"A szakmaiság próbálna ismét polgárjogot nyerni" - Szűcs Katalin Ágnes az Újszínházról

Szűcs Katalin Ágnes kritikus is pályázik az Újszínház vezetésére.

 Négy évvel ezelőtt a Színház.hu naponta tudósított az Új Színház-ügy híreiről, az igazgatóváltásról, melynek eredményeként Márta István helyét Dörner György vehette át az igazgatói székben. Most, hogy nyilvánossá vált, 12 pályázat érkezett a teátrum vezetésére, ismét felkeressük az érintetteket.

 

Először írtál igaztói pályázatot. Miért és milyen csapattal indulsz az Újszínházért?

 

Valóban először pályázom színházvezetői megbízásra – tán ez is igazolja, amit a pályázatban is megfogalmaztam, hogy én nem színházigazgató szeretnék lenni mindenáron, engem ez a konkrét feladat érdekel. Hogy egy olyan budapesti színház esetében, amely a kiírás szerint csak magyar darabokat játszik – klasszikusokat és kortárs műveket –, mi következik e tematikai „megszorításból”, hogyan válhat egyedülálló erényévé ez, hiszen a magyar dráma ügye minden magyar nyelven játszó színház ügye is. Az Új Színház szándékaim szerint e közös ügynek válhatna a szellemi, művészi bázisává, műhelyévé, új művek születését inspirálva és régiekkel keresve a kapcsolódási pontokat – számos leendő partnerrel egyeztettem ennek érdekében.

 

szucskati

 

Hivatásos nézőként, több mint harminc éves színikritikusi tapasztalattal és majd’ nyolc éves  fesztiválszervezői múlttal én nyilván más nézőpontból gondolkodom az Új Színház jövőjéről, mint a színházi alkotókként pályázók (jóllehet játék- és dokumentumfilmekben mintegy húsz éve dolgozom magam is dramaturgiai munkatársként). Nézetem szerint a magyar művek színháza természetéből adódóan nem lehet rétegszínház – különböző közönségrétegeket kell tudnia megszólítani. Talán ez a legnehezebb, a minőséget mindenekfelett tiszteletben tartva sokszínűnek lenni. Nem elriasztani a különböző színházi formanyelvekben még kevéssé járatos nézőket – a „beszédkészség” ezen a területen is fejleszthető és fejlesztendő persze, fontos azonban a fokozatosság –, és becsábítani a minden újra, szokatlanra  nyitott, azt igénylő közönségrétegeket.

 

Szakmai múltamból adódóan én elsősorban művészetszervezőként szeretnék helyzetbe hozni másokat, jó helyzetbe: drámaírókat, rendezőket, jobb sorsra érdemes színészeket, függetleneket és kőszínháziakat, s nem utolsósorban a nézőket.  

 

Nem „csapattal” pályázom tehát, de olyan együttműködő partnerekkel, akikkel ez a fajta sokszínűség a minőség jegyében megvalósítható. Olyan  rendezőket kerestem meg, akiknek erős affinitásuk van kortárs szövegekhez, társulatépítő erejük és egymástól nagyon eltérő színházi világuk, s egy kivétellel jelenleg nem kötődnek szorosabban egyetlen kőszínházhoz sem: (ábécé rendben) Csizmadia Tibort, Horváth Csabát, Lendvai Zoltánt, Mezei Kingát, Szabó K. Istvánt és Tasnádi Csabát; illetve olyan társulásokat, ügyeket, amelyeknek a törekvései tökéletesen beleillenek az Új Színház általam vázolt programjába, s az együttműködés mindkét fél számára előnyös lenne. Ilyen a Csató Kata vezette ESZME (Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete), ahol nagyszerű fiatal, független alkotók folyamatosan hoznak létre új magyar műveket gyerekeknek és fiataloknak, s rendszeresen tartanának előadásokat az Új Színházban; ilyen a Regős János vezette Magyar Szín-Játékos Szövetség, melynek tizennyolc éve létező fesztiválja, a Magyar Művek Szemléje végre méltó körülmények közé kerülne, s a legjobb előadások akár az Új Színház műsorára is (hihetetlenül inspiratív, kreatív közeg az amatőröknek, illetve függetleneknek ez a szegmense); és ilyen a Szilágyi Mari vezette Kortárs Drámafesztivál – mind újabb rétegeit hozhatnák a kialakítandó széleskörű közönségbázisnak.

 

Megnyugtató, hogy Farkas Ágnes, a Nemzeti Színház volt gazdasági igazgatója, aki a szombathelyi Weöres Sándor Színház alapításában is részt vett, vállalná a gazdasági ügyek irányítását – ez számomra nagyon fontos.

