A professzionális táncosok közel 90 százaléka hoppon maradhat

2017. január 1-től bővülhet a táncművészek nyugdíj életjáradéki köre. A Magyar Koreográfusok Társasága nehezményezi, hogy a javaslat csupán az érintettek 10%-ára vonatkozik.

1992 januárjától 2012-ig a magánénekesek és a magántáncosok, valamint a fúvószenészek húsz szolgálati év után, az énekkari és tánckari tagok, a színművészek, az artisták, továbbá a hivatásos előadóművészi működési engedéllyel rendelkezők huszonöt év után kaphattak szakmai nyugdíjat.

city_kis.jpg                               Kecskeméti City Balett (forrás: Kecskeméti City Balett)

2012 januárjától a korhatár előtti nyugdíjakkal együtt a művésznyugdíjak is megszűntek, csak a Magyar Nemzeti Balett, a Győri Balett, a Pécsi Balett és a Szegedi Kortárs Balett művészei számíthattak továbbra is életjáradékra – ám már a magántáncosoknak is huszonöt év szolgálati időt írtak elő. További nehézség volt, hogy a szolgálati időbe a GYES és a GYED nem számít bele, ami nem kedvez a gyermekvállalásnak.

A Magyar Nemzet információja szerint e kedvezményezettek szűkre szabott köre miatt a Magyar Táncművészek Szövetsége korábban egy szakmai dokumentumot juttatott el a kultúráért felelős államtitkárnak, Hoppál Péternek. Ezzel együtt a táncszövetség elnöke, Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője és társelnöke, Kiss János, a Győri Balett igazgatója múlt év tavaszán egyeztetett erről a kérdésről a Magyar Művészeti Akadémia elnökével, Fekete Györggyel.

Ezek eredményeképpen október végén Balog Zoltán és Lázár János miniszterek törvényjavaslatot nyújtottak be, amely 2017. január elsejétől kibővítené az életjáradékra jogosultak körét. A jövőben a kedvezményezettek köre négy társulattal bővülne: a Magyar Állami Népi Együttes, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Duna Művészegyüttes, valamint a Budapesti Operettszínház táncművészei is jogosultak lehetnek az életjáradékra.

allami_nepi_egyuttes_amerika_fill_616x306.jpg                              Magyar Állami Népi Együttes (forrás nullker.hu)

A Magyar Koreográfusok  Szövetségének Elnöksége a törvénymódosítással kapcsolatban nyilatkozatot tett közzé, amelyben noha helyesli a kedvezményhez való hozzáférés kiterjesztésének gondolatát, ám nehezményezi:

-  hogy sem őket, sem a hivatásos táncszakmát reprezentáló más szervezeteket nem vonták be az előkészítésbe

- hogy a Magyar Táncművészek Szövetsége önmagában nem reprezentálja a teljes hazai táncszakmát, ezért elvárható, hogy a Magyar Koreográfusok Szövetsége is részt vegyen a szakmai egyeztetésekben

- hogy a Magyar Táncművészek Szövetsége a saját tagságának az érdekeit is szelektíven képviseli: 27 érintett tagjából mindössze 8 került bele a bővítésbe

- hogy ezzel a törvényjavaslattal a kormány kizárja a hivatásosok köréből a miskolci, az egri, a kecskeméti és a soproni tánctagozatokat is, valamint a független, kortárs táncművészet egészét

A Magyar Koreográfusok Társaságának nyilatkozata

A hazai hivatásos táncélet jövőjét nagymértékben befolyásoló törvénymódosítás előkészítésébe sem az előterjesztők, sem a táncszövetség elnöke és társelnöke nem vonták be a magyarországi hivatásos táncszakma meghatározó alkotóit tömörítő Magyar Koreográfusok Társaságát, sem a hivatásos tánc-szférát reprezentáló más szervezeteket.

Az MKT Elnöksége nem ért egyet ezzel az eljárással, mert a táncszövetség nem reprezentálja a teljes hazai hivatásos táncszakmát, amelyet érintő minden jelentős kérdésben – és az életjáradékot ezek közé soroljuk – elvárjuk, hogy a Magyar Koreográfusok Társasága is kerüljön megszólításra, legyen része a szakmai egyeztetéseknek, mint volt ez a közelmúltig.

Ezzel összefüggésben sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a táncszövetség vezetése a saját tagsága érdekeit is csak szelektíven képviseli. A táncszövetség 40 tagjából 27 szervezet, a tagság 67,5%-a érintett a táncművészeti életjáradék kérdésében. Ebből a 27 szervezetből, a törvénymódosítás megszavazása esetén 8 kapja meg a táncos életjáradékhoz való jogot 2017. január 1-től. Ez a szövetségben levő táncos szervezetek csupán 30%-a, a regisztrált táncművészeti szervezetek (86 db 2016. augusztusi állapot szerint) 9,3%-a.

Ez az eljárás nem csak az életjáradékhoz való hozzáférés jogát tagadja meg, hanem üzenetével magából a hivatásos táncszakmából zárja ki mindazokat a művészeket és szervezeteket, akik nem tartoznak a kedvezményezettek körébe. Kizárja a hivatásosok köréből a miskolci, az egri, a kecskeméti és a soproni tánctagozatokat is, valamint a független, kortárs táncművészet egészét!

A mostani törvénymódosítási javaslat igaz, hogy kibővíti a kedvezményezettek körét, aminek eredményeként kétszer annyi táncos szervezetben teljesített szolgálatot fogadna el hivatásos táncművészeti tevékenységként, de ezzel a szelekcióval egyben megerősíti az eddigi, erre vonatkozó törvény diszkriminatív szemléletét, amely a teljes magyarországi hivatásos táncszakma 90%-át kirekeszti ezen jog kedvezményezettjeinek köréből.

A Magyar Koreográfusok Társasága Elnöksége üdvözli a táncművészeti életjáradékra vonatkozó törvényi szabályozás korrekciójának, a törvény által kínált kedvezményhez való hozzáférés kiterjesztésének gondolatát.

A Magyar Koreográfusok Társasága Elnöksége nem tartja elfogadhatónak sem a táncművészeti életjáradékra vonatkozó törvénymódosítás előkészítésének módját, sem annak tartalmát.

a Magyar Koreográfusok Társasága Elnöksége
Juronics Tamás elnök
Barta Dóra
Duda Éva
Kovács Gerzson Péter
Krámer György

(Forrás: MNO, Magyar Koreográfusok Társasága)

süti beállítások módosítása