II. János Pál műveiből tart felolvasó pódiumelőadásokat a veszprémi színház

Élet-képek és Római Triptichon címmel II. János Pál műveiből felolvasó pódiumelőadásokat tartanak május 2-án (pénteken) délelőtt 10.30-kor és este fél hatkor Veszprémben, a Latinovits-Bujtor Játékszínben.

 

A Petőfi Színház ajánlója:

 

ÉLET-KÉPEK

 

A produkció rendezõje Elzbieta Modzelewska, a fordító Zsille Gábor. A rendezõnõ a következõ szavakkal ajánlja a közönség figyelmébe a produkciót:

 

„Az irodalmi összeállításban Karol Wojtyła néhány verse, és írása hangzik el hozzáfûzõdõ önéletrajzi vallomásaival és visszaemlékezéseivel kiegészítve. Átérezzük a megható és példaértékû hazaszeretetét, ragaszkodását az anyanyelvéhez, honfitársaihoz. Megismerjük gyásszal sújtott kisgyermekkorát és ifjúságát, a szülõi háztól útravalóként hozott hitét. Szembenézünk a tudásra szomjazó, szorgalmas, mûvészetet kedvelõ fiatallal, akinek diákéveit több évre megszakította a háború. Megismerjük helytállását a fizikai munkában, valamint ezeknek egész életre szóló kihatását. Elénk tárul sportoló, természetet szeretõ és csodáló diák, pap, püspök, bíboros, pápa, a jókedvû, humort értõ és kedvelõ Ember. Személyes hangú vallomását halljuk a papi elhivatottságtól a pápává választásig, az emberek iránt érzett tiszteletérõl és szeretetérõl, az ellene elkövetett merényletrõl, az elmúlásról, a halálát követõ konklávéról." A felolvasó pódium célja Karol Wojtyła – II. János Pál pápa életének, mûvészetének és üzeneteinek megismertetése.

 

Szereplõk: Főző Ditta, Terescsik Eszter, Baranyi Péter, Szűcs László.

 

wojtyla

 

RÓMAI TRIPTICHON

 

Karol Wojtyla (1920-2005) – késõbbi II. János Pál pápa (1978–2005) – színész, költõ, drámaíró, filozófus, teológus hegyekkel és patakokkal övezett kis lengyel városkában, Wadowicében született, ahol mint mondta: „minden elkezdõdött: az élet, az iskola, a színház, a papság." Egyházfőként korábban megkezdett drámaírói és költõi tevékenységét felváltották a beszédek, homíliák, enciklikák. A 2003-ban kiadott Római triptichon címû verses kötetében újra megszólal a költõ, a teológus és a filozófus. A szavak erejével és szépségével dicséri a természetet, teológusként és filozófusként rávilágít az élet eredetére, az emberek állandó ismeret- és igazságkeresésére. Wojtyla Michelangelo mûvészetének eszközeivel ismerteti a Biblia üzenetét, a ma emberének.

 

Szereplõk: Baranyi Péter, Szűcs László, Terescsik Erzsébet
Fordító: Zsille Gábor


A felolvasóest zenei anyaga: részletek Stanislaw Moniuszko (1819–1872) lengyel zeneszerzõ mûveibõl.

 

Május 2. 10.30 és 17.30

Latinovits-Bujtor Játékszín, Veszprém

 

 

süti beállítások módosítása