Hogy mulassunk? - mielőtt saját választ adnánk..

Vannak névváltoztató spiccesek, búsuló, táncoló, danoló részegek, anekdotázó mámorosak, antialkoholisták... Mielőtt eldöntenénk, melyik kategóriába tartozunk, eláruljuk, hogy mulatott  régen Molnár Ferenc, Szép Ernő, Fedák Sári, Bajor Gizi, Katinthy, és a többiek... 

szilveszter

Intim Pista, a Színházi Élet munkatársa válaszolt anno a lap hölgyeinek kérdéseire:

Színházi Élet hölgyei: Maga csak tudja Intim Pista, hogy karácsonyra valami egészen különleges csevegést várunk?

Intim Pista: Parancsoljanak válogatni dús karácsonyi készleteim között. Teljes készültségben vártam a hölgyek támadását.

Színházi Élet hölgyei: Mi is nagy haditanácskozást tartottunk, mielőtt megrohamoztuk volna és arra za lehatározásra jutottunk, hogy olyas valamiről fogjuk kérdezni, amiről még sohasem volt köztünk szó. Arról meséljen nekünk, hogyan mulatnak a közönség kedvencei?

Intim Pista: Például, akár hiszik a hölgyek, akár nem, nagy bukás után összeülő bankettnek rendszerint sokkal mulatságosabb lefolyása van, mint annak, amely egy normális siker után ünnepli a szerzőt, és a színészeket. Ilyenkor eldobják a veszett fejsze nyelét is, és az boldogabb, aki a borközi igazmodás hajnali hangulatában még egy rögöt vághat a vicclapok koporsójában hánykolódó halott fejéhez. Szóval, sírva vigad amagyar és nevetve búsul a bohém. Amint mondtam, az ad hoc mulatságok mindig kedvesebbek. De mivel ez a kis lőszó csak arra volt jó, hogy hirtelenében összeszedjem mindazt, amit a tárgyban tudok, átengedem a kérdezést a hölgyeknek. Betűrendben menjünk, vagy összevissza?

Színházi Élet hölgyei: Miattunk akár lóugrás szerint is!

Intim Pista: All right, csak előbb magam is felhörpintek egy pohárka konyakot, hogy egy kissé transzba igyam magam. Így ni! És most mondom úgy, ahogy az eszembe jut, de közben kérek mindig kisegítő pótkérdéseket. Molnár Ferenc a mulatság egy bizonyos stádiumában szereti magát kifesteni és szalvétát tűz a nyakába, amit soha máskor nem látni nála. Ezzel szemben, Heltai Jenő hirtelen eltűnik a társaságból és rendesen az előszobában találják meg, ahol levetett gallérral pipázgat és csöndesen maga elé néz. Hegedűs Gyula énekelni kezd és reggelig danol.

Színházi Élet hölgyei: Talán dalol?

Intim Pista: Nem. Ő danolásnak hívja ezeket az édesbús magyar nótákat, amelyek szünetnélkül ömlenek ajkairól. Nála talán csak egy nagyobb tisztelője van a magyar nóták konyak-közi kultuszának, találják el, hogy kicsoda...

fedak

Fedák Sári

Színházi Élet hölgyei: Fedák Sári?

Ő is, de nála nem olyan meglepő, mint a kis Gaál Francinál, akinek csodálatos repertoárja van magyar dalokból.

Színházi Élet hölgyei: Bajor Gizi?
Intim Pista: Ő egyedül szeret mulatni odahaza. Ilyenkor leül a földre, felhúzza a gramofont és egy pohár spriccert iszik, amit maga kever magának. Titkos Ilona kedvenc itala a fenyőpálinka, magyarul borovicska. Spicces állapotban elrettentő, például 5 percenként odaszól a hazahajtó sofőrnek, „látod, ilyen az ember, ha részeg!”.

Színházi Élet hölgyei: Fedákról nem fejezte be...

