"A hit erejéről szól" - Szent Johanna Egerben

Marjai Virág főszereplésével, Blaskó Balázs rendezésében mutatta be a Gárdonyi Géza Színház Bernard Shaw Szent Johanna című szatirikus tragédiáját március 1-jén.

Blaskó Balázs rendező a darabról:

"G. B. Shaw műve a hit erejéről szól. A független, a belülről, a felismert igazság erejéből táplálkozó hit tragikus diadaláról.
Széttekintünk a világban, szűkebb, tágabb környezetünkben, és letaglóz a hit hiánya. A hit nélküli lét, a nihilizmus apoteózisát éljük.
Shaw műve, világítótorony fényeként hasít a sötétségbe. Ezért jelent ma hatalmas és rendkívüli kihívást színésznek, rendezőnek, nézőnek, mint érintett közeg tagjainak e világítótorony közös megépítése az egri színpadon."

813 0489 szent johanna eger

Marjai Virág a darabról:

"A darabban kulcsfontosságú a hit, még ha nem is feltétlenül vallásos értelemben. Manapság nem jellemző a hitnek ez a formája, olyan világ ez, amelyben sokan parttalanul, perspektíva nélkül élnek. Kevesen tudnak igazán megingathatatlanul, feltétel nélkül hinni. Persze, nemcsak korunk problémája az, hogy nem tudunk mit kezdeni az újjal, a korukat megelőző jelenségekkel. Úgy mondanám, ha a kockák közél begurul egy gömb, az mindig egyfajta káoszt, értetlenséget eredményez, s szeretjük kitaszítani azt, ami nem illik a képbe.
A színpadon nem játszhatunk eszméket, ideológiákat vagy filozófiát, hiszen azt nem is érdemes. A színész alapvető feladata, hogy hús-vér emberi figurákat ragadjon meg. Szent Johanna – ha úgy tetszik – dilemmája számomra is valós, hiszen, mint a legtöbb ember, én is szeretnék feltétel nélkül hinni, ami fontos kapaszkodót, mentsvárat is jelent az életben. Éppen ezért nem esik nehezemre az ő szavait mondani. 
A darab szerves része a szatíra, a többi között az az alapvető ellentmondás, hogy Johannát szentté avatják, bár korábban kivetették, és máglyán égették el. A színésznő úgy fogalmazott: számos példát sorolhatnánk arról, hogy saját kora nem becsüli meg nagyjait, s csak esztendőkkel később ismerik fel értékeiket."

szent johanna eger

Részlet Mészáros István egykori kritikájából:

"A Szent Johanna nem sorolható be egykönnyen a hagyományos műfaji kategóriákba. Főhőse kétségtelenül az új kor egyik legtisztább tragikus hőse, története a "koránjött új" tragédiájának típusa. Bernard Shaw Johanna alakjában a forradalmárt ábrázolja, aki vét a korabeli meggyőződés, erkölcs és jogi rend ellen.
Témája valóban sajátos ellentmondást rejt magában, azt, hogy a tragikus hős, szinte teljesen magában áll, környezete nem képes felemelkedni a tragikai hangvételhez szükséges magaslatra. Shaw azt mondja, hogy az istenek nevetnek itt a gyilkosokon és ezt a nevetést is tolmácsolni kell. Ezért ábrázolja szatirikus módszerrel alakjainak nagy részét. Így áll elő az a helyzet, hogy Shaw drámájában a metszően ironikus nevetés a legmagasabb fokú tragikai pátosz lenyűgöző hatásával váltakozik. Tragédia hát a Szent Johanna, vagy melodráma, aminek a korabeli kritika minősítette? Ha figyelmesebben megnézzük a szatirikus ábrázolás funkcióját Shaw drámájában azt kell látnunk, hogy igen is tragédia. E tragédia azonban sajátos módon, a szatirikus ábrázolási elemeken keresztül valósul meg."

813 0056 szent johanna egerFotók: Gárdonyi Színház

Bernard Shaw
SZENT JOHANNA
Szatirikus tragédia
Johanna, szűz - Marjai Virág
Robert de Baudricourt, Vaucouleurs várkapitánya - Várhelyi Dénes
Az intéző, Baudricaurt kapitánynál - Tóth Levente
Bertrand de Poulengey - Radvánszki Szabolcs
La Trémouille főkamarás - Szívós Győző
Hóhér - Szívós Győző
A reimsi érsek - Sata Árpád
La Hire kapitány - Horváth Ferenc
Kékszakáll - Káli Gergely
Jean Dunois, az Orléans-i Fattyú - Nagy András
Károly, a dauphin, később VII. Károly francia király - Portik Györffy András
Warwick, angol főnemes - Kelemen Csaba
A káplán, angol katonai pap - Balogh András
Cauchon - Venczel Valentin
Inkvizítor - Tunyogi Péter
Courcelles kanonok - Rácz János
Ladvenu, domonkos rendi szerzetes - Ozsgyáni Mihály
Jean D' Estivet, a bayeux-i káptalan kanonokja, az ügyész - Fehér István
Egy úr a XX. sz-ból - Lisztóczki Péter
Szárnysegéd - Endrédy Gábor
Apród - Mákos Attila, Kovács - Tesléry Ádám
Katona - Vókó János
A gyermek - Kovács-Tesléry Luca
Díszlettervező: Székely László
Jelmeztervező: Pilinyi Márta
Zene: Aldobolyi Nagy György
Fordító: Ottlik Géza
Ügyelő: Ludányi Andrea
Súgó: Szecskó Andrea
Rendezőasszisztens: D. Katona Mária
Rendező: Blaskó Balázs
Forrás: gardonyiszinhaz.hu

süti beállítások módosítása