Vezetőt keres a kecskeméti Hírös Város Turisztikai Központ

A kecskeméti Katona József Színház pályázatot hirdet a Hírös Város Turisztikai Központ (egykori városi mozi) vezetői beosztásának ellátására.


A Katona József Színház - Kecskemét a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hírös Város Turisztikai Központ vezetője (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama határozott időre, 2016.09.01. - 2021.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 - A Központ munkájának tervszerű kiépítése és irányítása, a látogatottság minél magasabb szintre való emelése.
 - Kapcsolattartás a városi, megyei, regionális, országos társintézményekkel, szervezetekkel, médiával.
 - Figyelmet fordít a Központ szakmai elismerésének lehetőségeire,fesztiválokon való részvételekre.
 - Szakmai program kidolgozása, mely szervesen kapcsolódik a Katona József Színház tevékenységi köréhez.
 - Reklámtevékenységgel kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása.
 - Az éves terv alapján jogok beszerzése jogvédő irodáktól, jogtulajdonosok felkutatása, szerződések előkészítése.

 

hiros

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 - Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség,
 - Nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú szakvizsga
 - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 - Magyar állampolgárság
 - Büntetlen előélet


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 - Szakmai önéletrajz

 - Iskolai végzettséget tartalmazó okiratok másolata
 - Erkölcsi bizonyítvány


A beosztás betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2016. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rimóczi Erika gazdasági vezető nyújt, a 76-501 178 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton a pályázatnak a Katona József Színház - Kecskemét címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Katona József tér 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 188/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Szakmai vezető.
elektronikus úton Cseke Péter igazgató úr részére a titkarsag@kecskemetikatona.hu e-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 22.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

süti beállítások módosítása