Intim Pista: Nagyon bírja az italt, jókedvében leül a zongorához és francia sanzonokat énekel. Ha ilyenkor felveszi műsorába a „Bibliás asszony” című régi operett öltöztetőnő dalát, biztos, hogy pompásan érzi magát. Hajlantájt autóba ül és beszáguldja a budai hegyeket. Biller Irén sokat nevet és minden percben megkérdi: „Ugye milyen édes vagyok?!” Péchy Erzsi viszont ilyenkor csak harmadik személyben beszél magáról: „Erzsike szomjas...”, „Erzsike kér egy pohár pezsgőt...” Itt közbevetőleg megjegyzem, hogy a bohémmulatságokon a pezsgőnek nincs nagy becsülete. Sokkal jobb szeretik a kisüstön főtt pálinkákat.

Színházi Élet hölgyei: Helyes, pártoljuk a hazai ipart.

Intim Pista: De most kérdezzenek a hölgyej, mert kifogytam a lélegzetből.

Színházi Élet hölgyei: Sebestyén Géza?
Intim Pista: Sebestyén a kezdődő mámor rózsaszínű és megért hangulatában vagy maga békül ki haragosaival, vagy ha ilyenek nincsenek jelen, akkor keres két ellenfelet, akiket ki lehetne békíteni. Ő egyébként a legnagyobb állva mulató, egyszerre 20 asztalnál dolgozik, mindenkivel kapcsolatban van, van egy brilliáns ötlete, ilyenkor születnek meg a legpompásabb tervei és ami a legérdekesebb, másnap pontosan emlékszik minden szavára.

Színházi Élet hölgyei: Beöthy László?

Intim Pista: Ha jókedve kerekedik, csárdást táncol. A táncról jut eszembe, hogy a két Emma, Márkus és Kosáry szintén rögtön táncra kerekednek és ha csak egy mód van rá, reggelig ropják. A táncolók alosztályába tartozik Roboz Imre, aki valamikor egy orfeumban egy komikus bicikli-táncot látott és amikor a hangulat magával ragadja, siet bemutatni ezt a nevezetes artistaprodukciót.

kosary

Színházi Élet hölgyei: Jób Dániel?

Intim Pista: Ő a tósztozók közé tartozik. Minden beszédét azzal kezdi, hogy „ama...”. Barabás Lóri viszont leül a zongorához és régi operettáriákat énekel hamisan. Az ő specialitása különben az is, hogy amikor eltávozik a mulatságtól, még órákhosszat szivarozva jár a ház előtt. A korántávozók szektájába sorolható még Latabár Árpád, aki azonban lehetőleg két-háromszor visszatér az éj folyamán a mulatság színhelyére.

Színházi Élet hölgyei: Rátkay?

Intim Pista: Rögtön elérzékenyül és az asztalra borulva zokog. Rózsahegyi szenzációs palóc és matyó anekdotákat ad elő, de a legédesebb Petráss Sári, aki spicces állapotban rögtön politizálni kezd. Meggyőződéses kormánypárti.

Színházi Élet hölgyei: Szép Ernő?

Intim Pista: Szép Ernő csak egy fikció. Ő, ha inni kezd és jókedvre kerekedik, azonnal nevet cserél. Nem Szép Ernő többé, hanem Jóvér Jani húsz éves vidéki gazdász, aki kiszólásaival állandó derűt kelt maga körül. A névváltoztató spiccesek közül való Gózon Gyula is, ő a Fazokas, vagy Fazakas nevezetű kedves duhaj, akinek mókáiról egész köteteket lehetne összeírni.

Színházi Élet hölgyei: Makay Margit?

Intim Pista: Szívesen és gyakran mulat és ha jól érzi magát, nem lehet hazavinnni. Honthy Hanna vicceket mesél, amelyeknek a poénjét nem lehet megérteni, mert következetesen elneveti őket.

Színházi Élet hölgyei: Karinthy Frigyes?

