MGP: A Nemzeti tragikomédiája

Szoptak vagy nem szoptak a Nemzeti Színház Alföldi rendezte Madách Tragédia Római színének orgia-jelenetében, vagy nyaltak-é, erre nem tudtam odafigyelni. Madách művéhez mentem. Azt láttam. Nem kukkoltam, hanem az értelmezésre és a művészi kivitelre ügyeltem. Minden más beleakaszkodás gyermetegség.

IMG_2738Tenki Réka, László Zsolt, Szatory Dávid

fotók: Takács Zsolt | foto.szinhaz.hu

 

11 évesen láttam először a művet. Úgy emlékszem, hogy a Hippiát játszó Sulyok Mária fél melle kibuggyant. Ma már nem esküdnék meg, hogy valóban kilátszott, vagy csak látni véltem. Mindegy. Esténként a televízió és a nemzetközi színházak vadabb üzekedéseket mutatnak ma már.

Nagyon tele a Nemzeti. Elővételben is. A Tragédia – középiskolában kötelező olvasmány – legutóbb 1955-ben volt ennyire látogatott, amikor a tömzsi, kopasz kényúr ráütötte Madáchra a nihil obstatot. A havi pénztárnyitáskor lovas rendőrök tartották fenn a Blaha Lujza téren kanyargó elővételért sorállók rendjét. A színháztörténeti igazság kedvéért megjegyzendő, hogy a Duna-parton megnyílt Siklós Mária összegagyizta épület ugyan a Tragédiával kezdett, de a tömeges zarándoklat nem tartott a nézőtérig, csupán az épületet kívánta szemrevételezni a sokaság. Az önmutogató, túlleleményezett rendezés költséges színházi ócskaságnak bizonyult (a három főszereplő: Alföldi, Szarvas József és Pap Vera kivételével). A teremtést dicsőítő három főangyal (Bodrogi, Bitskei Tibor, Raksányi) kínosan antedatálva danolták a verseket, óságosabban Paulay Ede korának színjátszási modoránál. A nyitó darab fél tizenkettőig vonszolódott.

Alföldi és dramaturg-darabontjai rezzenetlen kézzel keményen meghúzták a szöveget. Irodalomtanárok szívükhöz kaphatnak, de a mű színszerűségének használt a kurtítás.

 

IMG_2789

Jelenet az előadásból

 

A Tragédiával mindig baj volt. Ha adta a színház: azért. Ha nem játszották: akkor meg azért. Baj volt a francia forradalom színpadra vitelével. Különösképp, ha elénekelték a statiszták a Marseillais-t. Problémát jelentett a Falanszter megoldása. Mire gondoltak színrevitelekor? Hitlerre vagy Sztalinra? Most szerencsére csak az igazgató ellen emelnek kifogást, vagy az országgyűlésben fürdőruhás képeket tart országos kérdésnek néhány akadékoskodó.

Alföldi rendezésének látványa elhagyja a történelmi revüjelenetek tarkaságát. Menczel Róbert világmindenséget jelző, nagyvonalú díszlete (Daróczi Sándor iskolai turkálóból válogatott civil ruhái) a színpadi keret.

Ami hallható az előadásban, előrelépés a Nemzeti történetében. A színészek nem úgy szólalnak meg, mint a színészek szoktak. Úgy beszélnek, mint az eleven emberek. Oka nem beszédtechnikai kérdés. Versek helyett gondolatokat szólaltatnak meg. Minden mondat értelme csillog. Közmondásossá lett szállóigék helyett a szöveg mélyére hatoló értelem világítja be az előadást. Kiemelkedik a társulatból Blaskó Péter sétapálcás, szürkeöltönyös nyugdíjas Atyaúristene. Nem misztikus, emberfölötti hatalom, nem Michelangelo Mózesének színre hurcolt mása, vagy a mennyekből láthatatlanul harsogó Hang, hanem életre szóló kísérletét bevégző, utolsó erejét megfeszítve végső rendet rakó. Delejes erejű, nagy alakítás. (Megállni képtelenség, hogy leírjam, Major Tamás szegedi Tragédia-rendezésének éjszakai próbáján váratlanul megjelent a tribünön Aczél György - mint Harun al Rasid – titkon, idejében ellenőrizni, hogy Bessenyei Úr-megformálása nem sérti-e a materialista eszméket.) Blaskóval Aczél is elégedett lehetne. Nem kaporszakállú Világteremtő, inkább bölcs és türelmes iskolaigazgató vagy tanfelügyelő.

 

IMG_2712László Zsolt, Blaskó Péter

 

László Zsolt lemberdzsekes ellenzékije sem eszes sátán, ijesztő gyermek előadási mumus. Eszét köszörülő értelmiségi. Ingerli a dicsfényt arató főnök minden érdemet bezsebelő önzése, és előre látja a Nagy Mű időközben bekövetkező hibáit. Ősanya helyett aprócska Ősasszony a Katonából kölcsönkapott Tenki Réka. Szép, érzéki és okos. A vezető hármasból csupán Szatory Dávid Ádámja danolja a szöveget gondolatok előfogalmazása helyett.

A tömeges kisebb-nagyobb karakter szakítva az ásatag játékhagyománnyal színészi magánszámok helyett egyénített tömegként fogja föl feladatát. Stohl András Eszkimója megütköztethetné a kákán is csomót keresőket, de alázatosan beleolvad a színpadi sokaságba. Csak a tapsrendnél ismerhető fel, ki játszotta Az Eszkimót.

Nem arról szól az előadás, hogy Lucifer el akarja venni az első ember kedvét a történelem kalandjától. Az Úr áll szemben drámaian a hatalomért küzdő ellenzékkel, Luciferrel. Nem modernizálta a rendezés a színrevitelt. Mában gondolkodott a történelem menetéről. Klasszikus nemzeti dráma ünnepi kivitelezése helyett úgy ülhettünk a nézőtéren, mint akik ma-született alkotásban gyönyörködhetnek.

A Tragédia telt házzal megy. Köszönhető részint a Jobbik kavarta botránynak. A színháznak mindig reklám a zajt keltés, a vádaskodás. Az ember tragédiájának 2011-es felújítása okosan végiggondolt, jó előadás. Ez is elég volna a sikerhez.

Záradékul két idekívánkozó verssor: Ki a sakállal küzd élethalálra,/ Lemondással fogadja az oroszlánt. Madách írta ezt is. A Mózesben.

 

    

Részlet az előadásból (3p)


süti beállítások módosítása