Nem könnyű időszak - Összegez a Színházi Társaság elnöke

A Magyar Színházi Társaság egy, az elmúlt évet áttekintő összegzése eljutott a Színház.hu-hoz. Ebben Csizmadia Tibor, a szervezet elnöke emlékeztet arra, hogy "nem könnyű időszakot" zár december 31-én a színházi világ.

"Tisztában vagyunk azzal, hogy Magyarország súlyos anyagi helyzetben van, és a gazdasági válságból nehezen látszik kiút. Ennek ellenére nem győzzük hangsúlyozni: bár látszólag az okozza a legkisebb kárt, ha a kultúra területéről kivonják a támogatást, de az így demoralizált, szétzilált intézményrendszer, színházainkban a nézők számának csökkenése, elszokása a kulturális fogyasztástól, sokkal nagyobb kárt okoz, mint gondolnánk. S amit egy tollvonással egyik percről a másikra elrontanak, helyrehozni évtizedek munkájába kerül" - figyelmeztetett tegnapi a levélben a szervezet.

A negatív jelenségek miatt a Magyar Színházi Társaság is számos esetben szólalt fel, például az Új Színház igazgatói kinevezése, a Miskolci Nemzeti Színházat érintő pénzelvonás, a székesfehérvári színház vezetőváltása vagy a független szférát érintő zárolt pályázati pénzek ügyében. A Nemzeti Kulturális Alapban történő változások, az önálló színházi kollégium megszűnése kapcsán személyesen is tárgyaltak L. Simon Lászlóval, az alap elnökével. 

Felidézi, hogy szeptemberben összehívták a színházak gazdasági igazgatóit, hogy közös gondolkodással próbáljanak tisztán látni a megváltozott, illetve készülő törvények, szabályzók között. Utal arra is, hogy a módosított előadóművészeti törvényhez készülő miniszteri rendeletek tervezeteinek véleményezése jelenleg is tart.

A szervezet elnökségében felmerült egy, a szakmáról szóló konferencia szükségessége is, amelyet a Magyar Teátrumi Társasággal közösen szerveznének meg. "2012. január 16-án indítanánk egy majdnem egész napos rendezvény keretén belüli beszélgetéssorozatot a Gödörben színészsorsról, intézményrendszerről, finanszírozásról Színház a Gödörben címmel" - írja Csizmadia Tibor.

osszegzes Rámutat, hogy a Magyar Teátrumi Társasággal a szakmai összefogást szem előtt tartva különböző témákban, több alkalommal tárgyaltak. Nyitottak arra is, hogy a Teátrumi Társaságot jobban bevonják a Pécsi Országos Színházi Találkozó előkészítésébe, lebonyolításába.
Hozzáteszi, hogy folytatják a tárgyalásokat Márta Istvánnal és a Teátrumi Társaság vezetőivel annak érdekében, hogy minél szélesebb körű programot tudjanak a 2012-es POSZT-ra összeállítani. Emlékeztet arra, hogy a szaktárca és Pécs vezetőivel történt novemberi találkozójukon mindenki megerősítette: a POSZT-nak Pécsett kell maradnia, és megfelelő anyagi támogatást kell kapnia mind a város, mind pedig a minisztérium részéről.
Csizmadia Tibor kitér arra is, hogy a Színházi Társaság titkársága - alkalmazkodva az egyre romló anyagi körülményekhez - szigorú megszorításokat léptetett életbe. Megvált két munkatársától, s az épületen belül egy kisebb, alacsonyabb bérleti díjú helyiségbe költözött.

szinhazieletMi volt régen a téma? - 1990, decemberi szám

A teljes összegzést itt olvashatják:

