Pénzügyi referenst keres a veszprémi színház

A Veszprémi Petőfi Színház pályázatot hirdet pénzügyi referens munkakör betöltésére.

 

Pályázati felhívás:


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Ellátandó feladatok:
Készlet-gazdálkodási és pénzügyi feladatok teljes körű ellátása, készlet és analitika vezetése a Forrás SQL rendszerben; banki utalások intézése; közreműködés a költségvetés elkészítésében, részvétel adatszolgáltatások, jelentések összeállításában, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

 

petofiszinhazepuletkulso0135

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - Magyar állampolgárság
 - Cselekvőképesség
 - Büntetlen előélet
 - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 - Közép szintű pénzügyi szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Forrás SQL rendszer felhasználói szintű ismerete
Költségvetésben szerzett készlet- és pénzügyi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - Fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
 - Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém, Óvári F. u. 2.
Elektronikus úton: hirdetes@petofiszinhaz.hu

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 20.

süti beállítások módosítása