Mire szolgál a színház? - a Schaubühne igazgatója írt

Thomas Ostermeier, a berlini Schaubühne igazgatója és rendezője írt a színház finanszírozásáról és társadalmi gyökereiről. Az írás magyar fordítása a Le Monde diplomatique magyar nyelvű oldalán, a magyardiplo.hu-n olvasható.

 

Részlet Thomas Ostermeier írásából:


Az úgynevezett nyugati demokráciákban a közérdek megőrzése adókivetésre kényszeríti az államokat, amelynek bevételét a különböző intézmények indokoltnak vagy elengedhetetlennek vélt kiadásokra fordítják. Bocsássák meg nekem e szokványos bevezetőt, de fontos megemlíteni, hogy társadalmainkban mennyire központi szerep jut a közmegbízásnak avégett, hogy az egyének és a társadalmi csoportok megengedhessék maguknak, hogy… Mit is valójában? Hogy boldogok legyenek? Hogy sikeresek legyenek? Hogy tanuljanak? Hogy más eszmék, más emberek, más csoportok felé nyitottabbá váljanak?

 

thomas-ostermeier

 

A hetvenes években Chicagóban kibontakozó neoliberalizmus, amelyet felerősített a „valós szocializmus” összeomlása, a pénzpiacok szabályozásának megszüntetésében, illetve az addig a közszférába tartozó szolgáltatások és intézmények privatizációjában csúcsosodott ki. Ez a paradigmaváltás összekapcsolható a színház legitimitásának elvesztésével, amely ezen időszakra datálható. Így azután a nyugat-európai baloldal egy nagy része, még az intézményeket szkeptikusan kezelők is – hogy ne mondjam anti-etatisták, államellenesek – az állam védelmére kényszerültek a piac új híveinek brutális támadásaival szemben.


Személyem egy, a magántulajdon igájától mentes társadalomról álmodozik, amelynek minden tagja a javakból és a jómódból egyenlő mértékben részesülne. Sajnos ettől az utópiától olyan messze vagyunk, mint Makó Jeruzsálemtől. Mi több, a piacot istenítő ideológia eluralkodása miatt, minden ebben a témában felmerülő gondolat és elképzelés azonnal megkapja a totalitarizmus jelzőt. Sőt, veszélybe került még a vagyon részleges újrafelosztásának elve is, pedig az a 18. és 19. századi győzedelmes polgárság szellemi termékeként alakult ki. (...)

 

Folytatás a magyardiplo.hu-n.

 

süti beállítások módosítása