Kisegítő világosítót keres az Opera

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Magyar Állami Operaház  kisegítő világosító munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony       

                  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A világítási felügyelő és a fővilágosító irányítása mellett híd, karzat, nézőtéri lámpák és világítási eszközök szerelése, beállítása, szállítása, leltározása, raktározása, karbantartása, raktárak-munkaterületek tisztántartása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

opera

 

Pályázati feltételek:

- Szakmunkásképző intézet,

- büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Középiskola/gimnázium, erős/gyenge áramú képesítés; villanyszerelő képesítés ,

- színházi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről; adatkezelési nyilatkozat, amelyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonkaréti Annamária humánpolitikai koordinátor nyújt, a 06 1 814-7406 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Budapest Andrássy út. 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUMÁN-272-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: kisegítő világosító.

vagy

Személyesen: Csonkaréti Annamária humánpolitikai koordinátor, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. Üzemház 3. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően 3 tagú bizottság hallgatja meg a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási osztályán. Az át nem vett pályázatok az elbírálási határidőt követő 90 nap elteltével megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.opera.hu - 2015. március 11.

www.msztsz.hu - 2015. március 11.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Készenléti jellegű munkakör. Próbaidő 3 hónap.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

süti beállítások módosítása