Kiírták a pályázatot a zalaegerszegi színház vezetésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága pályázatot hirdet a Hevesi Sándor Színház igazgatói munkakörének betöltésére.

 

Pályázati kiírás:

Foglakoztatás jellege:
- teljes munkaidő. Az igazgató feladatát munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelékezései alkalmazásával.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a színház művészeti, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenőrzése,
- az intézmény céljainak megfelelő működés feltételeinek széleskörű biztosítása,
- az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.


Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, vagy oklevél), továbbá jogász, illetve közgazdász végzettség,
- büntetlen előélet
- legalább 5 év szakirányú (valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött) szakmai gyakorlat.

 

hevesi

 

A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát,
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
- hozzájárulást a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről.
- bérigény megjelölését.


A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Ruszt J. tér 1.


A színház 2014 éves költségvetésének irányszámai:
alkalmazottak száma: 127 fő
összköltségvetés: 573.476e
állami támogatás:200.966e
önkormányzati: 158.780 e
saját bevétel: 159.750e


Kiadások:
személyi: 280.4948e
járulékok: 70 000e
dologi: 218.528e


A fenntartó által meghatározott tartalmi követelmények:
- olyan szakmai program, melyben egyszerre összpontosul
 a színház kulturális értékeket közvetítő és ízlésformáló – felelősségteljes – feladatának magas színvonalon történő tervezése és teljesítése,
 a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében,
 az intézmény működtetésének és kihasználtságának optimális tervezése a gazdasági viszonyok alakulásának figyelembe vételével,
 a színház a megye és az ország kulturális- ezen belül színművészeti- életében betöltött szerepének pozícionálása, erősítése,
 a szakmailag felkészült, összetartó, kiegyensúlyozott intézményi kollektíva szerepének szem előtt tartása.


Munkabér és egyéb juttatások:
- munkabér és egyéb juttatások közös megegyezés alapján.


A pályázatok benyújtásának határideje:
A minisztérium honlapján való közzétételtől számított 30 nap


A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. június 19.


A pályázatok elbírálásának rendje:
- Az igazgató kinevezéséről bizottsági és közgyűlési meghallgatások után a közgyűlés dönt.


A munkakör ellátásának kezdő időpontja, és a munkába lépés napja 2015. február 1-je. Az igazgatói kinevezés 5 év határozott időtartamra, 2020. január 31-ig szól.

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani:
Írásban: 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat)
ÉS
elektronikus úton a mayor@zalaegerszeg.hu címre megküldeni.


A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást dr. Bartl Andrea a 92/502-121 telefonszámon nyújt.

 

A pályázati kiírás itt letölthető.

 

süti beállítások módosítása