy a földgolyó. A hátsó falig üres színpadi tér a világegyetem.
A második részben a díszlettartó rudak emelkedése-süllyedése a háborgó tenger. Rajta egyensúlyozik az udvartartás, miniszterek, a világvándorai.
Benedek Mari jelmezei tarka, mindenkori világ ruhatárából kerültek elő. A színésznőies Színésznő (Bozó Andrea) dús jelmeze, amint magasba emelkedik vele a színházi húzó, úgy növekszik végeérhetetlen hosszúságúvá.

Bálnává változtatott clownok (Ötvös András, Túri Lajos, Dér Gabi) akrobatikus tengeri balett betétje megragadó.

Mészáros Sára (Doña Prouhèze-ként) gyengéd, lírai fényt áraszt magából. Mosolyog a szeme, az arca, vörhenyes haja, mozdulatai, egész lénye. Tántoríthatatlan kedves derű hatja át. Elhihető mindazonáltali, kitartó hűsége, megtörhetetlen szerelme.
Kaszás Gergő (Ungárnál: Rodrig, Semjén fordításában Rodrigo, eredetileg: Rodrigue) pályáján nagy ígéretként indult. Mostanra sokszorosan beváltotta, amit tehetsége mutatott. Kifordulva a nézőtérnek: tekintete túllát a színház falain. Úgy rémlik: körbelátja az egész földet. Mozdulatlanul foglalja el helyét a színen. De a zavaros világban ő az állhatatosság. Szerelmével övet kerít a föld körül.

Balogh András (hármas szerepében: Don Balthazar, Szent Jakab, Szent Miklós) különböző jellemeket él jóízűen elevenné.

Vajda Milán megrendíthetetlen nyugalmú, groteszk spanyol király. Az egri színház piros előfüggönyének két szárnyát palástként karjaira öltve, magáévá öleli az egész színházat. Schruff Milán csipkelődő kedvű bohóc. A spanyol aranykor komikusainak könnyedségével teleéli maga körül a színpadot. Természetes családiassággal kibeszél a történetből a nézőtérre. Ötvös András Őrangyala egyszerre valóság és képzelgés. Színészi eszközeivel objektívvé teszi a költői látomást. Görög László (Don Camille) súlyos ellenjátékosa Don Rodrigue-nak.
Az előadás egyenetlenségei abból fakadnak, hogy nincs a töméntelen szerepre kitűnőség. Járó Zsuzsa (Doňa Musique) és Hüse Csaba (Nápolyi alkirály) párjelenetében megtelik érzelmi feszültséggel, költészettel, szenvedéllyel és játékossággal a színház. Máskor mások petyhüdtebb összpontosítással végzik el feladatukat.


Jr_Zsuzsa_Hse_Csaba
Járó Zsuzsa, Hüse Csaba


Szabó Emília Hét Tőr szerepében, fején indián tolldíszekkel, olyan, mint Frau Winnetou May Károlytól. Doña Isabel (Dimanopulo Afrodité) énekli a darabot tetszőleges kísérőzenével ellátó Tallér Zsófia a darabot végig kísérő odavetettségeit.
Zsótér azt a színháztörténeti szemtelen játékosságot is megengedi, hogy Túri Lajos Izidor névre hallgató kínaiként mutatóujját egyenesen föltartja, mint Marius Petipa százhúsz éves Diótörő balettjének kínai betétje óta a világ valamennyi színháza hagyományosan ezzel az értelmetlen gesztussal jelzi szereplője egzotikumát.
Fekete Györgyi pontos karakter az lim-lomok között a hasznavehetetlen, féllábúvá lett Rodrigue birtoklására alkudozásában. Hüse Csaba Leon testvére a zárójelenetben egyszerű tisztasággal simítja békévé a pikareszkszerűen mozgalmas szenvedéstörténetet.

A főpróba végére kicsit egyedül éreztem magam a nézőtéren. A közelben lakók már otthon vacsoráztak.

MGP
fotók: Dömölky Dániel

süti beállítások módosítása