Új-Színház ügy: A Mitos21 nemzetközi színházi hálózat levele Tarlós Istvánhoz

Az Új Színház ügye vitathatatlanul nemzetközi visszhangot kelt: most a Mitos21 nemzetközi színházi közösség írt levelet az ügyben Tarlós Istvánnak. A levél angol nyelven érkezett hozzánk, ezért fordításban és az eredeti nyelven is közöljük.

 

Budapest Főpolgármesterének
Tarlós Istvánnak
Budapest, Magyarország

 

Tisztelt Tarlós István Úr,

A nemrégiben meghozott döntése, amellyel Dörner György urat az Új Színház művészeti igazgatójává tette, fölkeltette a nemzetközi színházi közösség figyelmét.

Olvasván Dörner úr pályázatát, amely alapján a kérdéses posztot megkapta - mi a Mitos 21 európai színházi szövetség alulírott tagjai, Európa vezető színházi intézményeinek képviseletében úgy érezzük, ki kell jelentenünk: a pályázat tartalma elfogadhatatlan - mind művészeti, mind politikai szempontból. 

A fent említett dokumentum kifejezetten szélsőséges és veszélyes nézeteket hangoztat, és elutasítja illetve figyelmen kívül hagyja a magyar színház tekintélyes történelmi értékeit. A legriasztóbb tény az, hogy a történelmi Európa egyik fővárosa vetemedik arra, hogy ilyen tendenciák melegágya legyen.

Eddig a magyar színházi élet művészei voltak az Ön városának legjobb követei külföldön. Ennek okán nyomatékosan megkérjük, vizsgálja felül döntését, és írjon ki egy új pályázatot az Új Színház igazgatói posztjára.

2011 November 18 

maradunk tisztelettel,

Stéphane Braunschweig, artistic director, THÉÂTRE NATIONAL LA COLLINE, Paris, France

Marie-Louise Ekman, artistic director, ROYAL DRAMATIC THEATRE, Stockholm, Sweden

Emmet Feigenberg, artistic director, THE ROYAL DANISH THEATRE, Copenhagen, Denmark

René Gonzalez, artistic director, THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, Switzerland

Mikolaj Grabowski, artistic director, STARY TEATR, Krakow, Poland

Didier Juillard, director of programming, THÉÂTRE NATIONAL LA COLLINE, Paris, France

Staffan Valdemar Holm, artistic director, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS, Germany

Nicholas Hytner, artistic director, ROYAL NATIONAL THEATRE , London, UK

Ulrich Khoun, artistic director, DEUTSCHES THEATER, Berlin, Germany

Purni Morell, artistic director, UNICORN THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES, London, UK

Christa Müller, dramaturg & project manager, DEUTSCHES THEATER, Berlin, Germany

Amélie Niermeyer, Head of Drama Department, UNIVERSITY MOZARTEUM SALTZBOURG, Austria

Oliver Reese, artistic director, SCHAUSPIEL FRANKFURT, Germany

Elisabeth Schweeger, artistic director, KUNSTFESTSPIELE HERRENHAUSEN, Hannover, Germany

Barbara Suthoff, international projects manager, THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, Switzerland

Iphigenia Taxopoulou, artistic co-director, DIMITRIA ARTS FESTIVAL OF THESSALONIKI, Greece

Ivo Van Hove, artistic director, TONEELGROEP AMSTERDAM, Holland

Wouter Van Ransbeek, general manager, TONEELGROEP AMSTERDAM, Holland

Manfred Weber, general manager, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS, Germany

---------------------

A Mitos21-ről:

