Műszaki vezetőt, szcenikust keres a Magyar Színház

A Pesti Magyar Színház pályázatot hirdet műszaki vezető, szcenikus munkakör betöltésére.

 magyarszinhaz

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

 

A munkavégzés helye:

Pesti Magyar Színház 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színház műszaki személyzetének irányítása, kapcsolattartás a színház vezetőségével, műszaki munkálatok megszervezése, a rendezők és a tervezők elképzeléseinek összehangolása a színpadi alkalmazás lehetőségeivel. Tervelfogadáson való részvétel, költségvetés készítése, illetve készíttetése. A díszletek szcenikai véleményezése, a díszlet- és jelmez kivitelezések irányítása és összefogása a tervek elfogadásától, egészen a használatba vételig. A színpadhoz és kivitelezéshez tartozó összes technikai - műszaki berendezés üzemképes állapotban tartatása, szükséges karbantartások elrendelése, elvégeztetése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •       szakirányú végzettség
 •       hasonló munkakörben szerzett, legalább 5 év vezetői tapasztalat
 •       felhasználói szintű informatikai rendszerismeret
 •       büntetlen előélet
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       elhivatottság a műszaki vezetői, szcenikusi szakma és a színház iránt
 •       dinamikus, proaktív személyiség
 •       jó konfliktus-kezelő és problémamegoldó képesség
 •       kiváló kommunikációs készség, prezentációs képesség
 •       precizitás, felelősségvállalás, terhelhetőség, nagyfokú munkabírás
 •       eredmény - orientált szemlélet
 •       közösségi szellem
 •       részletes önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai
 •       a pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       kizárólag elektronikus levélben a job@mszinhaz.hu e-mail címen.

Elvárt kompetenciák:

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások aláírva, pdf formátumban:

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.01.01.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.12.16-ig beérkező jelentkezéseket fogadunk el.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat 2014.12.19-én 08:00 óra és 12:00 óra között szakmai bizottság hallgatja meg a Pesti Magyar Színházban.

A pontos időpontról telefonon történik egyeztetés a pályázókkal.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2014.12.19. 14:00 óra

 

 

süti beállítások módosítása