fórum'15 – Ismét színházi nevelési szakmai találkozót rendez a Káva

Harmadszor rendezi meg fórum név alatt futó szakmai találkozóját a Káva Kulturális Műhely április 10-12. között a Mu Színházban.

 

A szakmai találkozó fő célja, hogy a rendező szervezet lehetőségeihez (tér, idő, anyagiak) mérten pillanatfelvételt adjon a magyarországi színházi nevelésről. Pontosabban annak egy konkrét szegmenséről. Szűkebb szakterületükre, az ún. TiE előadásokra (komplex színházi nevelési előadás) igyekeznek koncentrálni, ezek adják a háromnapos program gerincét.

 

A gyerekekkel ill. felnőttekkel megvalósuló előadások mellett moderált szakmai beszélgetéseket, wordcafé-jellegű közös gondolkodást és vitát terveznek, valamint lesz egy kutatási "szál" is.

 

És persze buli, szigorúan nem szakmai alapon.

 

kava forum

 

Részletes program:

 

április 10. péntek

09.30-12.00.
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ - A széttört tál
színházi nevelési előadás 5. osztályos fiatalokkal


Egy város valamikor a jövőben. Szellemváros. Az utcák néptelenek. Csupán egy kutya és egy lámpaoszlop emlékeztet a valamikori civilizációra. Nincsenek újságok. Nincs TV. Az emberek nem tudják, mit gondoljanak. Küzdelem az élhető jövőért, a képzelet erejéért, ami képes megváltoztatni az életünket…
Az előadás célcsoportja az a korosztály (10-13 évesek), mely a felnőtté válás azon szakaszában van, amikor a Ki vagyok én, és ki akarok lenni? kérdése válik központivá. Edward Bond ezt a kérdést teszi fel sajátosan sűrű és széles összefüggés-rendszert megnyitó színházában.
“Nem akarok olyan népmesét vagy tündérmesét, ami úgy magyarázza meg az életet, hogy leegyszerűsíti. A fiatalok nem vennék komolyan.” (Edward Bond)


Szereplők:
Anya – Lipták Ildikó
Apa – Nyári Arnold
Lány – Bagaméry Orsolya
Fiú – Farkas Atilla
Író - Edward Bond
Fordító – Bethlenfalvy Ádám
Design – Ceri Townsend, Theatre Ark, UK
Asszisztens – Hajós Zsuzsa
Rendező – Chris Cooper, Big Brum TIE Co., UK

12.15-13.15.
„A kákán is csomót keress!” - szakmai beszélgetés az előadás kapcsán
Minden évben keressük azt a formát a szakmai beszélgetésekre, amely még hatékonyabbá teszi a kommunikációt a csapatok között. Fontosnak tartjuk, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy biztonságos közegben, őszintén vissza tudjunk jelezni egymásnak. Célunk az, hogy minden egyes résztvevő csapat elgondolkodtatónak, hasznosnak tartsa ezeket a beszélgetéseket. Ezért idén olyan formát választunk a szakmai megbeszélésekre, ahol a látott előadások után kisebb csoportokban dolgozva megbeszéljük észrevételeinket, kérdésekbe megfogalmazzuk az érdeklődést kiváltó, a kevésbé érthető, problémás, stb. elemeket, és ezeket feltesszük az alkotó csapatnak. Azt reméljük ettől, hogy a szakmai fejlődés érdekében elő tudnak kerülni azok a valós kérdések, amelyek a külső megfigyelőkben felmerülnek.

 

14.00-16.00
A RÉV Színházi és Nevelési Társulat, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ és a Fejlesztés Alatt Q Színházi Nevelési Társulat koprodukciója - Mezsgye
színházi nevelési előadás 5. osztályos fiatalokkal


Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy iskola. Egy évfolyam. Szeptember. Tanévkezdés, ami sosem egyszerű. A nyár során új kalandok hősei leszünk, továbbírjuk személyes történetünk – így van ez Tündével is, Hermina nénivel is, az osztállyal is. Kölcsönhatásba lépünk környezetünkkel, formáljuk, alakítjuk egymást. Közösségben élve számos benyomás ér bennünket: ahány egyén, annyi nézőpont, elképzelés. Ugyanazt az eseményt, jelenséget eltérő módon magyarázzuk, mást látunk igaznak, valóságosnak, különböző dolgokban hiszünk.
Képzeletünkkel befolyásoljuk a valóságot. Valóságunkkal befolyásoljuk a képzeletet.
Egyszer volt, hol nem volt…
Hol volt?
Hogy volt?
Mi történt velünk?
Tantermi színházi előadásunknak a diákok maguk is részeseivé válnak, és olyan eseményeket élhetnek át, melyekben nincs élesen meghúzott határvonal valóság és képzelet között. Ahogy megyünk a történettel és a szereplőkkel, kiderül, hogy az iskola bőven rejteget talányokat, meggondolandó helyzeteket. Akárcsak a mesebeli sűrű sötét erdő. A fák között beszűrődik a fény: egy tisztáshoz érkeztük. Ott van, ezért látjuk. Látjuk, ezért ott van. Vajon azért hiszünk benne, mert valóságos, vagy azért valóságos, mert hiszünk benne?


Tünde, osztálytárs – Orbán Borbála / FAQ.
Döme, új fiú – Szántó Dániel
Hermina néni, osztályfőnök – Bálint Betty
Fábián, énektanár – Varju Nándor
Boldizsár, igazgató – Balla Richárd
Blog: Tóvaj Ágnes /FAQ
Író, dramaturg: Hajós Zsuzsa / Kerekasztal
Rendező: Tárnoki Márk /FAQ, Kerekasztal

16.15-17.15.
„A kákán is csomót keress!” - szakmai beszélgetés az előadás kapcsán

 

17.45-19.45
InSite - Trafó koprodukció - Kispad
színházi nevelési program 9. osztályos fiatalokkal


Egy parkban babakocsit tologatva sétál egy férfi, majd megpihen egy padon. Eszik, újságot olvas, mesél az alvó csecsemőnek. Olyan dolgokról, amik vele történtek és olyanokról, amikről hallott. A történetein keresztül kerülünk egyre közelebb ahhoz a világhoz, amelyben él, azokhoz a problémákhoz, amelyekkel küzd. A dráma a csecsemő sorsáról szól, mi lesz egy emberrel, aki éppen ebbe a világba született.
A Kispad olyan narratívákat hoz játékba, amikkel diákként és felnőttként nap mint nap kikerülhetetlenül találkozunk a buszon, a rádióban, az interneten…és egyre élesebben határozzák meg az életünket. A történetek szereplői bankárok, politikusok, cigányok és bevándorlók, a narratívák pedig újra és újra azt a kérdést vetik fel, hogy mennyire határozzák meg gondolkodásunkat a közbeszéd fordulatai, a gyakran ismételt történetek.


Színész-drámatanár: Bethlenfalvy Ádám
Drámatanár: Sebők Bori, Szilágyi Sára
Író rendező: Chris Cooper

20.00-21.00.
„A kákán is csomót keress!” - szakmai beszélgetés az előadás kapcsán


április 11. szombat

9.30-12.30
Káva Színház – MU Színház koprodukció – Üzlet
résztvevő színházi előadás 8. osztályos fiatalokkal

Az Üzlet - résztvevő színházi előadásunk F. Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása című drámája nyomán készült.


Güllen. Falu, valahol Magyarországon, a jelenben. A mi világunk. A falu és lakói már "romlásban vannak", gazdaságilag és emberileg is erodálódott viszonyok közt élnek. Felbukkan egy régi gülleni, aki nagyon sok pénzt ajánl egy emberéletért cserébe, egy régi bűn megtorlásaként. Az ajánlat elsodorja az embereket, mindenkit érint így vagy úgy. Egy ember meghal. A játék arra keresi a válaszokat, hogy ebben a helyzetben miért és hogyan veszik el az emberség...
A játék központi kérdése: milyen emberré tesz bennünket a pénz?


Színész-drámatanárok - Kardos János, Romankovics Edit, Háda Fruzsina, Takács Gábor
Dramaturg, író - Róbert Júlia
Díszlet- és jelmezterv - Kiss Gabi
Kivitelező - Iszlai Zoltán
Rendező - Sereglei András
Szakmai programvezetők - Kardos János, Takács Gábor
Koprodukciós partner - MU Színház
Játékidő - kb. 180’


"A kísértés túl nagy, a nyomorúság túlságosan keserves." (F. Dürrenmatt)

12.45-13.45.
„A kákán is csomót keress!” - szakmai beszélgetés az előadás kapcsán

 

14.45-17.45
Kávéházi beszélgetéseink...