A Mitos21 nemzetközi színházi hálózatot 2008 októberében alapította egy színházi szakemberekből álló csoport, akiknek a neve különböző fontos európai színházi intézményekhez kötődik. A mitos [mítosz] ógörög nyelven fonalat jelent és elsősorban a mítoszbeli Ariadné fonalára utal, amely biztosította a labirintusból kivezető utat. A Mitos21 főként olyan egyénekre, színházi szakemberekre épül, akik készek megkérdőjelezni és újragondolni mind a nagy színházi intézmények, mind a színházi hálózatok szerepét, funkcióját és hasznát a jelenkori társadalom tükrében. A hálózat nem kíván hivatalos vagy jogi struktúrába rendeződni, működését a tagok felváltva koordinálják. A Mitos21 kizárólag a résztvevő felek azon vágyán alapszik, hogy találkozzanak és együtt dolgozzanak. A hálózat nyitott a hasonlóan gondolkodó színházi szakmabeliekkel való közös munkára, Európában és Európán kívül egyaránt.
A hálózat egyik legfontosabb célja, hogy támogassa és elősegítse a színházi szakemberek közötti informális hálózatok létrejöttét Európa-szerte. Ezen felül szándéka, hogy megerősítse a kapcsolatot a művészi alkotás és a jelent érintő – nemzeti vagy éppen globális szintű – problémák és kérdésfelvetések között.

----------------------

A levél eredeti nyelven:

To the Lord Mayor of Budapest

Mr István Tarlós

Budapest, Hungary

November 18th 2011

 

Dear Mr István Tarlós,

Your recent decision to appoint Mr György Dörner in the position of the artistic director of Új Színház has come to the attention of the international theatre community.

Having read Mr Dörner’s proposal, by which he supported his candidacy to the position in question, we, the undersigned members of the Mitos21 european theatre network, representing leading theatre institutions in Europe, feel the need to declare that its content is unacceptable, both in artistic as well as in political terms.

The aforementioned document expresses extremist, dangerous views and dismisses the values of the prestigious history of Hungarian theatre. It is certainly a most alarming fact that the higher authorities of a historical European capital should be shown to harbour this kind of tendencies.

Hungarian theatre artists have been the best ambassadors of your city and your country abroad. We therefore urge you to take seriously into consideration our concerns, to reconsider your decision and to open a new competition for the direction of the Új Színház.

Yours sincerely,

[signed by]

Stéphane Braunschweig, artistic director, THÉÂTRE NATIONAL LA COLLINE, Paris, France

Marie-Louise Ekman, artistic director, ROYAL DRAMATIC THEATRE, Stockholm, Sweden

Emmet Feigenberg, artistic director, THE ROYAL DANISH THEATRE, Copenhagen, Denmark

René Gonzalez, artistic director, THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, Switzerland

Mikolaj Grabowski, artistic director, STARY TEATR, Krakow, Poland

Didier Juillard, director of programming, THÉÂTRE NATIONAL LA COLLINE, Paris, France

Staffan Valdemar Holm, artistic director, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS, Germany

Nicholas Hytner, artistic director, ROYAL NATIONAL THEATRE , London, UK

Ulrich Khoun, artistic director, DEUTSCHES THEATER, Berlin, Germany

Purni Morell, artistic director, UNICORN THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES, London, UK

Christa Müller, dramaturg & project manager, DEUTSCHES THEATER, Berlin, Germany

Amélie Niermeyer, Head of Drama Department, UNIVERSITY MOZARTEUM SALTZBOURG, Austria

Oliver Reese, artistic director, SCHAUSPIEL FRANKFURT, Germany

Elisabeth Schweeger, artistic director, KUNSTFESTSPIELE HERRENHAUSEN, Hannover, Germany

Barbara Suthoff, international projects manager, THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE, Switzerland

Iphigenia Taxopoulou, artistic co-director, DIMITRIA ARTS FESTIVAL OF THESSALONIKI, Greece

Ivo Van Hove, artistic director, TONEELGROEP AMSTERDAM, Holland

Wouter Van Ransbeek, general manager, TONEELGROEP AMSTERDAM, Holland

Manfred Weber, general manager, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS, Germany

 

Cc to: foreign Embassies in Budapest, national and European cultural authorities.

Mitos 21 is a theatre network, based in Europe / @ contact:  info@mitos21.com / for further information: c/o mrs Iphigenia Taxopoulou ( coordinator)

 

Fordítás és forrás: Színház.hu

süti beállítások módosítása