Karinthy Márton: Ördöggörcs

Majdnem száz esztendõ telt el azóta, hogy a magyar közönség vár egy Karinthy regényre. Most itt tartja a kezében. (Heller Ágnes)


Meghívó


Az Ulpius-ház kiadó szeretettel meghívja Önt

Karinthy Márton Ördöggörcs - Utazás Karinthyába

című regényének sajtóbemutatójára.

A könyvről beszélgetnek többek között Fráter Zoltán és Szalay Károly irodalomtörténészek és Vekerdy Tamás pszichológus.

Közreműködik: Bodrogi Gyula

A sajtóbemutató időpontja: 2003. november 12. 11 óra
Helye: Centrál kávéház (Budapest, V. Károlyi Mihály u.9.)

Üdvözlettel

Karinthy Márton író és Vándor Ágnes, az Ulpius-ház kommunikációs vezetője
Heller Ágnes szerint a magyar közönség közel száz éve vár egy Karinthy regényre. Most megszületett, s ez év november elején az Ulpius-ház kiadó jóvoltából meg is jelenik. A nagy Karinthy regény szerzője Karinthy Márton színházi rendező, Karinthy Frigyes unokája, Karinthy Ferenc (Cini) fia. Regényének tárgya pedig a Karinthy család története. S mint minden nagy családregény ez is egyben a kor regénye, a huszadik század regénye.

A történet három generáció - Karinthy Frigyes, Karinthy Ferenc (Cini) és az író, Karinthy Márton - azonos terjedelmű elemzése. Mindeközben a regény igazi főhőse Karinthy Gábor, Karinthy Frigyes idősebb, első házasságból való költő fia, aki az örültségbe menekül, vagy inkább abban találja meg szabadságát és kényelmét. (Ő az egyik hőse Benedek István Aranyketrec című regényének).

Karinthy Márton regénye fikció, dokumentáció, visszaemlékezések, naplórészletek és interjúk szövevénye. Ezek a dokumentumok, emléknyomok, naplórészletek visszaidézik számunkra a huszadik századot, mindenekelőtt pedig egy pesti irodalmi kör életét Hitler, Sztálin és Kádár János országában. Egy letűnt világ nyomában vezet a könyv bennünket, bohém szokások és politikai megalkuvások, személyes szeretetek és gyűlöletek világába, az olvasmányok, viták és tréfák, színházak, sikerek és bukások életformájába. Megtudjuk, hogy mit olvastak akkoriban, mit láttak a színházban akkoriban, kik voltak a leghíresebb emberek és asszonyok akkoriban, bennfentesek leszünk az irodalmi és egyéb pletykákban.

A regényben Karinthy Márton mániákusan kutat a Karinthy család titkai után. S nyomozása meglepő, eddig ismeretlen információkat tár fel, melyek e könyvben látnak először napvilágot. A kötet ily módon „kötelező olvasmány” is, hiszen - időutazásban és szellemidézésben veszünk általa részt - valamennyiünk közös múltjába.

A kiadó szeretné a Karinthy-legendát kivinni Budapestről, ezért megjelenését követően a könyv és írója országjáró körútra indul.

A könyv a magyar kiadói gyakorlatban szokatlan módon egyszerre jelenik meg egykötetes kemény és kétkötetes puhafedeles változatban.
A kiadó a regénnyel egyidőben megjelenteti Karinthy Gábor Én, fájdalomherceg című verseskötetét.

További információ: Vándor Ágnes, Ulpius-ház kiadó T: 06 30 9909 777.

Karinthy Márton írja:


A családunkban oly sokat emlegetett "ördöggörcs"!
Karinthy Gábor, apám testvére nevezte így a saját betegségét.
Eltöprengtem. Egyáltalán: mit tud a világ Karinthy Gáborról? Mi maradt utána? Egy vékonyka kötet Bánat címen, majd egy másik 1990-ből, lényegében ugyanannak az újrakiadása Én, fájdalomherceg címen.
Karinthy Gábor élete nagy részét a sárga házban élte le. Azt mondták róla, gyógyíthatatlan beteg.
Megszereztem a kórtörténetét Intapusztáról, a híres Aranyketrecből, ahol gyerekkori barátja, Benedek István orvosi kezelése alatt élt évekig. Egy felülvizsgálati dokumentumon e szavakra leltem: "Elmegyógyintézetben tartható". A száraz orvosi diagnózis szíven ütött. Talán ekkor döntöttem el végképpen, hogy megírom Karinthy Gábor történetét"

