Stuber Andrea kudarcnak itéli a POSZT tanácsadó testületének a munkáját

A Színházi Kritikusok Céhének elnöke ezért kilép a POSZT szakmaiságát szavatolni hivatott testületből.

A POSZT Szakmai Tanácsadó Testülete azzal a céllal jött létre tavaly márciusban, hogy szakmai tanácsokkal támogassa a színházi fesztivál újonnan felálló vezetését, illetve a POSZT versenyprogramjával kapcsolatos művészeti és szakmai kérdések megvitatása. A szakmaiság biztosítása mellett a testület céljai között - kimondva, kimondatlanul - az is szerepelt, hogy a színházi szakma korábbi években egyre elviselhetetlenebbé váló megosztottságát a POSZT-tal kapcsolatban csökkentse, legjobb esetben ki is rekessze.

stuber_szkarossy.jpg                           Stuber Andrea (fotó: Szkárossy Zsuzsa)

A kezdetekkor nyolc tagúra tervezett testület végül tizenhat fővel kezdte meg a munkáját. Hegedűs D. Géza elnöklése mellett a tagok: Balogh Tibor kritikus, fesztiválszervező, Besenczi Árpád színész, színházigazgató, Cseke Péter színész, színházigazgató, Gemza Péter koreográfus-rendező, művészeti vezető, Karsai György színháztörténész, egyetemi tanár, Keszég László rendező, a Magyar Színházi Társaság elnöke, Komáromi György gazdasági igazgató, Magács László rendező, volt színházigazgató, akinek a helyére később Balázs Zoltán színész-rendező, társulatvezető lépett, Mácsai Pál színész-rendező, színházigazgató, Máté Gábor színész-rendező, színházigazgató, Őri László pécsi alpolgármester, Rátóti Zoltán színész, volt színházigazgató, Stuber Andrea kritikus, Szűcs Gábor, a POSZT fesztiváligazgatója és Vidnyánszky Attila rendező, színházigazgató, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke.

A POSZT legutóbbi sajtótájékoztatóján a testület munkájával kapcsolatban az jelent meg, hogy „a Szakmai Tanácsadó Testület megalapítása és kezdeti munkája pacifikálta a szakmát, és tulajdonképpen problémamentessé és átláthatóvá tette a versenyprogram lebonyolítását”.

Stuber Andrea ezt egészen másképpen látja: véleménye szerint a testület működése esetleges volt és nem sikerült szakmai alapokra helyezni a versenyprogram kiválasztásának a rendszerét.Véleménye szerint kérdéses, hogy működőképes lehet-e a válogatás újonnan kialakított szisztémája anélkül, hogy színházi kritikus ne lenne a válogatók között.

Stuber Andrea levele

Búcsú a POSZT Szakmai Tanácsadó Testületétől

Tisztelt Ügyvezetés, tisztelt Elnök úr, tisztelt Tanács!

Április 30-án lejárt az egy év, amivel a POSZT ügyvezetése meghosszabbította az SZTT határidejét a POSZT versenyszabályzatának kidolgozására. Az elkészült versenyszabályzat elfogadására kiírt elektronikus szavazáson „tartózkodom” voksot adok le ezennel.

Egyben elköszönök a tisztelt testülettől.

Azért vállalkoztam a részvételre a tanácsban, mert úgy gondoltam, hogy az ügyvezetők pályázata üresen hagyta azt a helyet, amit a POSZT-ról alkotott szakmai koncepcióval kellett betölteni. Ennek kigondolására és kidolgozására kapott elvi lehetőséget a szakmai tanács. Úgy vélem, hogy alapjában véve nem sikerült élnünk vele.

Mint azt több ízben jeleztem, a mind tartalmilag, mind formailag (ügyrendileg) meglehetősen esetlegesen dolgozó testületünk munkája sok kívánnivalót hagyott maga után. A végeredményét pedig inkább kudarcnak tartom. Nem sikerült új és meggyőzően szakmai alapokra helyeznünk a válogatási szisztémát, amely a POSZT minőségét alapvetően meghatározó tényező. Ráadásul a létrehozott rendszer nem biztos, hogy működni fog. Kétséges ugyanis, hogy a válogatók – akik között nem lesz hivatásos néző, vagyis kritikus, mivel a szakmai tanács irtózott attól, hogy a színikritikusoknak rendszerszerű szerepe legyen a POSZT-válogatásban – képesek lesznek-e teljesíteni minimum 130-140 regisztrált versenyelőadás személyes megtekintését.

A kudarc az enyém is: nem tudtam támogatást szerezni olyan elvek érvényesítéséhez, amelyeket fontosnak tartok: a valós szakmai konszenzus, az összeférhetetlenség kizárása, a transzparencia igénye. Megítélésem szerint nem sikerült garanciális kereteket teremtenünk ahhoz, hogy a POSZT-ra fordított sokmillió forint közpénz átlátható módon és kétségbevonhatatlan szakmai indokoltsággal legyen elköltve.

A versenyszabályzat elkészült, a testületi tagok kétharmadának várható igenjét követően életbe fog lépni. A mai nappal kitöltöttnek tekintem a megbízatásomat.

Tudom, hogy a POSZT ügyvezetés a továbbiakban is számít a szakmai tanácsra, mivel személyi kérdésekben – válogatók, zsűritagok – a következő évben is dönteni kell. De az idei POSZT-zsűri megválasztása meggyőzött arról, hogy felesleges részt vennem a testület további munkájában. Hiszen az ügydöntő elektronikus szavazást semmilyen egyeztetés, tárgyalás, szakmai alapú kompromisszum-  és konszenzuskeresés nem előzte meg.

Érdemi diskurzus nélkül a magam részéről nem látom értelmét az ülésezésnek. 

Elbúcsúzom tehát, minden jót kívánva Önöknek.

(… Egy bekezdés a testületi tagsággal kapcsolatos szerződésről…)

Üdvözlettel:

Stuber Andrea

elnök

Színházi Kritikusok Céhe

Budapest, 2017. május 1.

süti beállítások módosítása