NAPJAINK MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA

A Budapesti Õszi Fesztivál keretében
2003.október 21-én kedden 10.00-17.00
között kerül megrendezésre a
NAPJAINK MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA
cimû könyvbemutató-szimpózium a Bárka Színházban.

Vendégeink:
a lengyel és magyar szinház és drámairodalom kiváló személyiségei
Ugorjon be a Bárka Szinházba egy pár percre!

NAPJAINK MAGYAR ÉS LENGYEL DRÁMAIRODALMA
KÖNYVBEMUTATÓ
SZIMPÓZIUM

I. RÉSZ

10.00 - 10.30
KÖSZÖNTŐ
BEMUTATKOZÁS
A KÉT KÖTET BEMUTATÁSA

10.30 - 12.00
VITA
KÁVÉSZÜNET

12.15 - 13.15
VITA
EBÉDSZÜNET


II. RÉSZ

13.45 - 14.00
A KÉT KÖTET RÖVID BEMUTATÁSA
(azoknak, akik nem voltak az I. részen)

14.00 - 15.30
VITA
KÁVÉSZÜNET

15.45 - 16.45
VITA

I. RÉSZ TAGADÁS VAGY FOLYTONOSSÁG?
Formanyelvi őrségváltás az 1989 utáni magyar és lengyel dramaturgiában
Vitavezető: Pászt Patrícia


"Történhetett valami, ami miatt Mrożek létezik, de még sincs jelen. Paradox módon éppen most jelennek meg "Összegyűjtött művei"... Mégis mintha kicsit eltávolodott volna térben-időben, s az is lehet, hogy teljesen kivonult a kortársak tudatából. (...) Elvétve játsszák, ritkábban, mint valaha. Vajon tovatűnt, mint a sokan mások, azzal a korral együtt, amelyet dokumentált? Nem megfelelő a nyelv? Vagy a forma? Ördög tudja." (Tadeusz Nyczek: Błoński pisze Mrożka, Gazeta Wyborcza 1995.11.15)

"Legutóbbi műveit dramaturgiai repedések és aránytalanságok jellemzik, fájdalmas zűrzavar tárul elénk: hevesebb bírálói azt kiáltják: Mrożeknek vége". (Jacek Sieradzki: Piskorz i jego wędkarz, Polityka 1996/2)

"A Tangó premierje óta 35 év telt el. Az idő megtette a magáét, a színházművészet pulzusa már kissé más ritmusban ver, mint Mrożek drámái. Nincs többé kulcsunk ehhez a nyelvhez és mentalitáshoz. Hiszen az utóbbi évtizedekben megváltoztunk. És nem tudom, hogy Mrożek továbbra is a mai világunkról szól-e. (...) Parabolái mára már megfosztattak mindattól, ami a valóságról szólt bennük." (Wojciech Majcherek: Dramaturgia współczesna: rzadka uprawa?, Teatr 2000/9)

Mi történt a "Nagy Öregek" művészetével ? (Mrożek, Różewicz)

Magyarországon megfigyelhető-e hasonló "kiöregedési" jelenség - és beszélhetünk-e egyáltalán jelenségről?

Nem a színházi gyakorlat hat-e negatívan e jelenségre? (klisék, "könnyű rendezések")

15 távlatából: valóban cezúra-e 1989? A formai (nyelvi, esztétikai és műfaji), vagy tartalmi aspektusok meghatározóbbak e jelenség vizsgálatakor? Túl vagyunk-e a "krízisen"?

"Villqist, aki a legalapvetőbb érzésekről: szerelemről, gyűlöletről, halálfélelemről ír, megszabadíthatja a lengyel drámairodalmat attól a Witkiewicz-Gombrowicz-Mrożek által uralt groteszk-abszurd nyelvezettől, amely a XX. század lengyel színházát meghatározta. Attól a világtól, amelynek hősei nem élő személyek, hanem eszmék voltak. Drámái ellenszert jelentenek Mrożek nyelvi-logikai modelljeire, a schaefferi "játsszunk színházat" dramaturgiára és Różewicz hőseinek dekonstruált világára" (Roman Pawłowski: Lemury doktora Villqista, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2001)

Megtörni, megszakadni látszik-e a lengyel drámában a klasszikusoktól örökölt folytonosság: az elődök megkérdőjelezése, a gúny általi apoteózis hagyománya? Vagy éppen ezzel folytatódik?

