Venczel Sándor: PáholyPótszék

TIZENEGY ELÕADÁS A MAI MAGYAR SZÍNIGAZDASÁGRÓL

"Venczel elõadásai komoly hiányt tölt be a non-profit szféra irodalmában, hisz modellek és elméletek helyett a színházak mindennapi gazdálkodási gondjaira - elfogultam, ám kellõ távolságból - keresi a megoldásokat.
Örülök, hogy egy volt kaposvári írta meg ezt a könyvet, amelyet szívesen ajánlok minden színházi és civil olvasónak" Babarczy László

Média+Print Kiadó Budapest 1994.

ELSŐ ELŐADÁS: 1979 tavaszán egy álmos délután...

MÁSODIK ELŐADÁS: A színigazdaságról általában
a magyar színigazdaság rövid története; szabadság és támogatottság,
bizonytalanság, színházi koncepció hiánya, bizalmatlanság,
vállalkozási skizofrénia, a költségvetési gazdálkodás színvonala;
kísérletek, támogatás és alapítványok, menedzserek;
a színházi vagyon, színházi képesség, termelékenység, termékfejlesztés,
ár, központosítás, sörgyári marketing


HARMADIK ELŐADÁS: A színházi tervezésről
ideológiai kiábrándultság, művészet- és művészkép; érdekek,
vezetés színvonala, szakképzés, kulturális koncepció, művészeti, gazdasági koncepció, bemutatóterv, éves költségvetés, béralap, beruházási és
felújítási terv, karbantartási terv, személy- és vagyonvédelmi terv,
produkciós terv, bevételi terv


NEGYEDIK ELŐADÁS: Az állami támogatásról
jellemzői: szükség, gyámolítottság, kiszolgáltatottság;
az állami támogatás fajtái: tárgy, időbeniség, időtartam,
viszonyítási alap, konkrétság, természet, elszámolás szerint;
javaslat az állami támogatási rendszer reformjára:
művészettől függő és független költségek,
a támogatás bevétel függősége, elosztási módok


ÖTÖDIK ELŐADÁS: A színházi marketingről
a színházi marketing szükségessége, piacorientáltság;
a stratégia elemei: szegmentáltság, piacra lépés, időzítés;
marketing mix: előadás, reklám, forgalmazás, ár,
a marketing terv elemei: célok, műsorterv, árterv,
piaci információs terv, értékesítési terv reklámterv,
szervezet, költségvetés


HATODIK ELŐADÁS: Az érdekek hálójáról
a színházi érdekek fajtái: anyagi, szellemi, megjelenési forma,
összetettség, időtáv, rejtettség, irány, szervezettség, cél szerint;
a színházi érdekek mozgásformái: álruhák, állandó változás;
a színházi tárak érdekeltségi rendszeri és azok hatékony
működésének nyolc alapelve.PÁHOLYPÓTSZÉK II. KÖTET
ÚJABB ÖT ELŐADÁS A MAI MAGYAR SZÍNIGAZDASÁGRÓL

Média+Print Kiadó Budapest 1999.

"Venczel újabb előadásai a színház és a gazdaság olyan házasságáról szólnak, amely mind a pénzügyesek, mind a művészek igaz örömére válhat.
Nem ismerem innen hátulról olyan jól a színházi világot mint szeretném, ám a költségvetéshez értek annyit, hogy minden olvasónak nyugodt szívvel ajánljam a Páholypótszék II. kötetét" dr. Naszvady György

HETEDIK ELŐADÁS: A másik marketing
szponzormarketing: célkitűzései, típusai, tárgya: alkotás,
előadás, színház, néző, művész, a ma jellemzése,
a hatékony szponzoráció feltételei; szállítói marketing: célkitűzések,
termékek és szolgáltatások meghatározása, információs terv,
beszerzési terv, reklámterv, szervezet, költségvetés;
kormányzati marketing: az intézményi rendszer, elvárások megismerése,
eszközei: bemutatás, tájékoztatás, reklám, közös megjelenés


NYOLCADIK ELŐADÁS: Együttműködés a színházak között
marketing: a bemutatótervek és műsortervek egyeztetése,
számítógépes jegyértékesítési rendszer, piaci információk megszerzése,
a jegyárrendszer összehangolása, a reklám; közös megrendelések:
termékek és szolgáltatások kiválasztása, a szállítók kiválasztása,
a megrendelés, a termékek raktározása; az együttműködés
szervezeti formái: a szabad kapacitások kihasználása;
közös produkciók létrehozása: teljes, részleges, befektetés


KILENCEDIK ELŐADÁS: A színház működéséről
a költségvetés fázisai: a költségvetési javaslattól az előirányzat-maradvány felhasználásáig; a gazdálkodás kategóriái: kötelezettségvállalás
és ellenjegyzése, szakmai igazolás, érvényesítés, utalványozás
és ellenjegyzése; a színházak csoportosítása játszási rend, tagozat
és társulat szerint; gazdálkodás rendje szerint: keret- és produkciós gazdálkodás


TIZEDIK ELŐADÁS: A színház vezetése
átvilágítás: költségvetési alapegyenletek, gazdálkodási csoportok
és vizsgálatuk; vezetési stratégiák: tervezés, produkció, érdekek,
marketing, együttműködés, vállalkozás, spontaneitás; információs háló;
érdekeltségi rendszer; a válság megelőzése és megoldása;
a belső marketing: tájékoztatás, együttdöntés, ösztönzés és verseny,
a hagyományok ápolása; új típusú tulajdonosi rendszer: a tulajdonos
kötelessége, a tulajdonosság attribútumai, igazgatóság, könyvvizsgáló


TIZENEGYEDIK ELŐADÁS: A színigazdaság törvényei
libikóka, autonómia és gyámolítottság, áramlás, tartalék,
el-és túlköltés, marketingolló, a színházjegy ára, hármas finanszírozás,
kettős természet, normahiány, nullszéria, fejlett technika,
termelékenység, vagyon, álruhák, önigazolás, minőség, társadalmi felelősség,
garancia, garancián túli elemek, jog az információhoz, együttműködés, a költségvetési tervezés, beszámolás és ellenőrzés, menedzsment, valódi tulajdonosság, tiszta profil


FÜGGELÉK: Színigazdasági kisszótár
a színigazdaság 150 legfontosabb kifejezésének közérthető magyarázata
az "Állami támogatástól" a "Zsinórpadlásig"

süti beállítások módosítása