Intim Pista: Mindenkit meghív, de másnapra teljesen elfelejti, szerencsére a meghívottak is tudják ezt a szokását. Egyed Zoltán a saját lírai verseit szavalja. (...)

Színházi Élet hölgyei: Harsányi Zsolt?

Intim Pista: Két pohártól készen van. Ilyenkor anekdotázni kezd és miután rögtön alakul egy kis kör, amely hallgatja, Zsolt barátunk csak reggel hagyja abba. Anekdotáinak tudniillik az a sajátsága, hogy mindig túlmennek a poénen és belekapcsolódnak egy újabb esetbe. Amit még okvetlen el kell mondani, Stella Adorján egyáltalán nem iszik, de azért nagyszerűen tud asszimilálódni a legmámorosabb társasághoz és megfogadta, hogy idén szilveszterkor kivételesen berúg.

lili

Hatvany Lili

Színházi Élet hölgyei: Hatvany Lili?

Intim Pista: Nem iszik. Nagy Endre a könnyű pecsenyeborokat kedveli, de ha lehet, még privát mulatságról is leszalajt valakit olyan kocsmába, amely előtt konfliskocsik tanyáznak, mert véleménye szerint ott lehet a legjobb bort kapni. Mióta a konflisok intézménye kezd kipusztulni, erősen zavarban van, mert a sofőrök borkóstoló tudományával még nem jött tisztába. Egyébként ilyenkor tartja a legragyogóbb konferánszait.

Színházi Élet hölgyei: Szomory Dezső?

Intim Pista: Soha senki spiccesen nem látta. Finom konyakot iszik és spriccert. A pezsgőt nem állhatja, ellentétben Emillel, akinek jégszekrényében állandóan hűl néhány üveg francia sampusz. Szomory Dezső rendszerint zongorához ül és a saját kompozícióit énekli, de legszívesebben mégis „Az éj, a tündökletes éj című valcert”.

Színházi Élet hölgyei: Zilahy Lajos?

Intim Pista: Előbb rettenetesen nekikeseredik, azután a saját katonaemlékeit kezdi el előadni.

Színházi Élet hölgyei: Zerkovitz?

Intim Pista: Csak a saját nótái mellett tud mulatni. Nagyon édes Dénes Oszkár, aki privát helyen állandóan csenget és fizetni akar. (...)

Színházi Élet hölgyei: Góth Sándor?

Intim Pista: Mindenkivel oroszul akar beszélni, de ő legalább tényleg tud, nem úgy, mint Pethes Sanyi, aki a jókedvnek e félóráiban Güle effendit játsza és a legtökéletesebb török halandzsával keseríti a megszédült kiszolgáló személyzetet. Mály Gerő egyetlen mondatot mond, de azt reggelig ismételgeti. Szabolcs Ernő viszont azt hiszi, hogy rendez és gorombaságokat mond az embereknek. Lehár Ferenc szótlanul ül és mosolyog. Somogyi Nusi pedig, akiről azt hinné az ember, hogy széles jókedvében szétrúgja a házat, csöndesen filozofál. Nádas Sándor telefonice különböző rendeléseket eszközöl a házigazdák nevében, akikhez másnap a legfantasztikusabb csomagok érkeznek, Salamon Béla a mutatóujjával ütögeti az asztal végét, de úgy, hogy azért a poharakban semmi baj ne történjék, és ezt kiabálja: „Jaj de jól mulatok!”.

maly_geroMály Gerő

Színházi Élet hölgyei: Mi is nagyon jól mulattunk, de sajnos kifogytunk a kérdésekből.

Intim Pista: Én pedig kifogytam a lélegzetből. Ha megengedik, ezt a poharat a pesti színészek, írók, és művészek örök jókedvére ürítem!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A SZÍNHÁZ.HU SZERKESZTŐSÉGE!

Forrás: Színházi Élet, 1934, egy decemberi szám

süti beállítások módosítása