A szakmai találkozó e programja arra kínál lehetőséget, hogy egy kellően tágan megfogalmazott központi kérdés mentén témákat vessünk fel és azokat a rendelkezésre álló időkeretben egymással jól kitárgyaljuk. Nem megoldásokat, hanem értékes, izgalmas gondolatokat keresünk. A forma esélyt ad a szakmánkat érintő - akár éles - vitákra és persze arra is, hogy megtaláljuk a közös pontokat.
A kérdést, melyhez majd kapcsolódni lehet újabb kérdésekkel és témákkal, szándékosan nem fedjük fel előre. Bízunk a résztvevők kreativitásában, érdeklődésében és aktivitásában. Nyitottságot kérünk és adunk. Kávét, rágnivalót, papírt, filcet, időt, széket és építőkockákat biztosítunk.
Moderátor: Takács Gábor

18.00-19.30.
Kutatási beszámolók:
1. A 21. Színház „Defekt? Dráma és színház a fogyatékosságügyért” című projektjének eredményei a tanulókkal és az alkotókkal felvett kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk tükrében
Előadók: Novák Géza Máté, Szári Laura, Katona Vanda
Defekt? című színházi nevelési foglalkozásunk a másság, különbözőség, fogyatékosság kérdéseinek körüljárását fókuszálja, miközben a színház és dráma eszközeit a civil társadalmi szerepvállalás és a közösségépítés szolgálatába állítja.
A kétlépcsős program, mely a 2013/2014-es tanévben 8 fővárosi és vidéki középiskolába jutott el, teret biztosított a résztvevőknek különböző társadalmi és erkölcsi problémák fényében saját viszonyulásaik, attitűdjeik vizsgálatára. A foglalkozásokat kutatással kísértük, az eredményeket és a projekt osztálytermi működését kötetben ismertettük: Novák Géza Máté - Szári Laura - Katona Vanda (2014): Defekt? Színház és dráma a fogyatékosságügyért. Budapest, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt alkotói:
Hegyesi Orsolya, Németh Ágnes, Kiss-Lukasik Tímea, Kocsis Anna Dorka, Szári Laura, Novák Géza Máté
Szakértők: Katona Vanda szociológus és Horváth Zsuzsanna gyógypedagógus.
A színházi nevelési foglalkozás felnőtt résztvevők számára kínált demonstrációja: 2015. április 9. 18.00-21.00; ELTE BGGYK 1097 Budapest, Ecseri út 3. B401-es tanterem.


2. "A performatív módszer" - részvételi színház és társadalomkutatás Előadó: Horváth Kata (Parforum - Részvételi Kutató Műhely)
Magyarországon számos csoport és társulat alkalmaz különböző részvételi eljárásokat a színházi munkában, de az általuk készített programoknak csak egy töredékéről mondható el, hogy a részvételi színházat mint társadalmi beavatkozást használják. A hazai palettán a magát "A Résztvevő Színházaként" meghatározó Káva Kulturális Műhely az egyik olyan társulat, amely - a színházi neveléstől rugaszkodva el - évek óta tudatosan kísérletezik különböző részvételi színházi műfajok és formák alkalmazásával és kombinálásával, annak érdekében, hogy adekvát eszközöket kínáljon különböző társadalmi jelenségek színházi vizsgálatához, illetve hogy különböző társadalmi csoportokat tudjon bevonni a részvételi színházi folyamatba.
Fontos része ennek a munkának, hogy a Káva évek óta kutatóműhelyként is működik, ahol a részvételi színházi folyamtokhoz kutatási programok kapcsolódnak. Társadalomtudományi kutatási programokról lévén szó, ezek számára a részvételi színház kifejezetten mint művészet-alapú társadalmi beavatkozás releváns. A társadalomtudományi kutatási programok minden esetben a részvételi színház jelentéskonstruálási folyamatára összpontosítanak: a résztvevők által megidézett társadalmi jelentésekre, képzetekre, evidenciákra és összefüggésekre, illetve az ezekben bekövetkező átalakulásokra világítanak rá. Ennek megfelelően olyan kutatási és elemzési eljárásokat választanak, amelyek képesek a szimbolikus cselekvések és folyamatok leírására és értelmezésére...
Az előadás 5 performatív beavatkozási kísérletet mutat be, amelyek eltérő társadalmi problémákra reagáltak, különböző részvételi színházi formákat és kutatási módszereket alkalmaztak.
Az előadás apropója az a "A performatív módszer" címen a közeljövőben megjelenő kiadvány, amely az elmúlt közel 10 év kutatási eredményeit foglalja össze.

