Görkorcsolyás Hamlet Alföldi módra

Görkorcsolyás Hamlet Alföldi módra


Népvezérként a magasból, dísztribűnről tekint le Claudius és újsütetű íelesége a népre, amely üres, de hatásosan előadolt szónoklalot hallgal, tapssal, ovációval köszönti az új uralkodót. Miközben a né SHAKESPEARE: HAMLET A nyitrai Dívaldo Amlrela Baltara 5'zín/uíz vendé.áték. a I'lsíliáAan Rendező: Alföldi Róbert hal király hatalmas swbra vádlóan áll a beiktatáson ünneplő publikum előtt. A tribünön hamis mosolyok, kiszámított, frázissal teli, gondosan tagolt populista mondatok, alant rendfenntartókkal "karbantartott" tetszésnyilvánítás, vakuk kattogass, a jól fényképezhető lelkes sokaság. Naoá, hogy Alföldi Róbert nem kosztümös Hamletet rendezclt, a mába helyezte át Shakespeare remekművét, ahogy tette ezt már jó néhány darabbal. Szürke technokrata egyenöltiinyhcn és kosztümben rohangásznak Dánia lakói, felelősségteljes arccal, gyors iramban ütögetik számítógépeik billentyűit. A Szellem is a számítógépen keresztül üzen, ő maga sem üt el külsőleg ajól vasak egyenscürkéktól. Hamlet (Marck Majcsky), amikor már gyötri a bosszú kényszere, kilóg közülifk. Fcszűltséglevezetésként görkorizva nyargalászik. Rosencrantzot (Klaudia Kcdembusnvá), aki copfos kiscsaj, cs Guildcnstcrnt (Juraj Hreka), aki a fiúja, cgyaral lcsmárolja. l loratio nemcsak a lelki. hanem szemmel láthatóan a testi jó barátja is. Hamlet mind nagyobb elkeseredésében rút durvasággal megerőszakolja Opheliát (Miloslava Zelmanova), akinek így apja - ebben az előadásban anyja-halálán kívül még egy nyomós oka vaq rá, hogy megőrüljön. A hatalmi gépezet gorombán behatol a párkapcsolatokba. Claudius (Marcet Ochránek) is feszültcéglevezetésként igyekszik meghágni Gertrúdot (Daniela Kuffclová), de csődór mond idegességében. Ezután fog rút bűne miatti vezeklő imába. Gusztustalan világnt ábtázo1 Alföldi Hamletje. Az olajozottan működő hazugság vitógát. A rutinná váló aljasságot. A píárral és gördülékenységgel leplezett hatalmi gépezet magától értetődő kegyetlenségCt. Alföldi azonban nem csinál komor színházat. Groteszkbe, olykor már-már könnyed humorba fojtjá a bánatot. Diákos lendületQ, kajlán szenvedélyes, ötletpetárdákkal teli előadást rendez. Fütyül a darab bonyolultságára, nem is íest finom ecsettel, kijelöl néhány föcsapást a színészek szamára, és azon hatásosan végig vezeti őket. Ezt persze lehet utálni, én ezúttal kimondottan szerettem. Őrzök a produkcióhól néhány erős képet. Amikor például a színészek egérfogó-jeleneténél Hamlet felrángatja Claudiust a színpadra, és vele játszatja el saját gonosztettét. Vagy amikor Ophelia a halála előtt öntözőkannával locsolja magát is és a földet is, mint aki még utoljára életet akar fakaszlani. Fortinbras - aki egyébként maga az eddig álruhás Szellem - kommandósai pedig erőszakkal kényszerítik Horatiót (ifj. Marión Laboda), hogy a szó szoros értelmében is kivetkezve önmagából, felöltse a jövő hatalmának egyenruháját. A nyitrai Divaldo ť színház Ť színészei, ha nem is mind kiugró tehetségek, de egységes, lendületes csapatot alkotnak. Alföldi a maga logikáfián belül-nem túl bonyolult gondalesti silcon, de eredeti megoldásokkal - játszatja a darabot. Az előadás erőteljes. Egyaránt hat arra a kisebbségre, amely meglóg a szünetben, és arra a többségre, amely lázas tapssal honorálja a produkciót. Bóta Gábor Az előadás groteszkbe, olykor már-már könnyed humorba fojtja a bánatat. Diákos lendületű, kajlán szenvedélyes, ötlatpetárdákkal teli produkció. Fütyül a darab bonyolHltságára, nem is fest finom ecsettel, kijelöl néhány főcsapást a színésrek számára Bóta Gábor

Dátum : 2002.05.06. Újság : Magyar Hírlap 13.oldal

süti beállítások módosítása