A Magyar Színmûvész Kamara elõkészítésérõl

A Mozaik Mûvészegyesület közleménye

A Mozaik Mûvészegyesület elnöksége a közgyûlés IV/2003./4. sz.
határozatában foglalt felhatalmazása alapján tárgyalásokat
kezdeményezett dr. Hiller István úrral, a nemzeti kulturális örökség
miniszterével és dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter úrral a Magyar
Színmûvész Kamara felállításáról.

Dr. Hiller István miniszter úr törekvéseinket pozitívan fogadta, így
szükségesnek, időszerűnek ítélte a magyar színművészek művészi-
szakmai érdekérvényesítési lehetőségeinek megteremtése, illetve
bővítése érdekében egy országos színészkamara felállítását. Az ezzel
összefüggő feladatok koordinálása érdekében a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a Mozaik Művészegyesület szakmai-operatív
együttműködést határozott el.

A miniszter úr kifejezésre juttatta, hogy személyes szerepvállalásával is
elő kívánja mozdítani a színművész hivatás szakmai
és társadalmi megbecsüléséért, tekintélyének helyreállításáért,
a hivatásgyakorlásuk szakmai intézményrendszerének kiépítéséért
tenni akaró színművészek törekvéseinek eredményességét.

Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter úr a személyes konzultációk
alkalmával biztosította a Mozaik Művészegyesület elnökségét, hogy az
Igazságügyi Minisztérium a Mozaik Művészegyesület céljaival, különös
tekintettel az országos színművész kamara felállítására irányuló
törekvésekkel egyetért és a jogszabályok adta lehetőségek figyelembe
vétele mellett minden segítséget megad ahhoz, hogy az egyesület
célkitűzései megvalósulhassanak. Tájékoztatást adott továbbá arról,
hogy e törekvések megvalósítása beilleszthető a kormány jogalkotási
tervébe.

A Mozaik Művészegyesület elnöksége úgy ítéli meg, hogy - elsősorban
az érintett szaktárcák vezetői felelősségteljes álláspontjának
köszönhetően - adottak a feltételek egy olyan szakmai önkormányzat
létrehozására, mely lehetővé teszi, hogy a színésztársadalom
közvetlenül és a maga választott testületei, tisztségviselői útján
demokratikusan - a törvények által meghatározott keretek között -
önállóan intézze szakmai ügyeit, meghatározza és a közérdekkel
összhangban képviselje szakmai, etikai, gazdasági és szociális
érdekeit, társadalmi súlyának, szellemi tőkéjének megfelelő mértékben
hozzájáruljon a kulturális politika alakításához, a társadalom kulturális
igényei kielégítésének javításához.

A Mozaik Művészegyesület a színész-szakmai társszervezetekkel
együttműködve, egyetértésben meg kívánja alkotni a fentiekkel
összhangban álló normajavaslatát, melyet 2004. január 21-én a
szaktárcák érintett vezetőinek meghívása mellett rendkívüli és
nyilvános közgyűlésen kíván az érdeklődőkkel megismertetni.

Budapest, 2003. december 11.

A Mozaik Művészegyesület elnöksége:

Szűcs Gábor elnök
Vasvári Csaba elnök-helyettes
dr. Kriza Zsigmond elnök-helyettes

süti beállítások módosítása