Büfé üzemeltetésére írt ki pályázatot a Turay Ida Színház

A Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. a Budapest VIII. Kálvária tér 6. szám alatti épületében lévő művészbüfé, valamint nézőtéri büfé üzemeltetésére ír ki pályázatot.

 

A Turay Ida Színház felhívása:

 

A Színház olyan – gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó – ajánlatot tevővel köt szerződést, aki/ amely „átlátható szervezet” és az alábbi feltételeknek megfelel (alkalmasság), és az Üzemeltetési szerződést elfogadja.

 

Turay

 

Alkalmassági feltételek:
– vendéglátó tevékenység a Cég (egyéni vállalkozó) cégjegyzékében bejegyzésre került;
– a Színház büféi üzemeltetéséhez szükséges működési engedély megszerzését vállalja és annak szakmai feltételeivel rendelkezik;
– a gazdasági társaság ellen nem folyik végelszámolás, vagy csődeljárás, illetve nem áll felszámolási eljárás alatt;
– a társaságnak (vállalkozásnak) nincs lejárt esedékességű, rendezetlen tartozása a Fővárosi Önkormányzat, illetve a NAV felé;
– a pályázó már rendelkezik színházi büfé üzemeltetési gyakorlattal, – a pályázati kiíráshoz közzétett Üzemeltetési szerződést mellékletével együtt magára nézve kötelezőnek fogadja el, az abban foglaltak teljesítését vállalja.
– az ajánlatot tevő pályázó egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság törvényes képviselője az „Alkalmassági feltételek” maradéktalan teljesüléséről legalább bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik, és csatolja az illetékes adóhatóság(ok) igazolását.

 

A pályázatot tartalmazó Nyilatkozatot 2 (kettő) eredeti példányban kérjük postán feladni.

Postai cím: 1089-Budapest, Kálvária tér 6.
Beadási határidő: 2016. augusztus 20.

 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdés merülne fel, azzal Nemes Richárd műszaki igazgatót kereshetik meg, kizárólag a nemes.richard1977@gmail.com e-mail-címén.

Döntés a pályázat beadásáról: augusztus 30.

Üzemeltetés: 2016. szeptember 1-től

 

A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat.

Várjuk pályázataikat!

 

Turay Ida Színház igazgatóság

süti beállítások módosítása