20.00-21.15.
Import Impró Társulat (Győr) – Epizód
Az Epizódról: Hosszú formátumú előadásainkban az improvizáció olyan oldalával foglalkozunk, amely lehetővé teszi, hogy egymáshoz kapcsolódó, vagy szerteágazó epizódok szülessenek a közönség által megadott szóból kiindulva. Általában három különböző jelenetsor keletkezik. Vagy nem. Mi sem tudjuk. Mert egy dolog az epizódokban biztosan közös: minden az adott pillanat műve, a helyzetek az estében keletkeznek és ott is érnek véget.


április 12. vasárnap

10.15-13.15.
Tantermi Deszka, Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg - Semmi
személyes élményű osztálytermi színházi nevelési előadás
(részvétel korlátozott, megfigyelői létszám nincs korlátozva)
Semmi (2014)


„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom” – közölte Pierre Anthon. „Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezután Pierre elhagyta az iskolát, és felült egy szilvafára. Pierre szerint minden csak azért kezdődik el, hogy egyszer véget érjen; határozottan kiabálja a fa tetejéről, hogy az élet egy nagy színjáték, és csak arra megy ki az egész, hogy úgy csináljunk „mintha”; úgy véli, hogy az életben nem létezik olyan dolog, ami igazán számít. Pierre osztálytársai megijedtek. Nem akarták elfogadni az életet olyannak, amilyennek Pierre lefestette. Hinni akartak abban, hogy viszik valamire, hogy lesz belőlük valaki, hogy rengeteg mindennek van értelme, és igenis vannak dolgok, amelyek számítanak, amelyek fontosak. Ezért mindennél fontosabb lesz számukra, hogy ezt bebizonyítsák Pierre-nek. Gyűjtésbe kezdenek, a „fontos dolgok” gyűjtésébe. A tárgyakat egy régi pajtába hordják. A játékszabály: csak olyan dolog kerülhet a halomra, ami igazán fontos. A „játék” azonban egy pont után már túlságosan nagy áldozatokat követel...


Szereposztás:
Agnes – Lupaneszku Vivien
Sofie; Elise – Magyar Cecília
(Nagy) Hans; (Ájtatos) Kaj – Mihály Péter
(Dagadt) Henrik; Jan-Johan – Zsíros Viktor
Pierre Anthon – Madák Zsuzsanna
Eskildsen tanárnő – Lengyel Noémi
Rendezőasszisztens: Lengyel Noémi
Rendező, foglalkozásvezető: Madák Zsuzsanna
A Semmi osztálytermi színházi nevelési előadás létrehozásában az alkotói csapat külső segítséget is kapott – Bethlenfalvy Ádám és Cziboly Ádám (InSite Drama) színházi nevelési konzulensként vett részt a programban.

13.30-14.30.
„A kákán is csomót keress!” - szakmai beszélgetés az előadás kapcsán


RÉSZVÉTELI DÍJAK (jegyek a MU Színház pénztárában válthatók)

Péntek: 2800 Ft.
Szombat: 2800 Ft.
Vasárnap: 1800 Ft.
Háromnapos bérlet: 6000 Ft.

Kedvezményes belépési lehetőség pedagógusok (pedagógus igazolvánnyal) és diákok (diákigazolvánnyal) számára:

Péntek: 2000 Ft.
Szombat: 2000 Ft.
Vasárnap: 1000 Ft.
Háromnapos bérlet: 4000 Ft.

Információ: Németh Edina (+36 20 206 1860)

 

Időpont: 2015. április 10-12.

Helyszín: MU Színház

 

Forrás: Káva Kulturális Műhely

 

süti beállítások módosítása