Csurka: meg vagyunk torpedózva

Csurka István reagált az elmúlt nap történéseire, miután Tarlós István arra kérte Dörner Györgyöt, ne alkalmazza Csurkát az Új Színházban.

Tarlós István főpolgármester 2011. december 14-én felszólította Dörner György barátomat, az Új Színház általa korábban kinevezett igazgatóját, hogy elhatárolódva tőlem vonja vissza intendánsi kinevezésem a február elsejétől igazgatása alá kerülő színházban. Ellenkező esetre nézve kilátásba helyezte még az igazgatói kinevezés visszavonását is. Körülbelül egyidejűleg tett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy minderre azért kerül sor, mert én saját hetilapomban az európai értékrendtől eltérő írásokat teszek közzé.Tekintettel arra, hogy a közönség ebből a nyilatkozat- és utasításözönből semmit sem ért, kötelességemnek érzem megvilágítani a hátteret.    

Lapom két előző számában, a december elsejeiben és a december nyolcadikaiban is Soros György tevékenységével foglalkoztam, különös tekintettel a Magyarországra, a forint árfolyamára és a korábban titkosszolgálati eszközökkel is felderíteni ígért spekulációs tevékenységekre. A múlt heti számban feltártam Soros Györgynek az OTP bedöntésére tett sikertelen kísérletét, amelyért 500 millió forintra büntette a PSZÁF. Írtam a font sterling elleni hasonló akciójáról, amely miatt Angliában nem szívesen látott személy, és természetesen származásáról, amelyet ő maga is minden alkalommal hangsúlyoz. Ezeknek és más tényeknek alapján megállapítottam Soros György magyarországi tevékenységnek kétségtelen idegencélúságát. A magyarság semmi jót nem várhat Sorostól, annak ellenére, hogy évtizedekig fenntartott itt egy jótékony célú alapítványt és sok pénz elköltött. Leszűrtem, hogy Soros György az izraeli és az amerikai zsidóság nagyhatalmú képviselője, spekuláns, és mai nehézségeink mögött, a forint árfolyam súlyos ingadozásai mögött is az ő kezét kell keresnünk.    

csukraistvan

Miután ez a múlt heti írás most érkezett el hatóanyagként a Soros-központokba, megjelentek Tarlós előtt Soros emberei – esetleg maga is személyesen vagy telefonon, és megfenyegették a főpolgármestert. Ez világosan kitűnik abból az ellentétből, amely az előző napokban tett Tarlós- nyilatkozat feltétlen kiállása Dörner és az egész jövendő felállás iránt és aközött a kapkodóan, kényszeredetten fogalmazó nyilatkozat között, amelyet a Soros-támadás után adott ki. Ez csak zavar és kapkodás, a kényszerített ember bevallhatatlan idegessége. Nem tudom, mivel és hogyan fenyegette meg Soros Tarlós Istvánt, de hogy súlyosan megfenyegette és kötelezte legfőbb magyarországi ellenfele, leleplezője, csekélységem elleni síkraszállásra, abban, mint a tárgykör avatott ismerője, bizonyos vagyok.  