Végül is húsz éve készültem már erre. Húsz éve gyűjtögettem az íráshoz az "anyagot". Mi ez az anyag? Családom, a Karinthyak. A mítosz, amely körénk fonódott. Emlékek halmaza. Anekdoták tömege. Csattanós sztorik végtelen száma ... stb.
Meg a személyes emlékeim.
Ezek nyomába kellett hát szegődnöm.
Fellelni az adatokat. Rábukkanni a valóság elveszettnek hitt morzsáira.
Vagy akár fikciós következtetéssel újrateremteni őket!

Karinthy Gabi, az őrült költő a nyomozás apropója és egyben a cselekmény kovásza. Az ő története keretezi a családregényt. A Karinthy családban ismétlődő traumákat, átörökített tehetségeket és kudarcokat. Az örökösen visszatérő gátlást. Ugyanakkor a mindig újabb rohamokban támadó bűntudatot valami elmulasztott, el nem végzett kötelesség miatt. A meg nem írt Nagy Mű fájdalmát. Az elkótyavetyélt vagy aprópénzre váltódott tehetség gyötrelmét. Tehát az ördöggörcsöt.
Nyomon követhetjük harcát az önmagára mért démonnal. Egy olyan harcot, amelyben már a születése pillanatában is vesztésre állt. Ő azonban mégis nekifeszül. Akárcsak Dante, aki alászáll még a pokolba is azzal a céllal, hogy aztán visszatérve az emberek közé, elmesélhesse a mélység bugyraiban látottakat.
Felbontható-e egyáltalán az ördöggel megkötött szerződés?
Talán ez lehet az egyik rétege az elkészült Karinthy családregénynek.

Persze sok más rétege is van.
Visszamegyünk az "őskorba" is. Megismerkedünk az ifjú Karinthy Frigyessel és környezetével. Bepillantunk első és második házasságának intimitásaiba.
Irodalmi és magánéleti "indiszkréciók" tanúi lehetünk.
A történet egyik vezérmotívuma az apával viaskodó fiú (nemzedékeken átívelő) örökös harca.
Megismerjük a szerző édesapjának, Karinthy Cininek sikerekben és vásott tréfákban csapongó életét. Írói indulását a háború után. Részvételét a kor irodalmi, politikai és tárasági harcaiban. Játékait, és emberi kvalitásait. Az 1956 előtti és utáni hitét, csalódását, kiábrándulását és egyre erősödő bűntudatát valami soha el nem követett bűnéért. Ugyanakkor végig követhetjük szellemi leromlását és halálának szörnyűséges történetét is.

A mű szerzője, Karinthy Márton előző életében - vagyis mielőtt írni kezdett volna -, évtizedekig színházrendezéssel és színigazgatással foglalkozott. Ifjúkorát megismerve felmerülhet a kérdés: Ellentétben szülei, nagyszülei színes, kalandos és gyönyörű eszmékkel, ideákkal teli életével, számára már csak egy illúziókkal kibélelt ábrándvilág maradt?
Vagyis hogy: tehet-e a harmadik generáció arról, hogy neki csak ez a lábvíz-mélységű vidéki, konszolidációs színházi világ adatott?

Hogy a könyv eléggé terjedelmes? Hát igen, meglehetősen vaskosra sikeredett. Ám a történetnek minden rétege egyformán lényeges. Vagyis a látszólag apró motívumok, a semmiségnek tűnő részletek, a nüanszok ugyanolyan fontosak e történetben, mint a nagy drámai jelenetek, vagy az izgalmasan tekergőző oknyomozó riportok. A morzsák szerves részei a fő cselekménynek: a pszichológiai kriminek. Egy nyomozásnak önmagunk után.

Ami egyúttal Karinthy Frici, Gabi, Cini, Böhm Aranka, Benedek, Devecseri és a többiek életének a summája is - korunknak? századunknak? - a leromlása is egyben. Ha úgy tetszik: életünk szarrámenése, röviden ördöggörcse.

süti beállítások módosítása