Számviteli előadót keres az OSZMI

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet számviteli előadó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1013 Budapest, Krisztina körút 57.

 

oszmi

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- főkönyvi könyvelés CGR programmal - kapcsolódó számviteli feladatok ellátása - számviteli analitikák vezetése - az intézmény gazdálkodással kapcsolatos munkájában való részvétel

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

    

Pályázati feltételek:

§         Emelt szintű szakképesítés, államháztartási szakos mérlegképes könyvelő,

§         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, adótanácsadói, adószakértői OKJ szakképesítés,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű önálló munkavégzés,

§         Kiváló szintű autodidakta módon továbbképzés,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű CGR program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         végzettséges igazoló bizonyítványok, oklevelek másolatai

§         erkölcsi bizonyítvány

§         szakmai önéletrajz

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 23. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 18.

 

A pályázatok benyújtásának módja: e-mailben: mikloszo@freemail.hu címen

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 22.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         OSZMI honlap - 2014. augusztus 13.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

süti beállítások módosítása