Soros György még mindig nagyhatalom Magyarországon. Fenyeget, terrorizál, spekulál és dönt sorsok és identitások, sajtószabadság és cenzúra kérdéseiben. Tarlós István tehát a Soros-körök fenyegetéseinek nyomása alatt kérte Dörnertől intendánsi kinevezésem visszavonását, ami egyébként önmagában véve is képtelenség. Első perctől kezdve világossá tettem, hogy az irányításban nem akarok részt venni, intendánsi megnevezésem csak jelképes, csak tapasztalataimmal, gondolataimmal, mintegy a "vizek fölött lebegve" kívánok jelen lenni a színházban. Kinevezésem nincs, ennél fogva vissza sem lehet vonni. Attól eltiltani pedig, hogy ne járjak be az általam kezdeményezett színházba, csak úgy lehet, ha előzőleg elrendelik házi őrizetemet.   Ezen felül a Magyar Fórumról is ejtenem kell néhány szót, mivel Tarlós István nyilatkozatában ez is szóba kerül. Tarlós elégedetlen a Magyar Fórumban közölt írásaimmal. De csak most, amikor Soros megfenyegette. Előzőleg, amikor az ő főpolgármesteri kampányát és őt magát támogattam, amikor a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatokat bekeretezve eljuttattam az azt kérő szegény önkormányzatoknak, amikor a Fidesz politikáját és kétharmados győzelmét azzal segítettem, hogy lelepleztem a Jobbik Morvai Krisztinás talmiságát, és a lap sok százezer ingyen példányával sikerült ezt a pártot három-négy százalékkal lejjebb csavarni és ezzel a kétharmadot elérni, akkor nem volt elégedetlen. Pedig akkor is "zsidóztam", már amennyiben azokat a tényszerű leleplezéseket, amelyek a Soros-Konrád-Demszky-Kertész Ákos és manapság Ascher Cafés köröket illeti, annak lehet nevezni. Sosem támadtam senkit csak a származása miatt, tisztelem a vallásukat, fajukat, megvalló magyar zsidókat, de továbbra is le fogom leplezni a magukat a megnevezhetetlenségbe burkoló magyarelleneseket. Akik a legutóbbi cikkemben lévő becslésem szerint mindössze hatszázan vannak, de Soros révén mérhetetlen hatalom, befolyás birtokosai. Csodálkozom Tarlós Istvánon, hogy bele mer szólni egy író 1989. óta folyó következetes küzdelmébe, amelyet hetilapjában és havi folyóiratában folytat. De ugyanakkor meg is értem őt, mert a Soros-fenyegetéseket nehéz elviselni, és mint főpolgármesternek figyelembe kell vennie, hogy egy bizonytalan, megnevezhetetlen mennyiségű és a hatszázak által mindenkor mozgósítható orosz, ukrán, grúz, ír satöbbi címletű zsidó lakosságú város főpolgármestere, akiknek célja minél nagyobb életteret kisajátítani elsősorban a fővárosból. Csak ez a kényszer indíthatja őt megszabni, hogyan s mit írjak saját lapomban. Aminek egyébként semmi köze nincs színházi tevékenységemhez, tekintettel arra, hogy publicisztikákat még Lloyd Webber-zenével sem lehet eljátszani.

Mi, hárman, akik az új Új Színházat működtetni akarjuk, kétségtelenül meg vagyunk torpedózva. Még nem süllyedtünk el, de elsüllyedhetünk. Ha ez bekövetkezik, abból nekem lesz a legkevesebb bajom, tekintettel koromra. Én addig is tudtam, hol élek, kik és milyen bírósági ítéletek alapján viszik el mindössze százezer forintnyi nyugdíjam felét. (Torgyán egykori jobb keze, Boros Béla, maga Torgyán, Demszky, Bolgár György) Egy álommal több vagy kevesebb, ebben a korban már nem sokat tesz. Ha sehol nem fogják bemutatni a Hatodik Koporsó című drámámat, amelyért ezt az egész színházat kezdeményeztem, hát nem fogják. Odaírom a többihez és a lelkem nyugodt marad, mert megírtam.    

Barátaimat azonban sajnálom, akik alkotó életkoruk teljében szenvednek hajótörést. Legnagyobb kára a Soros-akarat diadalra jutásából azonban annak a magyar keresztény középosztálynak lesz, amelyik eddig csak csendesen figyelte a fejleményeket és most keserűen kell majd tudomásul vennie, hogy "fülkeforradalom", kétharmados többség, új alkotmány ellenére, nem ő a hatalom igazi birtokosa, hanem Soros György és az a hatszáz magyarellenes, akit szívem joga, hogy Ascher Cafénak vagy Soros-különítménynek nevezzek. Törvényt ezzel nem sértek. Soros egyébként éppen ezt a nemzeti keresztyén kiábrándulást szeretné elérni a főpolgármester terrorizálásával. Nem engem, nem Tarlóst, nem Dörnert akarja megbuktatni, hanem a kormányt és a magyar függetlenséget.    

Ezt azért jó lenne figyelembe venni mindenkinek.

Forrás: MTI

süti beállítások módosítása