Történelmi korokon átívelő előadás - Bemutatták a Bánk bánt Békéscsabán

A Békéscsabai Jókai Színház március 11-én mutatta be a Bánk bánt Szabó K. István rendezésében, Demeter Andrással a címszerepben.

 

A békéscsabai színház ajánlója:

 

Katona József nem érhette meg a Bánk bán színházi ősbemutatóját, már három éve a föld alatt nyugszik, amikor 1833 februárjában barátja, Udvarhelyi Miklós jutalomjátékul választhatja a darabot. A meg nem értett, elveszett, újra feltalált, betiltott „nemzeti dráma” elindul a mítosszá válás útján; aminthogy a Bánk bán színpadtörténete is szorosan összekapcsolódik a magyarság legnagyobb örömeivel, legfájóbb szenvedéseivel.

 

A közönség kívánatára tűzik műsorra 1848. március 15-ének estéjén, önkényuralmak idején a cenzúra tilalomlistáját vezeti, színháznyitások és bezárások ünnepi eseményeit szépíti. Ez az ármányokkal és intrikákkal teli szerelmi-történelmi dráma komoly kritikája az idegen elnyomásnak, éppen ezért a mai napig aktuális. Nem kell különösebb élettapasztalat ahhoz, hogy erős párhuzamokat vonjunk a darabban történtek és az életünkben lejátszódó folyamatok között, mindenki akaratlanul találhat (és talál is) áthallásokat színpad és mindennapi élet között.


Az előadásban II. Endre király szerepét Presits Tamás, Gertrudis királynét Kovács Edit, Ottó meráni herceget Czitor Attila, Melindát Földesi Ágnes játssza. Mikhál bánként Mészáros Mihályt, Simonként Katkó Ferencet, Peturként Bartus Gyulát, Myskaként Csomós Lajost láthatja a közönség. Biberachot Tege Antal, Tiborcot Jancsik Ferenc kelti életre.

 

 bank 02

Fotók: A-Team

Villáminterjú Seregi Zoltán igazgatóval:

 

Mi a Bánk bán bemutatásának aktualitása?
Nagyon nem szeretem ezt a kifejezést. Egyrészt a klasszikusok mindig időszerűek – ezért tudtak fennmaradni –, másrészt nem hiszek abban, hogy a színháznak úgymond aktuálisnak kellene lennie politikailag, társadalmilag. Sokkal inkább hiszem, hogy erkölcsi, emberi értelemben kell tudnia megszólítani a közönséget, ez pedig amúgy is a klasszikus remekművek sajátja. Ezen kívül a Bánk bán magyar dráma, a magyar kultúra egyik fundamentuma, amelynek mindig ott kell lennie a magyar színpadokon, mert hozzátartozik az életünkhöz, a történelmünkhöz, a szellemiségünkhöz, az identitásunkhoz.


De mindig vannak áthallások egy történelmi darab esetében...
Áthallások mindig vannak, de éppen a remekmű okán. Hiszen olyan erkölcsi konfliktusokat, igazságokat fogalmaz meg, olyan emberi helyzeteket, viszonyokat ábrázol, amelyek minden korban érvényesek. Szegényes, leegyszerűsített gondolkozásra vall egy történelmi darabot valós vagy belemagyarázott aktualitás miatt egészében a mába helyezni. Ezáltal számtalan jelentésrétegétől, értékétől fosztjuk meg, gyakorlatilag lebutítjuk. Sajnos ez a felfogás nagy divat manapság. Pedig a jól eljátszott szituáció, a pontosan értelmezett karakter, az elmondott szöveg és az érzékletes látvány elég ahhoz, hogy közel hozzon egy régi darabot a mához. Persze csak a remekművek esetében.


Ilyenkor éri viszont az a vád az alkotókat, hogy múzeumi előadást hoztak létre…
A legtöbb nem kortárs előadásnak legalább három ideje van. Amikor játszódik, amikor írták – és amikor játsszák. Ez a három kor mindenképpen jelen van az előadásban. Akár akarjuk, akár nem. A Bánk bán alapvetően arról szól, hogy a magyarságot egy idegen hatalom uralja, egy idegen kultúra telepedik hagyományaira, átépíteni, átformálni akarva azt, és a hőst, akinek ezt a helyzetet meg kéne oldani, még egy ezzel összefüggő magánéleti konfliktus is bekeríti. A darabbéli történelmi szituáció, rövidebb szakaszoktól eltekintve, folyamatosan meghatározta a magyarság életét. Szinte minden korban. Ma is küzdünk a nagy európai beolvasztás ellen. És ez a mi előadásunk látványvilágában erősen megmutatkozik. Kezdve II. Endre korától, egészen néhány mai részletig. A díszlet, a jelmez, a kellékek, bútorok, zenék átívelnek a történelmi korokon, miközben mindegyikből megjelenítenek valamit. És ettől sokkal több, gazdagabb, sokrétűbb lesz az előadás, mintha csak a középkori királyi udvarban, vagy – ne adj isten – a mai Magyarország egy helyszínén játszódna a Bánk bán.


