Könyvelőt keres a Veszprémi Petőfi Színház

A Veszprémi Petőfi Színház pályázatot hirdet főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Főkönyvi könyvelési feladatok elvégzése, mérleg és beszámoló készítése, előirányzatok nyilvántartása, külső és belső adatszolgáltatások teljesítése, egyéb gazdasági (számviteli) jellegű feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

petofi

 

Pályázati feltételek:
Közép szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő
Regisztrált mérlegképes könyvelő
Államháztartási gazdálkodási/számviteli területen szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Magyar állampolgárság
Munkaköri egészségügyi alkalmasság
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szak,
Költségvetésben szerzett pénzügyi, számviteli tapasztalat
Forrás-SQL program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém, Óvári F. u. 2.
Elektronikus úton: hirdetes@petofiszinhaz.hu

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. április 18.