Örkény István drámaírói ösztöndíj

- Pályázati felhívás az Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére -

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.) Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színmûvek létrejöttét, valamint lehetõséget adjon azon fiatal pályakezdõ drámaírók részére, akik eddig irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a mûfajhoz.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 5 fő
Pályázhatnak: 1964. január 1. után születettek
Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000 Ft/hó

Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről az év végén nyilvánosan kötelesek beszámolni, valamint részt vesznek egy - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított - nyilvános kulturális rendezvényen.

A pályázati kérelemhez két példányban csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot,
- a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációját, eddig megjelent vagy bemutatott műveinek listáját (bemutatott mű hiányában egy korábban írt alkotás teljes szövegét)
- két elismert pályatárs (drámaíró ill. színházi szakember) ajánlását,
- a megírandó mű alapos ismertetését, valamint a készülő drámából egy részletet.
- adatlapot

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Gárdos Bernadett.

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.
Telefon: 266 2669, 266 1357
Beadási határidő: 2004. február 27.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).

Budapest, 2004. január

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

süti beállítások módosítása