Jelmezkivitelezőt keres az Operaház

A Magyar Állami Operaház a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet jelmezkivitelező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014.10.01-2015.08.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1061 , Andrássy út 22.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A jelmezkivitelező feladata kiterjed az intézmény által bemutatott előadások jelmezeinek kivitelezésére. A tervelfogadás után a jelmeztervezővel egyezteti a terveket az anyagminőség, milyenség és szín szempontjából. Anyagmintázza a produkció jelmezeit, a főjelmez-szabászokkal konzultálva megállapítja a szükséges anyagmennyiséget és munkaórákat. A költségvetés jóváhagyása után a jelmeztervezővel együtt beszerzi a szükséges anyagokat, meghatározza, színmintázza a festéseket. Állandó kapcsolatot tart a rendezővel, jelmeztervezővel, egyéb alkotókkal, Énekkari és Balett Titkársággal, az ügyelőkkel és főstatiszta szervezőkkel. Részt vesz a tervezővel és a művészekkel egyeztetett ruhapróbákon, ahol a tapasztalt eltéréseket, módosításokat továbbítja a főjelmez-szabászok felé. Gondoskodik a kiegészítők (harisnya, ékszer, jelmezes kellékek, stb.) beszerzéséről. Az első jelmezes próba előtt tájékoztatja az öltöztetőket a jelmezek mennyiségéről, milyenségéről, az öltözések sorrendjéről.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

jelmez

Fotó: pumpkin-paradise.com

 

Pályázati feltételek:
▪ Középiskola/gimnázium,
▪ színházi-vagy filmművészeti területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
▪ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
▪ büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ textil-vagy ruhaipari középfokú végzettség


Elvárt kompetenciák:
▪ határozott fellépés,
▪ rendszerszemléletű gondolkodás,
▪ angol vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete,
▪ magas fokú terhelhetőség,
▪ önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
▪ precizitás


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪ fényképes önéletrajz, részletes, szakmai munkákat felsorakoztató motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, amennyiben van angol vagy német (esetleg mindkettő) nyelvből nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-7187- 1/2014/13., valamint a munkakör megnevezését: jelmezkivitelező.

vagy


▪ Személyesen: Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően 3 tagú bizottság hallgatja meg a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen vehetők át a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. A 90 napon belül át nem vett pályázatok megsemmisítésre kerülnek.


A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő 4 hónap.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. szeptember 4.

 

 

süti beállítások módosítása