Lezárult a Nemzeti Színház ellenőrzése

Az ÁSZ a 2011-2014 közötti időszakot vizsgálva a vagyongazdálkodást megfelelőnek értékelte, az átláthatósági kötelezettségek terén azonban hiányosságokat talált.

Az ÁSZ megállapította, hogy a tulajdonosi joggyakorlás, valamint a Nemzeti Színház vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozása és működtetése összességében megfelelő volt. A saját és a vagyonkezelt eszközök nyilvántartását megfelelően végezték, valamint az ellátott közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak elszámolása is szabályszerűen történt. A vizsgálat szerint a Nemzeti Színház beszámolási kötelezettségét hiányosan teljesítette, továbbá a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem teljes körűen tett eleget, mellyel nem biztosította az átláthatóságot. A Nemzeti Színháznál független belső ellenőrzést nem alakítottak ki, illetve nem működtettek.

nemzeti.jpg                                 A Nemzeti Színház épülete

Az ÁSZ megállapította, hogy a vagyon nyilvántartása szabályszerű volt, azonban a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor a belső szabályozástól eltértek. A Nemzeti Színház vagyongazdálkodási tevékenységét – a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség teljesítésének kivételével – a jogszabályi rendelkezések és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően végezte. Tevékenysége 2013 kivételével veszteséges volt, amely a saját tőke csökkenését okozta. A követelésállományát megfelelően kezelte. A vagyonváltozást eredményező döntések előkészítése összességében megfelelt a jogszabályoknak és a belső előírásoknak.

Az ÁSZ azt is megállapította, hogy a Nemzeti Színház a beszámolási kötelezettségét hiányosan teljesítette. Továbbá a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének nem teljes körűen tett eleget, és információs rendszerének kialakítása is hiányos volt. A Nemzeti Színház a belső szabályzatban foglaltak ellenére a belső ellenőrzés kialakítását, működtetését nem biztosította, annak ellenére, hogy 2014-től ezt számára jogszabály is előírta. A Nemzeti Színháznak, mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek adósságot keletkeztető ügylete nem volt, a kormányzati szektor hiányára befolyást gyakorló bevételeket és ráfordításokat szabályszerűen számolta el.

Az ÁSZ a Nemzeti Színház vezérigazgatójának hat javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

(Forrás: Állami Számvevőszék)

süti beállítások módosítása