Pályázat


A Fõvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottsága
a 2003/2004. évadra meghirdeti a
Fõvárosi Színházi Alap
pályázatát.


A postára adás határideje: 2003. április 23.BUDAPEST
FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS
KULTURÁLIS BIZOTTSÁGA

A Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a 2003/2004. évadra meghirdeti a
Fővárosi Színházi Alap pályázatát.


PÁLYÁZHATNAK:

Struktúrán kívüli színházak, színházi csoportok, továbbá magánszemélyek egyedi produkciókkal és konkrét évadtervekkel.

A pályázat kedvező elbírálásának alapfeltétele, hogy a pályázat tárgyát képező elképzelés művészeti és repertoár-értéke kiemelkedő legyen, rendezett pénzügyi háttérrel és saját fedezettel is rendelkezzen, továbbá Budapesten valósuljon meg.

Költségvetési intézményként, továbbá kht-ként működő kőszínházak kizárólag az a.) és b.) pontban megjelölt célokra pályázhatnak.

A döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban részt vevő személyek nem pályázhatnak.


PÁLYÁZNI LEHET:
a.) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára élvezhető, igényes kortárs és klasszikus darabok bemutatására;
b.) kőszínházak stúdiószínpadának, illetve kamaraszínházának bemutatóira az önálló arculat kialakítása céljából;
c.) a biztos játszóhellyel rendelkező struktúrán kívüli művészeti műhelyek fővárosi jelentőségű szakmai programjainak megvalósítására, évadtervére;
d.) befogadó-nyilatkozattal rendelkező művészeti együttesek munkájának produkciós támogatására (új bemutatóra és továbbjátszásra)
e.) a szakmai sajtó legjelentősebb kiadványainak megjelentetésére

NEM NYÚJTHATÓ BE PÁLYÁZAT:
 utazásra, külföldi tanulmányútra, külföldi vendégjátékra;
 ösztöndíjra, szociális támogatásra;
 intézményi működési költségekre;
 amatőr együttesek (színjátszókörök) tevékenységére.


A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA:

Pályázni a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V. Károly krt. 28.) beszerezhető, illetve a Városházi Lapok www.budapest.hu internetcímén letölthető űrlap kitöltésével lehet. A pályázati űrlapot és a hozzá tartozó max. 3 gépelt oldal szöveges indokolást, valamint a részletes költségvetést 1 példányban a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályára (cím: 1364 Budapest 4 Pf. 1.) kell benyújtani, kizárólag postai úton.
A postára adás határideje: 2003. április 23.
A hiányosan kitöltött pályázatok nem érvényesek.

A pályázónak jeleznie kell, hogy az adott programmal a Fővárosi Önkormányzat többi Kulturális Alapjaihoz pályázott-e. Egyúttal nyilatkoznia kell az elmúlt évben kapott támogatásokról és elszámolásukról. Amennyiben a pályázó a korábbi, lejárt határidejű támogatási összeggel nem számolt el, új, nyertes pályázata összegének utalására nem kerülhet sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program leírását, a megvalósításban részt vevő közreműködők nevét, a tervezett helyszínt, a várt nézőszámot, a helyszín befogadó nyilatkozatát, valamint a program részletes költségvetését.

A pályázatokról - a Fővárosi Színházi Szakértői Testület javaslatainak figyelembe-vételével - az oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága dönt 2004. június 30-ig, az eredményről minden pályázó értesítést kap. A Bizottság által megítélendő legkisebb támogatás összege 100 eFt. Az értesítést követő 30 napon belül a csak megtekintésre beadott mellékleteket kérjük elvinni, mivel tárolásukról gondoskodni nem áll módunkban. A támogatottal a Kulturális Bizottság szerződést köt, az átutalás feltétele az aláírt szerződés visszaküldése. Az eredményes pályázók propaganda-anyagaiban, valamint megjelenő kiadványaiban a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottságát mint támogatót fel kell tüntetni.

A 2003. évi elnyert támogatási összegek felhasználásáról legkésőbb 2004. április 30-ig kell elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a számlamásolatokat, az összesítőt és egy rövid szakmai beszámolót. Az Alap segítségével megvalósult rendezvények, produkciók propaganda-anyagából, műsorfüzetéből (amennyiben készül, videofelvételéből) az elszámolással egy időben egy példányt be kell nyújtani a Kulturális Ügyosztályra.

A Színházi és Kulturális Alapok eredményes pályázóinak nevét, a megvalósítani kívánt célt, valamint az elnyert támogatási összeget közzétesszük. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztálya, Tel: 327-12-91.

Budapest, 2003. március


Körmendy Ferenc
elnök

Budapest Portál >>

süti beállítások módosítása