Mit jelent, hogy „átvezette” Zalán Tibor?
Zalán Tibor egészen kivételes munkát végzett. Úgy lett a dráma minden szava érthető, követhető, hogy közben mintha Katona eredeti szövegét hallanánk. A költőisége, az archaikussága, a verselése, a szellemisége nem változott. Szükség volt erre, hiszen Katona szövegének egy része olvasva is nehezen érthető, hát még a színpadon hallva, ahol nem lehet visszalapozni. Ez igazi újdonság. A franciáktól loptuk a kifejezést, akik így jelzik, ha például Molière eredeti szövegét a mai fül számára „lefordítják”, átvezetik a régies nyelvet a mába.

 

demeter andras 

Demeter András

 

Bánk bán szerepében Demeter András

 

Tizennégy évvel ezelőtt, majdnem napra pontosan, a budapesti Nemzeti Színház avató előadásának, Az ember tragédiájának a bemutatójára készültem. Most a nemzeti drámapanteon másik legfontosabb művében tesz ismét próbára a színész-sors Magyarországon. Egy olyan címszerepben, amely a szédítő magasságok és a tátongó mélységek szélsőséges koncentrátuma: „mint vándor a hófúvásokban, úgy lelkem ingadoz határtalan”.

 

Nemhiába tartották Bánkot egy időben a magyar férfiideálnak. Babits Mihály is épp e tragikus sorsú államférfi példájában látta meg a „nemzeti karakter” megtestesülését. A „Francia Hamlet”, azaz a Lorenzaccio Hercege, az eredeti Shakespeare-dráma „Hamlet-i Királya”, valamint a Német Hamletnek nevezett Faust után, kiváltképp nagy örömet – és még nagyobb kihívást – jelent számomra a „Magyar Hamlet” megszemélyesítésének a lehetősége. És ami még ennél is fontosabb: szerencsém van kiváló kollégákkal, jó hangulatban, együtt, valódi társas-játékot játszani! Egy olyan városban, amelyben a színész-ember rögvest otthonra lel! Ráadásul egy olyan színházban, amelyet varázslatos emberek laknak, de annyira nyitottan, hogy a messziről érkező is rögtön úgy érzi: „idehaza” van!

 

Képekben az előadásról:

Fotók: A-Team

bank 01

 1.

bank 03

 2.

bank 04

3.

bank 05

 4.

bank 07

 5.

bank 08

 6.

bank 06

 7.

bank 09

 8.

bank 10

 9.

 

Katona József:
Bánk bán
Dráma öt szakaszban
Zalán Tibor átvezetésében

Játékidő: 120 perc, egy szünettel.

 

II. ENDRE, a magyarok királya Presits Tamás
GERTRUDIS, a királyné Kovács Edit
OTTÓ, merani herceg, Gertrudis testvéröccse Czitor Attila
BÁNK BÁN, Magyarország nagyura Demeter András
MELINDA, a felesége Földesi Ágnes
SOMA, Bánk fiacskája Demeter Albert Péter
MIKHÁL BÁN, Melinda bátyja Mészáros Mihály
SIMON BÁN, Melinda bátyja Katkó Ferenc
PETUR BÁN, a bihari főispán Bartus Gyula
MYSKA BÁN, a királyok nevelője Csomós Lajos
BÉKÉTLENKEDŐK, KÖPÖNYEGFORGATÓK, HASZONLESŐK Vadász Gábor, Gulyás Attila, Szabó Lajos
BENDELEIBEN IZIDÓRA, thüringiai leány Liszi Melinda
BIBERACH, egy lézengő ritter Tege Antal
TIBORC Jancsik Ferenc
RENDFŐNÖK ASSZONY Nagy Erika
RENDFENNTARTÓ, RENDBONTÓ Nagy Róbert
VENDÉG, egy idegen Janis Zoltán szh.

 

GYEREKKÓRUS:

Árvavölgyi Patrik, Borsos Dominika Regina, Csobán Fanni Edina, Dani Balázs Sándor, Felföldi Emma Anna, Kiszely Lőrinc, Kozák Ádám,

Lipták Pikó Levente Vajk, Miano Olívia Anna, Palotai Gitta Dóra, Varga Bence, Zsömbörgi Luca

 

ZENÉSZEK:

Hegedű: Schäfer Szilveszter, Brácsa: Rácz Gyula, Nagybőgő: Bene Gábor

 

Súgó: Roszik Ivett

Ügyelő: Szepsi Szilárd
Jelmeztervező: Rátkai Erzsébet

Díszlettervező: Mira János
Zene: Verebes Ernő
Korrepetitor: Galambos Hajnalka
Dramaturg: Zalán Tibor

Rendezőasszisztens: Kiss Kata

Rendező: Szabó K. István

 

Bemutató: 2016. március 11.

 

Békéscsabai Jókai Színház

süti beállítások módosítása