Ügyelőt keres az Operaház

A Magyar Állami Operaház felhívása.


A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet ügyelő munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015. augusztus 10 - 2016. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Előadások, főpróbák, próbák folyamatos menetének biztosítása, színpadi történések koordinálása. Továbbá: az előadások, főpróbák, próbák előtt meghatározott sorrendben ellenőrzi a próbacédulára kiírt szereplők megjelenését. Az előadások, főpróbák, próbákról hiányzókat jelenti a Művészeti titkárságnak, rendezőnek, zenei próba esetén karmesternek. Az ügyelői hívórendszeren keresztül színpadra szólítja a szereplőket szükség esetén angol és olasz nyelven is. A rendező által meghatározott instrukciókat felvezeti a kottába, az előadásokról ügyelői jelentést készít.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

operahaz

Fotó: Juhász Attila

 

Pályázati feltételek:
- középiskola/gimnázium,
- büntetlen előélet
- nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- főiskola, zeneművészeti képzési ágon szerzett közép-, vagy felsőfokú szakképzettség,
- színházi, különösen zenés színházban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.


Előnyt jelentő kompetenciák:
- lapról olvasási készség
- opera repertoár ismerete
- angol vagy olasz nyelv társalgási szintű ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 6.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-375-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: ügyelő.
vagy
- Személyesen: Kalmár Mónika, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. Az át nem vett pályázatok 90 napon túl megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő 3 hónap.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 7.

 

Forrás: Magyar Állami Operaház

 

 

süti beállítások módosítása