A Magyar Színház peréről - Nagyváradi Erzsébet és Mihályi Győző sajtóközleménye

Őze Áron médiában elhangzott kijelentéseire a Pesti Magyar Színház munkaügyi pereivel kapcsolatban reagált Nagyváradi Erzsébet és Mihályi Győző színészek.

Őze Áron közleménye:

 

Őze Áron, a Magyar Színház igazgatója közleményben reagált azokra a sajtóértesülésekre, amelyek a színház korábban elbocsátott alkalmazottainak peréből származó 40 milliós büntetésről, valamint a végrehajtásról adnak 'megalapozatlan, valótlan híreket'. 

"A bulvársajtó által generált hitelrontó cikkek a fentiek mellett arról is hírt adtak, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma elzárkózik a történtektől, és nem támogatja a színházat a büntetések kifizetésében. Azonban a Magyar Színház a 2010-es átalakulásból eredő munkajogi perekre gazdasági értelemben felkészült, és büntetés esetén nem szorulnánk a minisztérium támogatására. Az esetlegesen elvesztett munkajogi perek anyagi felelősségét a színház vállalja, és adott esetben kötelezettségét természetesen teljesíteni fogja. Ezen kifizetések kapcsán a fenntartótól a színház semmilyen segítséget nem kért és a továbbiakban sem kér.

A Magyar Színház a 2012-es év végére ledolgozta a 120 millió forintos adósságállományát, a médiában keltett szándékos, a színház összeomlásával, bedőlésével és csődjével kapcsolatos híreket visszautasítja, és fontolgatja a hitelrontás kategóriáján keresztüli per elindítását.

A jelenleg érvényben lévő KJT közalkalmazotti jogtörvény elavultsága miatt valóban szükség volt olyan lépésekre, melyekről tudtuk, hogy peres úthoz vezetnek. Azonban azt sem engedhettük meg magunknak, hogy alkalmazottainkat közpénzen fizessünk, míg ők védettségükre hivatkozva kivonják magukat a munkavégzés alól. Ilyen jellegű kifizetésekre sem morális, etikai, sem anyagi szempontból nincs lehetőségünk, és nem is kívántunk ilyen – a többi munkatársunkkal szemben méltatlan – helyzetet fenntartani.

A Magyar Színház a 2013-as évben és a következő évadban is adósságoktól mentesen folytatja munkáját. Az ifjúsági és családi koncepciót folytatva május 16-án mutatjuk be a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Nero, a véres költőt, majd szeptemberben a Magyar Dráma Napján Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének adaptációjával nyitjuk az évadot a vasfüggöny mögötti játéktérben. Az óvodásokat várjuk majd az Alma együttes közreműködésével készülő Almaszósszal a Nagyszínpadon, decemberben pedig Tasnádi István Közellenség című darabjával készülünk. A többi premierünk egyeztetés alatt áll, de hangsúlyozni kívánom, hogy színházunk továbbra is folytatja a megkezdett minőségi munkát, és a társulatot védve mindent megteszek azért, hogy a lejárató hadjáratnak véget vessek".

Őze Áron

 

magyar szinhaz

 

Nagyváradi Erzsébet és Mihályi Győző sajtóközleménye:
Budapest, 2013. május 21-én

Mi, a Magyar Színház jogellenesen elbocsátott egykori dolgozói, szükségszerűnek éreztük, hogy reagáljunk Őze Áron igazgató valótlanságok sorát tartalmazó médianyilatkozataira. A következőkben tételesen cáfoljuk az állításait:

A Pesti Magyar Színház ellen 2010 nyarától kezdődően 14 elbocsátott dolgozó indított pert. Ebből 12 személy (7 perben) már másodfokon is pernyertes lett. Ezen másodfokú ítéletek a kihirdetés pillanatában jogerőre emelkedtek, így fellebbezésnek helye nincs. A többi per még folyamatban van, azokat a Bíróság érdemben tárgyalja. Az eddig megítélt összeg a 7 perben összesen 23 038 966 Ft, amely összeg nem tartalmazza a késedelmi kamatokat, kártérítési összegeket. Ezekkel együtt kell fizetnie a színháznak, mégpedig valóban cca 40 millió forintot! Mivel a pervesztes alperes Magyar Színház a mai napig nem fizetett, ezért a lejárt határidejű perekben (az első per fizetési határideje 2012. november hónapban lejárt!) a végrehajtási eljárások már elindultak a színház ellen. 

