Nemzetközi és pályázati referenst keres az SZFE

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Igazgatási és Szervezési Hivatal pályázatot hirdet nemzetközi és pályázati referens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1088 , Vas utca 2/C.

 

 szfe tothsimonferenc 03

Fotó: Tóth Simon Ferenc

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kezelése, ápolása (beleértve az Erasmus bejövő mobilitásokat)
 - Pályázati és egyéb lehetőségek felkutatása a képzések nemzetközi bemutatkozásához vagy külföldi egyetemekkel történő együttműködéshez, pályázatok megírása, lebonyolítása
 - Az SZFE angol nyelvű képzéseinek promotálása
 - Nemzetközi csereprogramok kezdeményezése és kezelése
 - Az Egyetem vizsgaelőadásainak, vizsgafilmjeinek nevezése nemzetközi fesztiválokra, azok menedzselése külföldön
 - Kiutazások előkészítése, engedélyeztetése, lebonyolítása
 - Az Egyetem helyszínein nemzetközi partnerek által megtartott előadások, vendégjátékok, workshopok koordinálása
 - Nemzetközi jogdíjak intézése
 - Külföldi vendégek számára programok szervezése
 - Nemzetközi ernyőszervezetekben tagsággal kapcsolatos ügyek intézése
 - Nemzetközi projektek indításának kezdeményezése, aktív részvétel a projektek előkészítésében, a pályázat megírásában, a megvalósulás és az elszámolás figyelemmel kísérésében
 - Nemzetközi magánalapítványok, európai magánalapítványok felkutatása
 - Pályázati koordináció és tanácsadás
 - Az Egyetemen futó pályázati tevékenységekről transzparens adatbázis vezetése, beleértve a nemzetközi pályázatokat is

 - Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázatok felkutatásában, honlapok és hírlevelek figyelése, meg nem hirdetett források felkutatása
 - Nagyobb hazai és nemzetközi pályázatok megírása, részvétel a projektek tervezésében
 - Pályázatok szakmai felelőseinek segítése a projektek tervezésében, a költségek tervezésében és a szövegek megírásában, a szakmai beszámoló elkészítésében konzultációval és alkalmanként részfeladatok átvállalásával
 - A pályázatok eredményeinek disszeminációja.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 - Egyetemi végzettség
 - Angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsga és a nyelv biztos használata szóban és írásban
 - Jó kommunikációs képesség írásban és szóban
 - Projektvezetési gyakorlat, szervezőkészség, önálló munkavégzés
 - Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 - Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 - Hasonló területen szerzett legalább 3 éves tapasztalat, különös tekintettel színházi vagy filmes területen végzett pályázati, nemzetközi referensi és programszervezői munkára
 - Egy további világnyelv tárgyalóképes ismerete


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 - Részletes szakmai önéletrajz
 - Motivációs levél
 - Végzettséget igazoló okiratok másolata
 - Nyilatkozatot arról, hogy pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek
 - Adatkezelési nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, a 1-266-5287 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 11.

 

süti beállítások módosítása