Országos Dráma Tanulmányi Verseny középiskolásoknak

A Theatrum Scholae Alapítvány versenyt írt ki 9-10. évfolyamos diákok részére. Célja többek között a színház területének megismerése és a színházi kultúra fejlesztése.

A verseny célja: A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata színháznak, mint teremtő értéknek bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés valamint a színházi kultúra fejlesztése.

drama.JPG

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyen részt vehet minden magyarországi középfokú oktatási intézmény, illetve a határontúli magyar tanítási nyelvű intézmények 9-10. évfolyamos tanulója, aki a megadott határidőre kitöltve visszaküldi a jelentkezési lapot.

A versenyen való részvétel kizáró okai: nincs.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny anyaga az alábbi drámákból, írásokból, színházi részletből és filmből tevődik össze:

- Szophoklész: Antigoné (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)
- Szophoklész: Trakhiszi nők (Karsai György és Térey János fordítása)
(megtalálható: http://www.old.szinhaz.net, Drámák fül alatt: 2007_04_drama.pdf)
- G. B. Shaw: Pygmalion (Mészöly Dezső fordítása)
- Eörsi István: Tragédia magyar nyelven Szophoklész Antigonéjából
(megtalálható: http://www.old.szinhaz.net, Drámák fül alatt: 2010_01_02_drama.pdf)

A felkészüléshez felhasználandó irodalom:

- Publius Ovidius Naso: Átváltozások (Devecseri Gábor fordítása) 10. könyv: Pygmalion
http://mek.oszk.hu/03600/03690/03690.htm#74
-
Simhandl, Peter: Színháztörténet (Helikon Kiadó, Budapest, 1998. 28─33. oldal - A klasszikus görög korszakban... kezdetű bekezdéstől)
- Hegedűs Géza − Kónya Judit: Kecskeének (Gondolat Kiadó, Budapest, 1969. 11−17. oldal) (Theszpisz és az éneklő kecskék, Az athéni színház és a klasszikus triász) és 25−32. oldal (Szophoklész)
http://www.literatura.hu/irok/okor/szophoklesz.htm
http://www.literatura.hu/lexikon/gorog_drama.htm

Youtube-on elérhető anyagok:

- Pygmalion (1938, rendező: Anthony Asquith, Leslie Howard, szereplők: Leslie Howard, Wendy Hiller, Wilfrid Lawson) https://www.youtube.com/watch?v=hdhFpos79mUSz
- Antigoné Reloaded - THEALTER Tea for Two workshop
Kurzusvezető: Horváth Csaba
Tréningbemutató: 2014. július 26. Régi Zsinagóga, Szeged
https://www.youtube.com/watch?v=2f_6I2DmKFo


A verseny időpontjai:

I. forduló: 2017. február 14. kedd, 14.00
II. forduló beadási határideje: 2017. április 3. hétfő
III. forduló: 2017. május 13. szombat

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

E-mailben 2017. január 31-ig a odtv17@gmail.com küldött jelentkezési lappal (melyben a jelentkező iskola neve, címe, a diákok neve, évfolyama és a felkészítő tanár elérhetőségei szerepelnek), illetve postai úton a 1085 Horánszky utca 11. címre.

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: 2017. február 14. kedd 14.00
Helyszíne: Budapest – Toldy Ferenc Gimnázium
További helyszínek: a jelentkező iskolák szervezik

Írásbeli (időtartam 180 perc, elérhető pontszám 100 pont).

 • feladatlap megoldása a következő témakörökből:
 • színház- és drámatörténet
 • színház- és drámaelmélet
 • színházi műfajok.
 • A feladatlap témája a megadott irodalom mentén az antik görög dráma és annak utóélete

  2. forduló: 2017. április 3. (a pályamunkák beérkezésének határideje)

A pályamunka témája:

Egy a versenyző által élőben látott előadás elemző bemutatása 3-5 oldal terjedelemben. (elméleti feladat)

VAGY

A versenyzők feladata bármely fent említett drámából egy szabadon választott részlet vagy téma felhasználásával készült 3-5 perces egyéni vagy csoportos jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi műfajban. (gyakorlati feladat)


 3. forduló: 2017. május 13. szombat 10.00 – 18.00

- Szóbeli elméleti (elérhető pontszám 50 pont).

 • egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idő után)
 • esetleg: a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
 • esetleg: az első forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések.

- Szóbeli gyakorlati (elérhető pontszám 50 pont), mely két részből áll:

 • előkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont),
 • kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).

Az előkészített, egyéni színpadi produkciónál a versenyző egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.

A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság feladatokat állít össze. A versenyzők véletlenszerűen (sorsolással) 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a tételek közül.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első fordulón legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetőséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Közülük a legjobb 20 diák vehet részt a döntőben. 

Az eredmények közzétételének módja:

Minden iskola levélben értesül a tanulók eredményeiről, valamint közzé is tesszük azt a www.kimi.hu-n.


Díjazás: könyv, DVD, színházjegy

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):

Theatrum Scholae Alapítvány: 1085 Horánszky utca 11.,  odtv17@gmail.com
Telepyné Knuth Barbara: 06-30-269-6844

(Forrás: Theatrum Scholae Alapítvány)

süti beállítások módosítása