Az ITI elnökének köszöntõ levele a POSZT alkalmából

Az alábbi levelet Dr. Manfred Beilharz rendezõ, a Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) elnöke, a Wiesbadeni Biennálé (korábban Bonni Biennálé) társelnöke, az ITI Német Központjának elnöke írta a harmadik POSZT alkalmából.

Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja
Fábri Péter elnök

Tisztelt Fábri úr,
tisztelt kollégák a magyar színházakból!

Engedjék meg, hogy a 3. Pécsi Országos Színházi Találkozó alkalmából, mint a Nemzetközi Színházi Intézet elnöke, tolmácsoljam az egész világ színházi embereinek üdvözletét, azokét az emberekét, akik ebben a hálózatban minden művészi, politikai és földrajzi határt átlépve egyesülnek.A következő napokban Pécsett ismét jelentős szelete látható majd országuk sokoldalú színházi alkotóművészetének. Olyan együttesek, amelyek nem csak Budapestről, a metropoliszból, de az összes régióból érkeznek. Darabok és szövegek, Shakespeare-től és Dosztojevszkijtől épp úgy, mint Urs Widmertől, Hans Henny Jahntól, olyan kortárs szerzőkig, mint Ágota Kristof és Martin Sherman. Külföldi szerzők művei épp úgy, mint hazájuk drámaíróinak művei - Móricz Zsigmond és Kiss Csaba darabjai.

Ismét összegyűlnek a színházi emberek, hogy egy fesztivál keretében vitassák meg a magyar nemzeti színjátszás aktuális helyzetét és esztétikáját. Egy ilyen kép azonban nem csak a színház, hanem az ország jelenkori állapotát is mutatja. Egy olyan ország helyzetét, amely saját helyét Európa közepén és a nemzetközi közösségben határozza meg.

Ebben a folyamatban fontos szerepe van a színházi emberek nemzetközi találkozásainak is. A Nemzetközi Színházi Intézet ezeknek a találkozásoknak a céljára épít hidakat, és örülök, hogy az ITI Magyar Központja ebben tevőlegesen részt vesz.

Tankred Dorst ez évi színházi világnapi üzenetében ezt írta: "Én azt hiszem, hogy minden erőnkkel és tehetségünkkel, ami - nem tudjuk, kitől - adatott nekünk, meg kell védenünk rossz és szépséges, hibákban gazdag jelenünket, értelmetlen álmainkat és haszontalan erőfeszítéseinket az ismeretlen jövőtől."

Azt kívánom Önöknek, hogy a 3. Pécsi Országos Színházi Találkozó tegye jól láthatóvá a magyar színház sokoldalúságát és aktualitását és hogy ez a találkozó is mutassa meg a színháznak mint mélységesen emberi művészetnek világát és jelentőségét.

Dr. Manfred Beilharz
Elnök
Nemzetközi Színházi Intézet

süti beállítások módosítása