 

A műsortervre s a különböző működési formákra vonatkozó elképzelések konkretizálásában pedig Lőkös Ildikó dramaturg és Györei Zsolt író, dramaturg volt segítségemre. 

 

„Nagy a tülekedés” – ahogy a Népszabadság fogalmazott. Mit szólsz ehhez? Mint színházi szakember, hogy látod, mi ennek az oka?

 

Nagyon nem szerettem a cikk címét – van benne némi pejoratív felhang. (Napilapoknál általában nem a szerző „leleménye” a cím.) Holott azt hiszem, a pályázók többsége nem az igazgatói székre ácsingózik – egyébként nem is tudom összerakni a tizenkettőt, nem hallottam-olvastam mindenkiről. De az elmúlt időszakban ellehetetlenült független alkotók például nyilván helyet keresnek maguknak és egymásnak, s ez így természetes. Tulajdonképpen az én elképzelésemben is van ilyenfajta törekvés is, nekik is teret adni minél szélesebb körben.

 

Kétségtelenül szokatlanul sok a pályázat. Kultúrpolitológiai aspektusból ennek szerintem oka az is, hogy az öt évvel ezelőtt, a szakmai bizottság többségének javaslata ellenére kinevezett Dörner György színháza alatta maradt a politika elvárásainak is, ez érezhető volt akkor, amikor a tervezett Csurka-bemutató kapcsán Tarlós István főpolgármester is megszólalt, egyetértve a tiltakozókkal, s figyelmeztetve a színház vezetését, hogy nem kellene  A hatodik koporsót színre vinni. Most mintha a szakmaiság próbálna ismét polgárjogot nyerni – jóllehet most is lehetett hallani biztos befutóról már a beadási határidő előtt. Általában akkor nem pályázik senki más, ha a regnáló igazgató olyan vitathatatlan művészi értéket teremtő szakmai tekintély, akivel szemben indulni nonszensz – gondolok itt a Katona elmúlt évtizedeire és jelenére például –, illetve ha olyan nyilvánvalóan erős a politikai háttere, hogy energiapazarlásnak ígérkezik mások részéről a pályázat megírása. Utóbbi esetnek az a hátulütője, hogy akaratlanul is legitimálja a politikai kinevezést, hiszen ha nincs más jelentkező, ugyan kit bízhatnának meg a folytatással – tárhatja szét kezét a hatalom. Hogy most ilyen sok a pályázat, abban szerintem ez a felismerés is benne van – az én esetemben mindenképp.

 

Összefoglalnád-e, hogy milyen irányt venne a színház a te vezetéseddel?

 

Az első kérdésre adott választ kiegészítve: meggyőződésem, hogy valami ellen nem lehet színházat csinálni, csak valamiért. Ahogy a pályázatban fogalmaztam: „Számomra a színház az empátia birodalma, az egymás értésére, megértésére irányuló törekvések terrénuma, amely egyszerre vonja be a nézőt emocionálisan és intellektuálisan, egyként képes hatni az értelemre s az érzelmekre.

 

A színház nagyon sokféle lehet – három évtizedes színikritikusi tapasztalatom lényege e sokféleség létjogosultságának elfogadása, hogy bármely műfajban csakis a minőség számít. Ennek szellemében képzelem el az Új Színház további működését.”  Része ennek, s a színházvezető felelőssége az is, hogy milyen művészi – szellemi és fizikai – kondícióban van a társulat. A  színészi tehetség folyamatosan karbantartandó, a színészi eszköztár rendre megújítandó, egy társulatnak perfektnek kell lennie különböző színházi formanyelvekben ahhoz, hogy képes legyen magával ragadni a nézőt e különböző színházi világokba. Az említett rendezők – akiknek köre a továbbiakban természetesen bővülne reményeim szerint nagy „öregekkel” és ígéretes fiatalokkal – garanciát jelentenek arra, hogy valódi műhellyé váljék az Új Színház nemcsak írók, rendezők, dramaturgok, tervezők, irodalmárok, hanem a színészek számára is. S az együttműködő partnerekkel együtt a tartalmi, műfaji és stiláris sokszínűségre is.

 

Mint említettem, a magyar művek színháza nézetem szerint nem lehet rétegszínház, tehát generációs színház sem – a közönséget tekintve semmiképp. A cél az igény felkeltése a színház iránt, „hogy a gyerekek, a fiatalok természetes közegévé váljék” – ahogy a pályázatban fogalmaztam –, „és ez a későbbiekben, felnőttként is megmaradjon”.

 

Én egyébként is hiszek a különböző nemzedékek együttműködésében.

 

Színház.hu

 

süti beállítások módosítása