Pályázat minősítéssel nem rendelkező színházaknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására. A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap.

A pályázat célja
Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. § alapján a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. január 1 – 2014. február 28. közötti időszakra vonatkozó szakmai programmegvalósításának és működésének támogatására.
A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján 1 254 980 000 Ft. A keretösszegből 1 900 000 Ft a pályázat elbírálásában részt vevő szakértői testületi tagok tiszteletdíjára fordítandó.
A pályázatok támogatására 1 253 080 000 Ft fordítható.
A pályázat keretösszege az EMMI 2013. évi költségvetésében a 20/13/5 „Az előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.
A támogatásra fordítható keretösszegek megoszlása
Színházi szervezetek (1.1.; 2.1.; 3.1. alkategóriák): 422 600 000 Ft
Táncművészeti szervezetek (1.2.; 2.2.; 3.2. alkategóriák): 231 680 000 Ft
Forgalmazói és befogadó színházi kategória együttesen: 267 200 000 Ft
Szabadtéri színház: 233 850 000 Ft
Nemzetiségi színház: 97 750 000 Ft
A bírálatra felkért szakértői testületek a beérkezett pályázatok és átcsoportosítások függvényében javasolhatják az általuk bírált kategóriák / alkategóriák keretösszegének módosítását.
A pályázaton elnyerhető támogatási összegek
1. kategória: Alkotóműhely: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
2. kategória: Produkciós színház: minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
3. kategória: Állandó játszóhellyel rendelkező társulat: minimum 5 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
4. kategória: Befogadó színház: minimum 5 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft
5. kategória: Forgalmazói
5.1 ernyőszervezet: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
5.2 produkciós szervezet: minimum 3 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
5.3 produkciós ház: minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft
6. kategória: Szabadtéri színház: minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft
7. kategória: Nemzetiségi színház: minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A pályázók köre
Az Előadó-művészeti Iroda által 2012. április 24. után határozattal jogerősen nyilvántartásba vett vagy nyilvántartási adatok kiegészítéséről kiadott jogerős határozattal rendelkező, továbbá a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben nem szereplő színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek.
A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra / alkategóriákra vonatkozó további meghatározások az „Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei” fejezetben olvashatók.
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap.
Pályázati kiírás itt elérhető: Színházak_támogatása.zip

süti beállítások módosítása