Pályázati felhívás

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás három éves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 7. számú mellékletének e) pontja alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) pályázatot hirdet, az önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként mûködõ ALTERNATÍV TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI MÛHELYEK, valamint a KIEMELT ALTERNATÍV TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI MÛHELYEK mûködésének: a színházterem használatával kapcsolatos kiadások (közüzemi, kommunikációs, adminisztrációs, karbantartási stb. díjak), valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei költségének támogatására.

Azok a tánc- és mozgásszínházi társulatok pályázhatnak, amelyek az alábbi három kategória egyikébe besorolhatók:

1. Vállalkozói alapon működő mozgásszínház, amely társulattal rendelkezik (ezekkel legalább évi 2 új bemutatót hoz létre és legalább évi 80 előadást tart) vagy legalább 3 társulatot fogad be (legalább évi 100 előadást tart), legalább 3 éve rendszeresen működik, saját tulajdonnal, bérleménnyel, kizárólagos használati joggal rendelkezik, s közönségforgalmi terekkel van ellátva.

2. Társulattal rendelkező, más intézményben rendszeresen helyet kapott, időszakosan, de legalább évi 20-80 előadással, legalább 3 éve működtetett, évi legalább 1 új bemutatót létrehozó mozgásszínház.

3. Befogadó színházban, vagy más intézményben legalább 3 éve időszakosan működő, évi legalább 1 új bemutatót létrehozó mozgásszínházi társulat.

A pályázati körbe tartozó együttesek által létrehozott produkcióknak bemutatási lehetőséget biztosító befogadó műhelyek is pályázhatnak az I. kategóriában. A pályázatban részletezni kell, hogy milyen előadások befogadására, milyen műhelymunkára adnak lehetőséget, valamint azt is, hogy a létrehozott vagy befogadott produkciók költségeihez mennyiben járulnak hozzá. Ebben az esetben csak az a beadvány tekinthető érvényesnek, melynél a tervekben megnevezett társulatok vezetői is aláírják az adatlapot.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó 2003. évi művészi programjának megvalósításáról szóló részletes szakmai és költségvetési beszámolót. (Számlamásolatokat nem szükséges becsatolni).
2. A 2004. évre tervezett részletes művészeti elképzeléseket, a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások felsorolását, a megvalósításhoz szükséges részletes költségvetési tervezetet és a kért támogatás összegét.
3. A kitöltött és a pályázó által aláírt, a támogató önkormányzat által ellenjegyzett pályázati űrlapot.

A helyi önkormányzatok színházi támogatásáról szóló 1/2004. (I. 30.) NKÖM rendeletnek megfelelően, a társulatok pályázhatnak a kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházak működését támogató keretre. A pályázó az alábbi feltételek együttes megléte esetén minősíthető kiemelt műhellyé:

- fenntartó nélkül, legalább öt éve folyamatosan működik;
- állandó társulattal rendelkezik;
- előadásaival és a táncpedagógiai munkájával jelentős szerepet vállal a magyar táncművészet megújításában.

A kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek köréről - az általa felkért szakmai kuratórium javaslata alapján - a nemzeti kulturális örökség minisztere dönt.

Amennyiben a kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházak kategóriában induló együttes nem minősül kiemelt műhelynek, úgy a továbbiakban az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek pályázat résztvevőjének tekinti a szakmai kuratórium.

A kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek keretére pályázó társulat pályázatának tartalmaznia kell:

- a tavalyi alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek működését támogató pályázaton elnyert összeggel történő részletes elszámolást (számlamásolatokat nem szükséges becsatolni);
- hosszú távú - legalább három éves - szakmai koncepció ismertetését;
- a 2004/5-ös évad tervének részletes ismertetését;
- kitöltött és a pályázó által aláírt, a támogató önkormányzat által ellenjegyzett pályázati űrlapot.

A pályázatokat a támogató önkormányzathoz kell benyújtani 8 példányban 2004. február 26-ig (postára adás napja).

A helyi önkormányzatok a pályázatokat a székhelyük szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán keresztül nyújtják be. Az Igazgatóság az 1992. évi XXXVIII. Törvény 64/B. §. (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálja és a pályázati felhívásnak nem megfelelő, hiányos pályázat esetében a pályázót a pályázat benyújtását követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel. Az Igazgatóság a megvizsgált támogatási igényt 2004. március 12-ig továbbítja a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztályára. (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)


A borítékra írják rá:

ALTERNATÍV TÁNCSZÍNHÁZAK PÁLYÁZAT


A támogatás odaítéléséről kuratórium dönt. A döntésről az NKÖM értesíti a pályázókat és az önkormányzatokat, valamint az eredményt közzéteszi a minisztérium honlapján. Ezzel egyidejűleg értesíti a Belügyminisztériumot az önkormányzatok részére utalandó támogatások összegéről.

Budapest, 2004. február

Dr. Hiller István
a nemzeti kulturális örökség minisztere

süti beállítások módosítása