1.) Ezen, a perleiratokból származó adatok mutatják, hogy Őze kijelentése az összeg ( „10-15 millió” ) tekintetében tehát nem helytálló.

Örömünkre szolgál, hogy a másodfokon jogerős ítéletek szerinti jogellenes elbocsátásunk okán megítélt elmarat munkabér és egyéb, szankciós jellegű juttatások kifizetésére, a Magyar Színház gazdasági vezetése példás felelősségtudat gyakorlása mellett, financiálisan jó előre felkészült. A bíróság ítélete kimondta, hogy jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyunkat.  Mint az alperes és egyben pervesztes Magyar Színház igazgatója, felülvizsgálati kérelmet tervez beterjeszteni a Kúria felé. Felhívjuk figyelmét – és egyben az olvasók figyelmét is – arra a tényre, hogy ennek a kérelemnek a fizetési kötelezettségekre nincs halasztó hatálya, mivel a jogerős ítéletek kézhezvételével a fizetési kötelezettség attól függetlenül beáll, hogy a fizetésre kötelezett fél további jogorvoslattal él a jogerős ítélettel szemben. Nem mellesleg a jogorvoslati kérelmek valószínűsíthetően eleve eredménytelenségre vannak ítélve. 

2.) Őze Áron azon védekezése tehát, miszerint a Kúriához fordul, és ezért nem fizet, nem helytálló. A hatályos jogszabályok szerint MOST KELL FIZETNI! Fizetés után fordulhat majd a Kúriához. 

3.) Őze Áron azon vádpontjai, amikkel a médiában az elbocsátásokat igyekszik magyarázni, és amikkel az elbocsátottakat továbbra is rágalmazza, a per tárgyát képezték (munkamegtagadás, védettséggel történő visszaélés, informatikai hozzá nem értés stb.). Ennek megfelelően a Bíróság 3 éven át tartó alapos tárgyalássorozat végén, jogerősen, másodfokon is alaptalannak minősítette ezeket a vádakat. Őze sorozatos jogellenes intézkedéseit viszont, súlyosan elmarasztalta és „a jóhiszeműség és a tisztesség alapvető követelményébe ütköző munkáltatói magatartásnak” minősítette.

4.) Őze Áron igazgató magyarázkodása során önellentmondásba került: hol gazdasági okokkal magyarázza az elbocsátásokat, hol pedig morális, etikai okokra hivatkozik. 

Amennyiben pénzügyi okokból történtek azok, akkor elég sok pénzt spórolhatott volna meg a színháznak – a fenntartó Minisztériumnak, a Magyar Államnak, valamint az adófizetőknek-, ha korrekt módon, a jogszabályok betartásának megfelelően jár el. 

Amennyiben viszont morális okokból intézkedett, akkor kiváló gazdasági helyzetben kellett lennie a színháznak, ha előre tudta, hogy el fogja veszíteni a pereket, ami a későbbiekben komoly költségeket jelent. 

(Őze kijelenti : természetes ilyenkor a sok munkaügyi per, és, hogy előre számított azok nagy részében a kudarcra. Felvetődik a kérdés: létezik-e Őze Áronon kívül olyan közintézményt vezető, felelősen gondolkodó igazgató, aki kinevezését követő első intézkedései során olyan perekbe sodorja intézményét, amelyekről előre tudja, hogy el fogja azokat veszíteni?)

Felszólítjuk Őze Áront: vegye tudomásul, hogy a Magyar Állam Bírósága jogerős ítéleteket hozott, melyek szerint a pereket elveszítette és viselnie kell annak terheit. Amennyiben tovább folytatja a nyilvánosság előtt azt, amit a bíróság előtt már elveszített, hitelrontásért újabb perekre számíthat. Nem nyilatkozatokat várunk Őze Áron igazgatótól, hanem azt, hogy haladéktalanul tegyen eleget fizetési kötelezettségének! 

Hisszük, hogy jogállamban élünk, és a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak!

A pernyertesek nevében: Nagyváradi Erzsébet  és  Mihályi Győző színművészek 

Ellenőrizete:  Dr. Ugrin Tamás / Ügyvéd és Gazdasági büntetőjogi szakjogász és  Dr. Gál Andrea / a Színházi Dolgozók Szakszervezetének ügyvédje 

süti beállítások módosítása