Mi jelenthet alternatívát a morális, egzisztenciális és nyelvi zülléssel szemben, mivel lehet még "megfejelni" a totális lepusztulást? Amikor már régen minden érték megkérdőjeleződött, nem hat-e klisészerűen a közönség/olvasó negatív sokkolása? Stiláris útkeresések, új formai és nyelvi megoldások a mai lengyel és magyar drámában.II. RÉSZ: SZÓ, SZÓ, SZӅ.ÉS A GYAKORLAT
Az új drámák és fiatal nemzedék esélyei a magyar és lengyel színpadokon
Vitavezető: Spíró György


"A kilencvenes évek drámaíróit nem lehet esztétikai, dramaturgiai alapon tendenciákba, csoportokba sorolni." (P. Müller Péter: A magyar dráma az ezredvégen, Księgarnia Akademicka 2003)

"A romantikus-szimbolista vagy éppen groteszk-abszurd lengyel drámahagyománnyal szemben jelentkező irányzat a fiatal nemzedék soraiban is ígéretes tehetségeket jelez. Az angol és német drámairodalomból ösztönzést merítő ún. "ifjú brutálisok" korosztálya (Lachnit, Nawrocki, Bukowski) a naturalista, dokumentum-, vagy riport-szerű művekben keres megoldást napjaink akut kérdéseire, és úgy tűnik "az ő kezükben van a lengyel dráma jövője". (prof. Małgorzata Sugiera: O współczesnym dramacie polskim, Rzeczpospolita 2000.08)

"Shopping and fucking" és az "Ifjú brutálisok" valósága - a nyugat-európai realista, naturalista dráma hatása régiónk dráma-, és színházművészetére.

"Pornó generáció" - a legújabb lengyel drámaválogatás

Hová tűntek, mivé alakultak át a "Nagy Öregek műhelyei? (Kantor, Grotowski, Katona József Színház, Krystian Lupa") Beszélhetünk-e új színházi műhelyekről?


"A legritkább esetben történik meg, hogy egy új dráma be tudna épülni a színházi repertoárba" (P. Müller Péter)

"Nádas zenei szerveződésű dramaturgiája olyan kihívást jelent a magyar színházi gyakorlatnak, amelynek az eleddig nem tudott megfelelni" (P. Müller Péter: A magyar dráma az ezredvégen, Księgarnia Akademicka 2003)

"Az Ilja próféta a legújabb lengyel drámairodalom egyik gyöngyszeme, mégis hazájában kevés helyen játsszák, mint ahogy többi művét is ritkán látni színházban" (Pászt Patrícia: Hajónapló 2003)

Új hazai drámák hazai színpadokon

A szakmai fórumok tartalmi szerepe: kötelező formalitás vagy "hosszú távú eredmények"?
1. Lengyel Kortárs Drámaverseny (Wojciech Majcherek)
2. Kortárs Dráma Laboratórium (Tadeusz Słobodzianek)
3. Eurodrama (Pawel Miœkiewicz)
4. Kortárs Magyar Drámafesztivál
5. Zalaegerszegi Nyílt Fórum

Új magyar drámák lengyel színpadokon - lengyel drámák magyar színpadokon. A HIÁNY okai (érdektelenség, értetlenség, berögzült régi reflexek, fordítási nehézségek, jogdíjak, szakmai fórumok, sajtó hiánya?)

Az utóbbi évek magyar drámáinak lengyelországi fogadtatása

Schaeffer és Słobodzianek magyarországi fogadtatása.- ÉS AMIRE NEM FOG IDŐ JUTNI:

A színházi intézményrendszer változásai 1989 után
Kőszínházak és alternatív stúdiók fenntarthatósági problémái
A "nemzeti dráma" és "nemzeti színház" ideológiája
"Nincsen pénz a kultúrára" rovat

süti beállítások módosítása