Nem könnyű időszakot zárunk 2011. december 31-vel. Az általános recesszió olyan érzékenyen érinti a kultúrát és ezen belül színházi életünket, hogy elemi érdekünk az összefogás, az egymás iránti tolerancia, a közös fellépés az olyan döntések vagy szándékokkal szemben, melyek színházi életünk további romlásához vezethetnek. Szeptember 12-re összehívtuk a színházak gazdasági igazgatóit, hogy közös gondolkodással próbáljunk tisztán látni a megváltozott illetve készülő törvények, szabályzók között. Ismételten felajánlottuk segítségünket a minisztériumnak a módosított előadó-művészeti törvényhez szükséges rendeletek megalkotásához. (A törvény miniszteri rendeleteinek tervezete pár napja eljutott hozzánk, azokat véleményezve január 11-ig küldjük vissza.)Szeptember 19-én az elnökség a szakmai díjakra való felterjesztésekkel foglalkozott, de ekkor merült fel egy szakmánkról szóló konferencia megszervezésének szükségessége is. A félév egyik legsúlyosabb, mai napig tartó története az Új Színház igazgatói pályázatának elbírálása. A Színházi Társaság volt az első, amely levélben reagált a főpolgármester döntésére. S mi kaptuk meg az első, meglehetősen indignált választ is. Az ügy fejleményei nyomon követhetők a szinhaz.hu-n. A Magyar Színházi Társaság, a szakmai összefogást szem előtt tartva, a korábbiakhoz hasonlóan kezdeményezően lépett fel, különböző témákban a Magyar Teátrumi Társaság felé. Több alkalommal leültünk tárgyalni, s folyamatosan azon vagyunk, hogy ezek a megbeszélések folytatódjanak. Nyitottak vagyunk arra, hogy jobban bevonjuk a Teátrumi Társaságot a POSZT előkészítésébe, lebonyolításába. Többször felszólaltunk - legtöbbször levelek formájában - a szakmánkat érintő negatív jelenségek ellen. A teljesség igénye nélkül: miskolci pénzelvonás; székesfehérvári, vezetői bizonytalan helyzet. Levelet írtunk Dr. Réthelyi Miklós miniszter úrnak, az elsősorban a független szférát érintő zárolt pályázati pénzek ügyében. A gyergyószentmiklósi Nemzetiségi Színházi Kollégiumon, ahol a magyar nyelvű színházak kívántak létrehozni egy olyan szervezetet, mely fellép majd közös szakmai érdekeik védelmében, a Társaságot Csizmadia Tibor és Márta István képviselte. A miskolci színház ügyében meghallgattuk Halasi Imre igazgatót október 13-án, és foglalkoztunk a megyei fenntartású színházak helyzetével is. Ekkor és a következő elnökségi üléseken is folyamatosan napirenden volt a szakmai konferencia tematikájának kialakítása. Az elnökség arra az álláspontra jutott, hogy ezt a Teátrumi Társasággal közösen érdemes megszervezni.

Ez ügyben is többször tárgyaltunk a TT vezetőivel. 2012. január 16-án indítanánk egy majdnem egész napos rendezvény keretén belüli beszélgetés-sorozatot a Gödörben, színészsorsról, intézményrendszerről, finanszírozásról, Színház a Gödörben címmel. A két Társaság egyeztetett a NEÉT delegáltak ügyében is. Megállapodásunk értelmében az előadó-művészeti szervezeteket Hegedűs D. Géza, Máté Gábor, Balázs Péter és Szűcs Gábor, a szakmai szervezeteket pedig Csizmadia Tibor képviseli. Fontosnak tartottunk levelet írni az NKA-ban történő változások - az önálló színházi kollégium megszűnése - ellen. Személyesen is tárgyaltunk L. Simon Lászlóval, nem csak erről a kérdésről, hanem általában a színházi helyzetről, a kilátásokról. Már itt felmerült annak a kérdése, hogy mi lesz azoknak a színházaknak a sorsa, amelyek jövőre semmilyen állami támogatást nem kapnak. Továbbra is segítségünket ajánlottuk a döntéshozóknak - de tapasztalnunk kell, hogy napjainkban nem nagyon számítanak a civil szakmai szervezetek munkájára. Zajlanak a jövő évi POSZT előkészületei. A négy válogató: Lőrinc Kati, Rockenbauer Zoltán, Zappe László, illetve Bicskei István folyamatosan látogatják az előadásokat. Továbbra is várjuk - január közepéig - a színházak ajánlásait. Az Elnökség tovább folytatja a tárgyalásokat Márta Istvánnal és a TT vezetőivel annak érdekében, hogy minél szélesebb körű programot tudjunk a 2012-es Fesztiválra összeállítani. November 15-én fogadott minket Réthelyi Miklós miniszter úr az államtitkárokkal, Pécs városának vezetőivel, a Teátrumi Társaság elnökével, s mindenki megerősítette, hogy az Országos Színházi Találkozónak Pécsett kell maradnia, és megfelelő anyagi támogatást kell kapnia mind a város, mint pedig a minisztérium részéről. Az NKA új előadó-művészeti szakkolégiumába a felkért kilenc szakmai szervezet, így a Színházi Társaság is, december 20-án egyeztetett és tette meg javaslatát a tízfős kuratórium összetételére. Idén is kiosztásra kerültek nagyobb és kisebb rendezvények keretén belül a kritikus díjak és az Aase-díjak. Ismét levélben fordultunk Szőcs államtitkár úrhoz, hogy a középdíjak eldöntésénél térjen vissza a korábbi módszerhez,és egy nagyobb, a színházi szakma minden területét lefedő kuratórium döntsön a Jászai Mari-, Nádasdy- és Blattner-díjakról. A Társaság titkársága alkalmazkodva az egyre romló anyagi körülményekhez, szigorú megszorításokat léptetett életbe. Megvált két munkatársától, s az épületen belül egy kisebb, alacsonyabb bérleti díjú helyiségbe költözött. Nem túl rózsás helyzetről tudunk beszámolni, és kicsi az esély rá, de bízunk benne, hogy az elkövetkező naptári év kevesebb problémát hoz majd a színházainknak, a színháziaknak és a színházat szerető közönségnek. Ehhez kívánunk mindenkinek kitartást, össezfogást, jó egészséget és sikeres előadásokat.

Csizmadia Tibor, elnök

süti beállítások módosítása