Közös pályázatot írtak ki a Tháliára és a Mikroszkópra

Budapest Főváros főplgármestere közös pályázatot hirdet a Thália Színház Nonprofit Kft. és a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. együttes vezetői munkakörének betöltésére.

thaliak

A közös pályázati anyag innen letölthető.

Az ügyvezető igazgató a Társaságokat egyszemélyi felelős vezetőként fogja irányítja. Az töltheti be ezt a munkakört, aki rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal. Előnyt jelent a szakterületen szerzett vezetői gyakorlat. Thália Színház ügyvezetői munkakör betöltésére öt éves határozott idejű – 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó – munkajogviszony keretében kerül sor. A munkába lépés napja 2012. január 1. A Mikroszkóp Színpad esetében az ügyvezetői feladatok ellátásával való megbízás megbízási szerződéssel, 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó határozott időre, külön díjazás nélkül történik.

Az ügyvezető feladata a Thália Színház és a Mikroszkóp Színpad művészeti programjának részletes kidolgozása az alábbi szempontok alapján:

 1. A Thália Színház, befogadó színházi jelleggel üzemel. Ebből adódóan színházi funkciót nem a klasszikus repertoár rendszerben, társulattal rendelkező színházként, hanem kész produkciók bemutatásával (színházi és tánc előadás, koncert, komplex kulturális esemény, fesztiválprogram, stb.) teljesít.

Befogadó színházi feladatai:

 • kész színházi, tánc és zenei programok műsorra tűzése próbalehetőség biztosításával,
 • a főváros reprezentatív művészeti fesztiváljainak programjaiban való közreműködés, bemutatkozási és promóciós helyszín biztosításával,
 • határon túli és nemzetközi kulturális eseményekben való részvétel önálló szervezésben vagy közreműködőként, rendszeres bemutatkozási lehetőség biztosításával,
 • a vidéki színházak előadásainak megismertetése a fővárosi nézőkkel, koprodukciós és befogadó megegyezéseken keresztül.

A Thália Színház vezetőjének lehetősége és egyben feladata is önálló kezdeményezésű előadások, ifjúsági és gyermekprodukciók bemutatása, a színház neve alatt futó fesztiválok szervezése.

 1. A Mikroszkóp Színpad feladatait a színházterem adottságait figyelembe véve kell kialakítani, tekintettel a színház hagyományaira a kabaré műfajának megőrzésében, összehangolva a Thália Színház egészének művészeti koncepciójával.

A pályázatot úgy kell elkészíteni, hogy az tartalmazza a Társaságok 2012. évben lezajló lehetséges, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti egyesülésére vonatkozó művészeti, pénzügyi, szervezeti megvalósítási koncepciót.

 A közhasznú feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Társaságokkal közszolgáltatási szerződést, valamint vagyonkezelő szervezete a használt ingatlanokra bérleti szerződést köt, amely meghatározza a konkrét feladatokat és az ehhez rendelt pénzeszközöket

A Thália Színház 2011. évi mérlegének tervadatai:

2011. évi bevételi terv: 853 150 eFt

kiadási terv: 853 260 eFt

 

Mikroszkóp Színpad 2011. évi mérlegének tervadatai:

2011. évi bevételi terv: 140 573 eFt

kiadási terv: 162 775 eFt

 

A pályázatnak kötelező elemként tartalmaznia kell:

 • a Társaságok 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó részletes üzleti tervét, tekintettel a lehetséges egyesülésre. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját; a források növelésének lehetőségét, az igényelni tervezett és várható támogatásokat; a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
 • a Mikroszkóp Színpad működtetésének pénzügyi és szervezeti lehetőségét, az esetleges egyesülés ütemtervét és megvalósításának leírását,
 • a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, több évadra vonatkozó produkciós terveket,
 • a pályázó személyes motivációját, a színház jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeit,
 • a színház adottságainak figyelembe vételével a játszóhelyekre (beleértve a Mikroszkóp Színpadot is) vonatkozó konkrét elképzelését, a színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját,
 • az alkotótársak felsorolását, az adott és az átalakuló szervezeti felépítésre és személyi feltételekre reflektálva,
 • marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket,
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.

 

Benyújtási határidő: a Pályázati felhívásnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelentetését követő 30 napon belül.

Főpolgármester 2011. december 31-ig dönt. A döntésről a Főpolgármesteri Hivatal értesíti a pályázókat és a döntést a helyben szokásos módon közzéteszi.

 

süti beállítások módosítása